Lysa vs Avanza – Hur beräknas avkastningen?

Hej alla,

Jag försöker att utvärdera två hyfsat likvärdiga portföljer på Lysa och Avanza. Jag blir dock inte klok på hur Lysa respektive Avanza beräknar sin totala avkastning i procent. Jag har gjort ett enkelt överslag för att få en uppfattning men jag tycker det skiljer för mycket mellan avkastningen i procent, trots att det är ett överslag.

I detta exempel redovisar jag utveckling i år.

På Lysa har jag en avkastning på 30,11 % fr. o.m. 1/1 2019, på Avanza har jag 31.48 %. Detta får jag genom att välja startdatum 2019-01-01 och slutdatum 2019-12-20 på respektive sida.

Om jag istället kollar avkastning i procent månad för månad och summerar dessa är avkastningen 26,66 % på Lysa och 22,86 % på Avanza.

Skillnaden mellan angiven avkastning 2019 jämfört med att summera månad för månad är 3,45 % på Lysa och 8,62 % på Avanza. Jag tycker att denna skillnad är väldigt stor, även om det är överslagsberäkningar.

Jag har även testat att utgå från index = 100 och justera för avkastningen månad för månad genom procentuell förändring respektive månad. Då landar jag kring 29,3 % avkastning på Lysa och 24,6 % avkastning på Avanza.

Indata nedan:

 • Jan, Lysa = 9,02 %, Avanza = 8,21 %
 • Feb, Lysa = 4,87 %, Avanza = 4,36 %
 • Mars, Lysa = 0,35 %, Avanza = 0,87 %
 • Apr, Lysa = 6,08 %, Avanza = 4,58 %
 • Maj, Lysa = -4,93 %, Avanza = -5,51 %
 • Jun, Lysa = 3,10 %, Avanza = 4,02 %
 • Jul, Lysa = 3,20 %, Avanza = 2,65 %
 • Aug, Lysa = -1,74 %, Avanza = -1,07 %
 • Sep, Lysa = 2,16 %, Avanza = 1,74 %
 • Okt, Lysa = 1,70 %, Avanza = -0,40 %
 • Nov, Lysa = 1,58 %, Avanza = 1,30 %
 • Dec, Lysa = 1,27 %, Avanza = 2,11 %

SUMMA, Lysa = 26,66 %, Avanza = 22,86 %

Angiven totalavkastning, respektive hemsida, Lysa = 30,11 %, Avanza = 31,74 %

Har för mig att Jan diskuterade metod för att ange avkastning med Lysas VD i ett avsnitt, men använder företagen olika metoder? Avanza verkar ha en mer optimistisk metod? Eller så har jag missat ngt banalt i mina överslagsberäkningar.

Tack på förhand för kloka svar!

Jag kommer att göra den här matten första veckan i januari. Återkommer då.

Jag kommer även i dagarna skriva en fördjupning på just Avanza vs Lysa. Avkastningen kommer aldrig vara samma då det inte är 100 % samma innehav även om man kör 100 % aktier.

Hälsningar,
Jan

 

Hej!

Tack för snabbt svar.

Är själv civilingenjör och hyfsat bra på matematik, men får det inte att gå ihop. Kolla gärna på mina (eller dina) siffror i detalj. Jag har gjort mindre justeringar under året och har ökat månadssparandet i Lysa, men tycker inte att siffrorna stämmer. Det jag stör mig på är att överslagsberäkningarna diffar så mycket (även om innehaven inte är identiska). Om skillnaden i avgifter för ett antal indexfonder är 0,1-0,2 % och sättet de presenterar avkastningen diffar en faktor 10 mot detta blir det en orättvis jämförelse…

Ser fram mot din uppföljning.

Har du gjort löpande insättningar under året och ingår detta då i jämförelsen? Jag tycker lysa har ett lite märkligt sätt att beräkna detta då utvecklingen verkar utgå från när man började spara - oberoende av hur mycket och när jag sätter in pengar. T.ex om jag börjar med att sätta in 1000 kr och dessa går upp med 50% för att sedan sätta in 10000kr och åker på en nedgång på 25%. Då rapporteras en utveckling på +25% samtidigt som en avkastning på -2250kr.

