Hur garderar man investeringar som faller utanför det som idag är vetenskapens bästa metod

Det skulle vara bra om en moderator (ping @janbolmeson @Robin) bryter ut den mer generella diskussionen om forskning, kausalitet och forskningsfilosofi som vi har fört ovan. Det finns ganska mycket mer att säga om saken men det kan med fördel tas i en annan tråd.

1 gillning

Jag har redan föreslagit att man kan grunda med en indexfond och sedan toppa upp med en vassare fond. Min egen strategi är dynamisk och justeras lite efterhand. Men vissa grundpelare består som att bara köpa fonder som har gått upp i närtid och att sälja innan nergången blir för stor. Jag vill i första hand alltid skydda kapitalet.

Just nu zoomar jag ut och tittar på vilken eller vilka kategorier som trendar. Det handlar mest om perioden 1-3 månader. Ur den kategorin väljer jag sedan en lämplig fond.

Sälja kan jag göra om fonden tappar fart relativt andra fonder (relativt momentum) eller går ner under en viss gräns (absolut momentum) beroende på hur länge jag har haft fonden och lite annat.

Detta är ett exempel hur man kan tänka men att kopiera någon annans strategi rakt av blir ofta inte bra i längden. Alla har olika preferenser och situationer. Olika storlek på kapitalet, pengar som är över eller pengar som du är beroende av, önskad uppdateringsfrekvens osv.

Vad är tanken med att grunda med indexfonden? Är det att du bara vill köra på en del av kapitalet?

Jag screenar på alla fonder som går att köpa på exempelvis Avanza och gör ingen skillnad mellan om fonderna är aktiva eller passiva. Dock är det undantagsfall att en indexfond kommer upp på topp 10 men det har nog hänt tror jag, bl.a. har USA indexfonder gått väldigt starkt för ett antal år sedan. Så jag diskriminerar inga fonder, bara de har bra momentum.

I depåer för tjänstepension händer det då och då att en indexfond kommer in depån men då är det nog mer en konsekvens av att det är väldigt dåligt utbud i en del gamla avtal för ITPK på SEB i mitt fall. Skulle möjligen kunna hända även på PPM där utbudet också är klenare än via större utbudet på Nordnet och Avanza.

@nhb Det vore väldigt intressant att veta hur stor du tycker momentumpremien är?

Det vill säga hur många procentenheter högre avkastning än index man kan förvänta sig på att välja ut det område som trendar på det sätt du beskriver?

Det var för att @LasseLL längre upp skrev “Min ide är ju inte att maxa överavkastningen bara att få lite mer än index, så säkert som möjligt, över tid.” Jag tänkte att grunda med index kunde passa in på den målsättningen. Blir han “varm i kläderna” går det alltid att minska indexdelen successivt.

Jag följer tråden och har läst era önskemål om moderering, men jag ska vara helt ärlig att jag tycker att den är jättesvår att moderera utifrån att t.ex. bryta ut till en ny diskussion. Jag såg nu att @Nightowl har gjort det delvis i och med den nya tråden: “Vetenskapliga metoden, forskning och dess relevans för investeringsstragier”. Men jag tar gärna emot konkreta förslag för hur jag kan moderera den på ett bättre sätt.

Sedan får det här väl vara en fråga där vi är ense om att vara oense. :slightly_smiling_face: Problemet är ju att vi inte kommer att få rätt svar. Diskussionen blir ju engagerande eftersom vi här kommer in på värderingsnivå och saker man genuint tror på (annars hade vi ju inte satsat pengar på det).

Det som däremot hade varit spännande är att se vad man kan lära från varandra, snarare än att “få rätt” som det lätt urartar till.

Ja, ledsen att jag inte kan säga något klokare än så här.

2 gillningar

Replik på nedan:

Nej, jag tror inte att du / ni hittar på. Däremot vet jag att det är lätt att blanda ihop skicklighet och tur. Särskilt enligt mitt senaste avsnitt på bloggen:

Sedan är det kanske fel att tänka så. Men om jag hade hittat ett sätt som slår index med 4x som ni beskriver, då hade jag slutat göra det jag gör på dagen, ringt upp Brummer & Partners och startat en hedgefond hos dem och tagit 2 % årlig förvaltningsavgift och 20 % performance fee. Det hade ju lätt varit värt det för investerarna.

