Gissningslek: Hur mycket höjs Styrräntan den 30 juni 2022?

image

Att räntan kommer att höjas vid nästa penningpolitiska möte verkar de flesta experter vara överens om.

Men vad tror ni?

Hur mycket höjs styrräntan den 30 juni 2022?
  • 0.00 % (Styrräntan lämnas oförändrad)
  • 0.25 %
  • 0.50 %
  • 0.75 %
  • 1.00 %

0 röster

Vet inte om jag är helt ute och cyklar, om det är relevant eller inte, men i och med att det är val i höst tror jag att Magda o co INTE vill att riksbanken höjer mer än 0,25%. De smyger in stöd till hushållen i form av att räntan håller sig låg istället för att fortsätta ge ut stödpaket.

Mardrömmen för sittande regering är väll om hushållen blir ännu fattigare innan valet. Därav tror jag att detta räntebesked kan påverkas av politikerna.

En intressant teori jag precis kom på men som sagt, kan vara helt fel ute.

Politikerna har väl inget att säga till om när det kommer till styrräntan?

7 gillningar

Skulle inte det klassas som ministerstyre och kunna vara olagligt?

2 gillningar

Jo, så är det nog. Det jag menar är att politikerna uttrycker en vilja, som riksbanken väljer att ta hänsyn till. Eller inte. Bara en spekulation som sagt, ska bli intressant att se vad som sker på torsdag😬

1 gillning

Men vill inte Magda o gänget att det ska vara så dåligt som möjligt för gemene man så att man kan lova att rätta till det efter man vunnit valet.

Det är ju också en strategi…:upside_down_face:

Jag är något av en udda fågel eftersom att jag tänker att politiker vill det bästa för folket. Sedan har de lite olika ideologier och metoder för att nå dit.

13 gillningar

Tror på 0,75 -1,0 % på torsdag och att Riksbanken inte tar hänsyn till sittande regerings eventuella önskemål.

3 gillningar

Gissar på 0,50%

2 gillningar

Gissar på 0,50 men hoppas på 0,75.

6 gillningar

Tror på 0.75% men det borde väl vara 1.5% :joy:

7 gillningar

Borde inte räntan vara inflationsjusterad? :thinking::woozy_face:

0.5 känns ju väntat. 0.75 är ju inte omöjligt, men osannolikt.

1 gillning

Nog för att S har satt klåpare på många viktiga positioner men vad gäller Riksbanken och räntan har de knappast någon makt att påverka.

Riksbanken är en myndighet under riksdagen. Riksdagen utser ledamöterna i riksbanksfullmäktige. Riksbanksfullmäktige utser i sin tur ledamöterna i Riksbankens direktion samt ansvarar för att övervaka och kontrollera direktionens arbete.

Riksdagen har gett Riksbanken en självständig ställning. Det innebär att Riksbankens direktion fattar de penningpolitiska besluten utan att ta direktiv från någon annan. Genom att delegera uppgiften att hålla inflationen låg och stabil till Riksbanken har riksdagen gett penningpolitiken ett långsiktigt perspektiv och skapat goda förutsättningar för att inflationsmålet ska uppfattas som trovärdigt.

2 gillningar

Blev ju lite konstigt där eftersom omöjligt och osannolikt är synonymer :crazy_face:

?

Omöjligt innebär en sannolikhet på = 0. I dagligt tal kanske 0,00 till 0,01.

Osannolikt är mer än 0, men åtminstone mindre än 0,5. Lite beroende på hur man definierar det. I dagligt tal kanske 0,01 till 0,10.

1 gillning

Dom vill väl inte vara sämre än Fed. 0.75%.

1 gillning

Tror det är tvärsom. Magda vill nog helst att Ingves visar krafttag mot inflationen.
En inflation på 10% på valdagen vore en total katastrof för Sossarna och deras bidragspolitik som gör alla fattigare och kräver inte bara kraftiga räntehöjningar utan även skattehöjningar.

2 gillningar

Lite mer kött på benen hur jag menar …

Jag tänker att Sverige importerar rätt mycket av inflationen med varor så om vi ska få stopp på den importerade inflationen så måste SEK stärkas mot USD och EUR.

EUR är väl inget jätteproblem eftersom Lagarde sitter fast på läktaren pga PIGS ländernas ränte spreadar mot kärn EUR länder som Tyskland.

USD är ett problem eftersom det dels är världens reserv valuta som det handlas mest i och dels att FED höjde med 0.75%.

Alltså om vi inte vill att SEK ska tappa ännu mer - dvs än mer importerad inflation - så måste vi egentligen höja minst 0.75% för att vara i samma jämviktstillstånd som före FEDs höjning nu senast.

Problemet är att FED har nästa möte i juli och förvöntas då höja med 0.75% till. Riksbanken nästa penningpolitiska möte är inte förrän i september.

Om vi inte vill att SEK ska spränga 10:50 gränsen redan efter juli (efter FEDs förväntade höjning) så borde RB höja med 1.5% nu i juni.

Allt för att stävja den importerade inflation som kommer med en svagare SEK. Om man nu vill vara proaktiv, vilket inte direkt är hur de agerat historiskt

Så tänker jag :slight_smile:

1 gillning