Inte för att vara sådan men du säger att du är rätt bra på matematik och sen summerar du ihop procentuella utvecklingar per månad? Testa att multiplicera ihop dem istället så ska du se att det blir bättre. Om det inte stämmer då så är det problem med indatan och det har jag märkt själv att det kan vara svårt att få till iaf på Avanza. Missas ofta en dag eller så.

@Jan, jag tycker det är jättebra att Lysa visar fondens utveckling i procent. Hur skulle du annars kunna jämföra Lysa med andra fonder på marknaden?

Tack för intressanta svar!

@Johan, notera att jag pratar om enkla överslag för att jämföra avkastning mellan Avanza och Lysa. Notera även att jag redan utgått från Index = 100 i ett exempel och multiplicerat och att skillnaden mellan Avanza och Lysa fortfarande är väldigt stor. Det finns säkert stora brister i mina överslag, men vill ha ngn enkel schablon. Känns lite missvisande att Avanza anger högre totalavkastning trots att överslagen indikerar annat.

Avanza, angiven avkastning 31,4 %, överslag addera = 22,86 %, överslag multiplicera = 24,6 %

Lysa, angiven avkastning 30,11 %, överslag addera = 26,66 %, överslag multiplicera = 29,3 %

Oavsett metod är diffen större hos Avanza än Lysa, vilket var min huvudsakliga fråga.

Frågan borde snarare omformuleras till: Beräknar och redovisar Avanza och Lysa avkastning på samma sätt (TWR?) och är de direkt jämförbara? Och om de inte gör detta, finns det ngt enkelt sätt att jämföra utan att gå in på samtliga transaktioner och varje dags förändring. Vore intressant med ngn scahblon med tillräcklig exakthet utan att man behöver så många datapunkter.

Alternativt kan man kanske hämta respektive ingående fonds avkastning helt rensad via Morningstar och jämföra sin avkastning på årsbasis eller liknande givet sin ingående fördelning. (Skippa transaktioner och att fördelningen mellan fonderna varierar ngt över året.)

Baserat på Morgningstar är exempelvis Avanza Global upp mer än Lysa aktier 2019. Detta borde stämma oavsett hur man räknar.

Tack på förhand!

Beräkningen för avkasningsgraferna både hos Avanza och Lysa fungerar i grova drag likadant[1]. Dom är båda en TWR för kontoavkastning. Tittar du på samma tidsperioder så ska avkastningarna vara jämförbara, även om de finns detaljer som kan skilja sig.

Dom är inte lätta att analysera utifrån. Speciellt eftersom dom i praktiken inte bara representeras som en enkel formel nånstans, dom är processer som gör beräkningar på all input dagligen och det är inte helt självklart att representera i Excel utan man får hacka ihop nåt program som räknar ut det.

Iaf hur dom funkar, en central detalj är att båda har ett internt “index-värde” för varje konto som börjar på 10000 (alltid ett heltal)

För varje dag sen justeras det här interna indexet med en TWR-beräkning. Beräkningen är i grova drag så här:

värdeförändring = (nuvarande kontovärde - nettotransaktioner sen föregående beräkning) - kontovärde föregående vid beräkning

förändring = (värdeförändring / nuvarande värde)

nytt indexvärde = föregående indexvärde * förändring

Skummar över detaljer men i grova drag är matematiken inte svårare än så.

Där det dock kan skilja sig mellan oss och Avanza är avrundningsstrategier. På Lysa kör vi för det mesta Half Even[2]. Nästa val är hur många decimaler man man rundar till, här skiljer det sig garanterat, men frågan är hur mycket det påverkar. Sen finns det tusentals andra detaljer, avkastningsgrafen är ett stort monster som måste hantera många specialfall, men det är inget som är relevant för det här.

