Hur kommer Riksbanken att agera nu när inflationen överstiger inflationsmålet?

Blev inspirerad av det senaste hos Cornucopia inlägget och ville dra igång en gissningslek vad ni tror konsekvensen blir av att inflationen nu är på den högsta nivån sedan 2008 (2,8%). Detta är såklart även lite relaterat till diskussionerna med @AuAgEric.

Ingves m.fl. kommer senast att ge oss ett svar den 25 november 2021 då nästa penningpolitiska besked skall presenteras.

Hur kommer Riksbanken att agera nu när inflationen överstiger inflationsmålet?

 • Räntebanan kommer justeras med en tidigarelagd höjning av räntan
 • Räntebanan ligger kvar efter att KPIF ersätts med KPIF-XE (KPIF exkl. Energikostnader) → “Här finns ingen inflation”
 • Räntebanan ligger kvar med hänvisning till att inflationen är tillfällig

0 röster

1 gillning

Jag gissar på att Riksbanken följer Husse och pekar på transitory inflation. Sen får man fundera på definitionen av tillfällig. Allt är ju tillfälligt i ett större tidsperspektiv.

1 gillning

Och de flesta verkar få rätt :slight_smile:

3 gillningar

Att tro att inflationen ligger på 2,8% är bara löjligt, centralbankerna måste sluta justera sina ”korg med items” som passar deras agenda, snacka om att flytta målstolpen hela tiden…

Sen borde alla andra centralbanker sluta följa fed slaviskt, fed har även ansvar för arbetslösheten vilket jag inte vet någon annan centralbank som har…

#endthefed

Vi är fortfarande i fas 1 på Trauma-trappan.

 1. Förnekelse
 2. Ilska
 3. Förhandling
 4. Depression
 5. Acceptans

Drar alltid öronen åt mig när det börjar insinueras konspirationer eller liknande, så även i denna tråd. Riksbankerna gör så gott de kan med den data, de verktyg och den uppgift de har, varken mer eller mindre. Blir ju bara löjligt att skriva som att de medvetet försöker “gömma” någon inflation för att passa någon hemlig “agenda”.

5 gillningar

5 gillningar

När signalvärdet av centralbankernas agerande är så viktigt så kommer det alltid finnas utrymme för väldigt mycket tolkning kring det som kommuniceras.

Att beslutet kring noll-/minusränta är grundat i nån form av data har jag svårt att se eftersom att det aldrig testats förrut. (Fun Fact: På Riksbankens hemsida stod det t.om att det inte var möjligt med en styrränta under noll innan de faktiskt införde den)

Jag saknar alternativet KPI-XI (“Exklusive Inflation”)

Låt oss införa KPI-XI. Vi vi definerar den till exakt det vill att inflationen ska vara; 2 %. Eftersom den per definition inte tar hänsyn till inflationen utan är konstant, så kan vi också spara in på alla de kompetenta och säkerligen välavlönade riksbanksgissare som just nu jobbar med att just gissa.

Fördelar:

 • Billigt i drift
 • Alltid exakt svar
 • Marknaden har lätt att förutspå framtida inflation, för den är konstant

Nackdelar:

 • Ungefär lika dåligt verklighetsanpassat som KPI eller KPIF

Men eftersom den är lika dålig på att stämma som det vi redan har, men kommer med fler fördelar enligt ovan, så tycker jag att vi går över till denna. :rofl:

1 gillning

Men vad är egentligen agendan? Vad är riksbankens mål? Vem sätter vad de ska försöka uppnå?

1 gillning

Jo jag vet vad som står där. Min poäng var mer att målen och riktlinjerna som riksdagen gett riksbanken inte riktigt är så hårt specade och inte heller är helt fria från motsägelser (sysselsättningsgrad vs KPI inflation).

KPI inflation behöver inte nödvändigtvis vara ett bra mått på den inflation som befolkningen upplever. Därmed eldar riksbanken på ekonomin när den inte bör om målet hade varit ett annat inflationsmått som ger högre inflation vid samma ekonomiska situation.

Det är heller inte nödvändigtvis så att den uppgift man får från riksdagen behöver vara det som är vad befolkningen vill ha. Det är trots allt staten och makthavarnas intresse som riksdagen står för.

Har nån koll på när målet blev just 2%?

Ursprungligen var väl målet att inflationen skulle vara stabil?

Om man leker med tanken att inflation är ett önskat läge (vill ändå tro att Riksbanken vill Sveriges bästa) men att det är svårt att säga detta öppet. Vad är då anledningen till att (och andra centralbanker) sträva efter detta?

Vice riksbankschefen Martin Flodén anser att riskerna för att inflationen överträffar Riksbankens prognos har ökat. Det uppgav han under årets andra utfrågning om penningpolitiken i riksdagens finansutskott.

”I ljuset av att inflationen legat under 2 procent många år är det välkommet att den nu har stigit. Det kan bidra till att inflationsförväntningarna inte blir för låga och stärka förtroendet för inflationsmålet. Inflationstrycket är inte särskilt starkt, vilket talar för att uppgången är övergående. Men jag tycker att riskerna för att inflationen ska bli högre än i vår prognos har ökat. Vi behöver löpande följa hur de höga energi- och producentpriserna påverkar andra priser, inflationsförväntningar och löner", sade Flodén.

Ibland tycker jag att de slänger sig med termen “Inflationstryck” utan att jag fattar vad de menar.

Tänker att man har ett dämpat inflationstryck om aktiviteten i ekonomin sjunker i allmänhet, men just nu är det väl snarare tvärtom?

Ja jag tror att “inflationstryck” är synonymt med KPIF-XE på riksbanks-svenska. Som ju de facto ligger under 2%-målet på 1,5% YoY.

1 gillning