Hur göra för att pengamaskinen skall gå i arv?

Hur tänker ni kring när pengamaskinen skall gå i arv? Jag måste säga att jag tycker de nuvarande sparformerna (AF,ISK,KF) är konstruerade för att fungera kortsiktigt, om man är långsiktig så skall givetvis värdepapper aldrig säljas.

Om man tänker sig en situation där du har två barn. Du har investerat i aktier hela livet i antingen AF, ISK eller KF. Plötsligt händer det oundvikliga och pengamaskinen skall gå i arv, alla värdepapper överförs till dina arvtagare… Trodde vi ja? Normalt sätt säljs alla innehav, pengamaskinen förstörs!

KF kan bara ha en försäkringstagare, en överlåtelse av försäkringen kan ske till EN PERSON innan du trillar av pinnen. Alternativt om ingen överlåtelse görs så avslutas försäkringen (alla innehaven säljs av) och fördelas till arvtagare. Samma sak gäller ISK men där kan den man överlåter till iallafall flytta till innehaven till en annan bank.

En vanlig aktie depå fungerar när det gäller arv bra, men denna sparformen leder till skatt vid varje utdelning. Innehav av utländska aktier är en mardröm pga hanteringen kring källskatt.

Disclaimer: Villkor för de olika sparformerna är mycket att läsa in sig på och jag kan missat vissa detaljer.

Låt mig komma med avvikande åsikter. Du skriver att pengamaskinen förstörs. Så är det absolut inte alls, pengarna går ju inte upp i rök.

Dina arvingar har full möjlighet att för arvet investera i fonder på nytt och så rullar det hela på.

Även om dina arvingar skulle få ärva ditt innehav rakt upp och ner så finns det inga som helst garantier för att de inte säljer av innehållet, och gör något annat för pengarna. Att styra sina bröstarvingar från graven är en omöjlighet.

Det kan dessutom vara rätt för dem att göra så. Någon av barnen kanske flyttar till en annan ort och behöver en kontsntinsats till ett eget boende. Att idag få ett hyreskontrakt utan kontakter är näst intill en omöjlighet. Ett annat barn kanske behöver pengar för att starta ett eget företag. Exemplen är många.

Än en gång, att försöka detaljstyra nästa generation är meningslöst. Det är fullt möjligt eller kanske till och med troligt att de är bättre på ekonomi än vad du är. Var i stället glad att du kan lämna en slant eter dig och lev i nuet!