Indexvärdet är sen det som användas för att ge procent-siffran i graferna. Tanken med ett sånt här internt index är att det ska vara lättare & snabbare att kunna presentera en graf och avkastning för ett arbiträrt tidsspann. Den första punkten kan man använda för att normalisera hela grafen runt.

Så grafpunkternas avkastning blir då en serie som ser ut så här:
(Vi tar en slumpmässig serie som inte börjar på 10000)

T1: 11233 / 11233 = 0%
T2: 11240 / 11233 = 0.06% (redan här är en avrundning som inte visas)
T3: 11380 / 11233 = 1.30%
osv…

Att bara flytta T framåt eller bakåt ett steg kommer göra att justerar sig upp eller ner då grafen normaliseras på nytt

Det här gör att avkastningsgraferna blir luriga att efteranalysera när man tittar på arbiträra tidsspann och försöker summera ihop, beroende på vilken som är första och sista punkten kan de hoppa lite ibland.Den mest korrekta är att titta på hela tidsperioden du vill se avkastningen på.

Plus att du på en “inzoomad” nivå får ännu större avrundningar, vilket du märkt när du multiplicerade ihop och det blev en bit under. Många nivåer av avrundningar som stjäl decimaler av avkastning

Du kan ladda ner ditt egna interna index-värde på Lysa om du är nyfiken. Gå till inställningssidan[3] och scrolla ner till “Din data” där har du en csv-dump av den datan vi räknar graferna på sen. Ska man backsolva vårat indexvärde så måste du dock ladda ner transaktionerna också för nettovärdet kommer inte med i den filen, vet inte om det går att få ut på Avanza än.

Vi tittar ju över hur vi räknar avkastningen lite då och då när sånna här trådar dyker upp. Vi har förbättringar vi vill göra. Det behövs bara bättre beräkningsunderlag vilket vi börjar få nu när tjänsten har snurrat i snart 3 år. Men dom förbättringarna är mer för precision och förtydliganden, den precisionen kommer inte göra att den presenterade avkastningen kommer justeras med flera procentenheter åt nåt håll.

[1] - Jag maintaina den lite hos Avanza och byggde den sen för Lysa så har jämfört dom
[2] - https://en.wikipedia.org/wiki/Rounding#Round_half_to_even
[3] - https://kund.lysa.se/inställningar

Hej,

När det kommer till redovisa avkastning så tillämpar Lysa en uträkningsmetod som heter TWR (Time Weighted Return). Formeln räknar ut den totala avkastningen på kontot sedan start. Om man gjort flera insättningar och/eller uttag kan blir det således vara differens i utvecklingen mellan kronor och procent, vilket är korrekt, men utvecklingen i procent är fortfarande den du har erhållit på Lysakontot sedan start.

Formeln ser ut enligt följande för att räkna ut den dagliga avkastningen (Marknadsvärde-uttag-tidigare marknadsvärde) / (Tidigare marknadsvärde+insättningar).

Man är alltid jättevälkommen att ringa oss på 08 – 525 035 70, alternativt mejla kontakt@lysa.se
Så kan vi alltid titta mer kundspecifikt och för en vidare dialog direkt kring olika frågeställningar.

Bästa hälsningar, John på Lysa

Jag använder ett kalkylark för att få lite översikt över mina samtliga investeringar som ligger på olika ställen. Sedan några veckor och efter jag läste några inlägg och Lysas svar här på forumet så räknar jag ut och la jag till tre nya TWR-kolumner också; en “från start”, en " i 1 år" och en “i år”. Mycket bra. :slight_smile:

Det blev blir genast mycket tydligare hur utvecklingen av min totalportfölj faktiskt har varit! Innan dess hade jag endast mina vanliga kolumner som är baserade på aktuellt inköpsvärde och marknadsvärde. Jag har alltid tyckt att de var lite missvisande när mina insättningar och uttag bromsade eller ökade mitt kapitals utveckling markant. Hade det t.ex gått bra en månad samtidigt som jag månadssparade lite extra så syntes det inte alls och såg det ut som jag underpresterade mot marknaden som alltså inte alls var sant. Får tacka er för er tydliga kommunikation om formeln. :wink: