Hur hade ni lagt upp bolånen idag?

Hej,

I skrivande stund ska jag och min sambo lägga om hela vårat bolån.

Jag skulle vilja höra era kloka tankar på en strategi, det med tanke på stigande räntekostnader och en ökande inflation kommande år. Vad bör man ta höjd för?

Vi har lån på 2,8 mkr och vårat hus är värderat till ca 3,4 mkr.

Vi funderar på att låsa 50 % på 5år, 25% på 3år och ha kvar 25% rörligt.
Hur hade ni fördelat upp lånen?

Vår ekonomi är hyffsat god, ca 50,000 kr in i gemensam lön efter skatt. Inga övriga lån, två bilar, inga barn och ca 150,000 i gemensamt sparande (Lysa) :wink:

Jag skulle undvika olika löptider. Detta p.g.a att lånet är helt bundet till den längre löptiden. När den kortare löptiden går ut är ni i princip tvingade till att ta lån hos nuvarande bank, vilket ger ett väldigt dåligt förhandlingsläge.

Man kan d.v.s inte flytta 1/4 av lånet till bank B ifall de skulle ge bättre villkår.

5 gillningar

Men det är bara en nackdel om det är en förhandlingsbank (mest de gamla storbankerna som kör så väl?). Men man kan ju ändå vilja byta bank, och det bör man ju ha i åtanke att det blir svårt om man har en del av lånet bundet.

Å andra sidan. Binder du på 5 år, så efter 4 år och 9 månader har du exakt samma riskexponering som om du hade valt rörlig ränta

Själv har jag aldrig haft några problem med flytta lån mellan olika banker, trots att något lån legat kvar i den gamla banken.

1 gillning

Jag tycker inte nedsidan/osäkerheten med rörligt (3 mån) känns tillräckligt stor nu för att motivera att binda lånet på 1-5 år, dvs hade själv kört rörligt.

Om det kan hjälpa till mentalt att stoppa undan mellanskillnaden från låt säga 1,5 % rörligt till 3% bundet för att se hur mycket ni ”sparar” eller ha som ”buffert” för ökade räntekostnader framöver så kanske det kan va nåt? :slight_smile:

2 gillningar

Rörligt alla gånger nu.

Får man fråga vilka ränter ni blivit erbjudna för respektive bindningstid?
Vi fick tex endast ränterabatt (i 2 år, 1% rabatt) på rörligt och ingen ränterabatt för att binda, så vi kör helt på rörlig (eller tror ni andra på det kan vara smart att binda hälften kanske?)
Har en kollega som ska lägga upp lånen med och räntorna dom blivit erbjudna (med ränterabatt) är:
3 mån (rörlig): 1,95
3 år 3,52

Gjorde ett räkneexempel för var “break-even” ligger och den rörliga räntan behöver gå upp ca 2% varje år för att det ska vara “lönsamt” att välja 3 års bindningstid framför rörlig. Så år 3 är den rörliga räntan 5,95% i det räkneexemplet

2 gillningar

Menar du då att det är med fördel att binda fem år eller bättre med rörligt?

Väldigt individuellt. Beror på belåningsgrad och personlighetstyp. Idag har jag ett rörligt lån, något annat finns inte på kartan. För 25-30 år sedan när jag var högbelånad, hade jag en del bundna lån.

Ur ekonomisk synpunkt var det ingen höjdare, men det var ändå en försäkringspremie ifall räntan hade dragit iväg.

2 gillningar