Sedan är jag ju så klart färgad av min egen historia. Jag började investera 1996 och höll på själv fram till i alla fall 2008 med väldigt bra resultat. Jag hade till och med en aktieklubb där vi hade många miljoner. Det är insikter - många av dem väldigt jobbiga (särskilt i tron om och på egen förmåga) - från den tiden som gör att jag investerar helt annorlunda.

Det som blir lätt provocerande med många argument i denna tråden - och som jag hela tiden måste påminna mig om att inte gå igång på - är ju att implicit så säger ju ni “att ni är bättre än oss andra som kör indexfond” (och typ hela finansbranschen och alla som rekar indexfond). Om jag bara reagerar utan att tänka efter och fånga mig i det, så blir det ju så klart något jag känslomässigt går i gång på. :slightly_smiling_face:

1 gillning

Det är inte riktigt så enkelt att det går att översätta till något kommersiellt. Det är inte säkert att det är skalbart eller att marknaden ens är intresserad av det. Som privatsparare kan man vara mer agil i sina strategier då man inte har något ansvar alls mot en annan part. Man kan ta större risker och helt fritt i nästa sekund gå helt likvid. Det kan inte en fondförvaltare på samma sätt.

Som en parantes kan jag nämna att en person på en av tjänsterna för depåer med val av fonder och med egna fondförvaltare (säger inte mer än så) skulle lansera en ny fond i år. Den bygger på momentumtänk. Men man skulle inte marknadsföra det så utan tillämpa det ändå delvis för att man man uppfattat det som att marknaden har en misstro mot momentum, kanske för att andra försökt tidigare och lyckats dåligt av olika skäl. Så man kör det under cover till en början i alla fall.

Både ja och nej. En hedgefond har ju helt fritt mandat, det enda som påverkar är ju likviditeten i den underliggande tillgången.

Instämmer men det är ibland ett “problem” som kan avta med tiden. Jag själv har hållt på en massa år, är väldigt försiktig och rädd om mitt kapital. Jag skulle helt enkelt inte våga ligga passivt i en indexfond under långa perioder. Om jag däremot köper trendande fonder inom trendande kategorier har jag mycket bättre kontroll och känner mig tryggare. Jag tycker att det lyfter mitt resultat.

Jag tycker att å andra sidan att det är något provocerande att läsa att index är bättre trots att vi har facit på vår egen förvaltning. Vi vet ju vad vi har gjort! Men ni kan avfärda det som bara tur. Det känns som ett något tunt argument.

Jag tror att olika strategier passar olika personer och den strategin som man tränar på kan man också ibland bli bra på. Indexfonder är bra för de flesta men de måste inte vara bäst för alla.

2 gillningar

Jo det är tröttsamt att det hela tiden ska avfärdas med tur och jämföras med apor som kastar pil eller trisslotter. När man lägger stor energi på att ta fram en bra strategi och tillämpa den och man ser månad efter månad att det faktiskt fungerar är det trist att höra det där hela tiden.

Jag har full förståelse för att väldigt många väljer indexfonder eller Lysa och är jättenöjda med det. Jag är mer emot den argumentation man använder för att säga att detta är bäst. Den argumentationen borde vara mer nyanserad. Som exempel skulle man kunna säga så här:

Forskningen visar att indexfonder är ett väldigt bra sätt få en hög riskjusterad avkastning över tid, speciellt om man inte har tid och kunskap att jobba med mer aktiva strategier och med högre risk. Man kan lyckas bättre med egna val och byten av aktiefonder men det är också stor risk för att man lyckas betydligt sämre över tid.

Och sen lämna det där med “man kan inte slå index” eller att allt handlar om tur om man lyckas bättre. Det är helt enkelt inte sant.

1 gillning

Jag håller med om att de exemplen är nidbilder och tycker inte de tillför någonting alls till diskussionen. Men jag tycker det är minst lika tråkigt när folk avfärdar passiva investeringssätt som “lata”, “förlora på förhand”, “tänker inte själv” etc. Speciellt när det finns goda anledningar att tro att passiva investeringar ger bäst avkastning på sikt (under vissa förutsättningar). Men att dessa förutsättningar inte gäller specifikt för strategi X betyder inte att strategi X automatiskt är bättre (inte heller betyder det att den är automatiskt sämre).

Det var ju jag som skrev det där om att kasta pil.
Poängen var att utifrån det som presenterades i tråden så fanns inget som gjorde att det observerade resultatet gick att skilja från tur/slumpen.
Sedan kanske personen gjort seriösa utvärderingar, men inte lyckats presentera det I diskussionen.

1 gillning

Jag tror inte att premien är så stor, men den finns.
Däremot finns många skäl till att det du beskriver inte är så enkelt.

Det finns etablerade aktörer med framgångsrik förvaltning som bygger på momentum. Men inte så många i Sverige. Och många med kvantmodeller kanske inte skyltar så mycket med exakt vad de gör.

De har trots det svårt att locka kapital. Det beror på flera saker. T.ex. så är institutionella investerare konservativa. Många vill inte allokera till den typen av strategi. Av de som ändå gör det vill de flesta max ha några få procent. Enligt en förvaltare var det lättare om man presenterade egenskaper hos olika strategier anonymt först, utan att säga vad det var, men allra bästa sättet att baka ihop med en indexstrategi till en blandad fond då de kompletterar varandra bra (går bra vid olika tillfällen).
Det beror också på karriärrisk som är en verklig faktor. För att prestera bättre än index måste men avvika från det vilket också innebär att man under perioder kommer underprestera märkbart. Många investerare har mycket dåligt tålamod med detta. I en twitter poll jag såg skulle de flesta sparka en manager efter max 3-4 år av underprestation.

Ytterligare exempel är hur SEB precis annonserat att de ska göra förändringar i sina kvant-fonder efter några få år av underprestation, hur flera svenska förvaltare lagt ner sina råvarufonder och hur flera läsare här på bloggen är beredda att överge Lysa eller Better wealth efter bara ett år.

Man måste komma ihåg att de flesta fonders uppgift i första hand är att tjäna pengar åt förvaltaren, inte åt investerarna. Då måste man locka tillräckligt med AUM och inte bli snabbt övergiven när man avviker för mycket.

Jag tycker den här artikeln är en bra illustration av problemet med karriärrisk.

2 gillningar

Jag vill söka hjälp att finna metoder som minskar turens inflytande på lyckade val av aktiva fonder! Indexfonder är bevisligen bäst för flerparten av investerare. Uteslutande så för passiva och vanliga investerare. Jag ifrågasätter inte detta. Men det finns dom som lyckas slå index, kanske inte uthålligt, men sker det med tillräckligt stor marginal gör det ju inget om något år blir ett bomår. Utmaningen är en drivkraft i sig. Jag vill försöka och nu är frågan: hur ska jag göra för att hjälpa turen på traven kanske så mycket att den blir det lilla inslaget.

Så här började jag den här tråden. Jag vill bara påminna om det. Jag tror verkligen på följa-index-strategin. Men nu har jag fått ideen att prova en aktiv fond strategi och att inom ramen för att välja lämpligaste fonder och att “ratta” dem på bästa sätt, finna ett så garderat och klokt upplägg som möjligt.

Jag har fått många bra bra tips. De flesta från Jan. Tack så mycket, även om jag förstås inte gillar beteckningen “a fools game” och chanslöst på det jag nu testar. Själva grundbulten är ju dessutom att via forumet försöka samla den bästa kunskap som finns för att minimera inslaget av tur. Nedan har jag försökt samla de tips som jag funnit mest tillämpbara (för mig själv).

 1. Fonden/förvaltaren ska ha genererat ett högt historiskt alfa, gärna mer än 5 år. Förvaltarens bevisade skicklighet är väldigt viktig.
 2. För oss som tror på momentum är avkastningen på kort sikt (3 mån- 1 år) också viktig
 3. Välj en förvaltare som har ett stort ekonomiskt egenintresse i fonden (skin-in-the-game). Eget sparkapital och eller delägarskap är bra exempel.
 4. Vikta gärna fondurvalet mot de vetenskapliga framgångsfaktorerna: småbolag, värde och lönsamhet.
 5. En fond med mindre förvaltat kapital har ofta lättare till bra resultat
 6. Också bra om fondens kapital i förhållande till marknadens totala är litet samt att fondens intresse- och geografiska område är mindre genomanalyserat (mindre effektivt)
 7. En fond med ett koncentrerat urval bolag (30-50 st) ger ofta bättre avvikelse mot index, liksom att bolagen aktivt utvärderas och byts ut.
 8. Om Du använder momentumeffekten, var inte rädd att byta fond när effekten avtar.
 9. För att strategin ska funka och Du ska sova gott behöver Du ha hög tolerans för aktiv risk.
 10. För mig är det viktigt att fonden verkar inom ett område med förväntad ökande efterfrågan/vinsttillväxt.
 11. Hävstångslösningar kan användas för att förstärka effekten av det Du valt.
 12. En fond med en märkbar (10-20%) andel inkubatorverksamhet inom förvaltningen ökar sannolikheten för överavkastning. Med inkubatorverksamhet menar jag att utveckla och stötta unga företag före, under och strax efter en IPO. Obs det ska vara företag med en tydlig affärside, spirande men påvisad lönsamhet och en stark ledning, inte rena förhoppningsbolag
 13. Diversifiering sänker risken (och säkert också chansen till mycket hög absolut avkastning). Ha upp till ett 20-tal olika högpresterande fonder inom 4-5 fokusområden för Dina investeringar. Kanske också ett par tre olika fonder för de områden Du tror extra mycket på.

Sällar mig så till Jans förhoppningar att denna lista kan späs på.

1 gillning

En liten reflektion mot din lista. Jag tänker annorlunda angående förvaltaren. Jag tittar bara på momentum och då behöver jag inte ha uppfattningar om förvaltarens skicklighet. Det jag ser på momentum är en kombination av en massa olika faktorer som ev. skicklighet, förvaltningsstrategi, hur hela branschen går överordnat oavsett förvaltare etc. Jag väljer alltså bara på det momentum jag kan observera, helt oavsett vilka ingående delar som bygger upp det.

Sen har jag en erfarenhetsbank kring fondmarknader som jag använder för att undvika de som är svåra att förstå sig på, om man väljer en sådan fond så händer det alltför ofta att fonden vänder snabbt tillbaka av olika skäl. Ser jag bättre alternativ med likvärdigt eller möjligen något sämre momentum väljer jag den marknaden istället. Så jag går inte enbart på momentum.

I en orolig marknad kan man även prioritera fonder med snabbare handel, för att få ökad flexibilitet så att man inte hamnar ur fas med momentum eller inte hinner snabbt gå ur om man så vill. ETF:er är en variant för att bli mer snabbfotad, de kan man ju sälja/byta snabbt om man så vill, som med en aktie.

Jag behöver tacka också Dig. Du har lärt och inspirerat mig mycket. Jag törs/vill inte gå lika mycket all in som Du, men i momentumanvändningen har jag tänkt göra som Du, förutom att jag tittar på bra avkastning bara inom mina förmodade tillväxtområden. Sen vill jag kombinera det med en del tankar om klok diversifiering och hänsyn till andra faktorer. Du slår mig säkert i absolut avkastning. Kanske gör jag det med mindre risktagande.

1 gillning

@LasseLL

Mycket av det som du har på din lista och som påverkar fonden kommer du att kunna se i fondens utveckling. Annars påverkar det ju inte, kan jag tycka.

För mig är fonden bara ett redskap till avkastning. Jag behöver inte veta vem som förvaltar, förvaltningsavgift, vilken valuta fonden är noterad i, vilka bolag som ingår osv.

Det enda som räknas är hur fonden går … i princip. Nu undviker jag vissa fonder av mer handelstekniska skäl som om de är långsamma att omsätta, handlas i annan valuta så att jag får betala växlingsavgift, har historiskt stirriga kurser (guld, råvaror, kanske vissa länder) och liknande. Jag tycker också att det känns tryggare om en hel kategori med många fonder går åt samma håll än om bara en ensam fond drar.

Att byta fond kostar tid så jag strävar efter att ligga så länge som möjligt i varje fond. Det blir alltid en avvägning från fall till fall men om man har en grundtanke hur man vill att det ska fungera har man också ett mål att styra mot.

1 gillning

Visst, men listans huvudsakliga syfte är ju att VÄLJA rätt fond(er) att satsa på från första början

Jag förstår hur du menar men alla fonder har ju sin historik som talar. Fondens utveckling är ju ett resultat av alla de där punkterna, plus ev några till. Frågan är om punkterna eller historiken vägleder oss bäst framåt? Det finns väl inget exakt svar på den frågan. Man får väl göra en egen bedömning. Jag tenderar att gå på historiken.

Sen tror jag att det är mycket utanför förvaltarens räckvidd som påverkar. Valutor, trender osv.