Hur köper fonder aktier som kostar mycket per styck?

Låt mig förtyliga min fråga med ett exempel:

Jag köper fondandelar, t ex av Avanza Global, till ett värde av 1000 kronor genom min regelbundna månadsinsättning.

Jag får då en pytteliten procent som då exempelvis är aktien Apple som utgör ca 3% av indexet som Avanza Global följer. Dvs 3 kr av mina 1000 kr ska då vara Apple-aktier.

Den aktien kostar dock, om jag köper den själv, runt 270 dollar i skrivande stund.

Hur fungerar det då för fondbolaget när de ska fördela såpass mikroskopiska summor av ens insättning för att få aktier i enligthet med dess index?

De köper aktier när de har råd. Avanza Global är egentligen en säljfront för fonden Amundi MSCI World (andelsklass I13SK-C) som förvaltar 14 miljarder kr eller omkring 360 000 aktier i Facebook. Spelar det någon roll om de har 359 999 eller 360 001 aktier? En Facebook-aktie för lite ger ett fel på 0,00002% i fondens innehav eller 0,02 öre av dina pengar.

De flesta fonder har en liten kontantkassa för att kunna hantera insättningar och uttag. Om du säljer dina fondandelar i Avanza Global så kommer Amundi kunna ge ut pengarna på direkten från kontantkassan. Det gäller bara att den inte blir för stor. Just Amundi MSCI World har enligt Morningstar en kontantkassa på hela 2% (låter mycket tycker jag, kanske råkade fonden ha stora inflöden precis när Morningstar ställde frågan?).

Utöver det kan fonder jobba med derivat, alltså pappersprodukter. En bank eller annan aktör på marknaden kan gå ut och säga att “vi säljer och köper det här värdepapperet som alltid kommer vara värt exakt en hundradel av en Facebook-aktie”. Avanza säljer sådana värdepapper bland annat under namnet “Trackers”. Det finns andra mer eller mindre komplexa former av derivat också men du fattar kanske idén. Dessa värdepapper backas inte av fysiska tillgångar, bara av löftet från banken. Till exempel upptäckte jag att fonden DNB Global Emerging Markets största innehav är en future i MSCI India, alltså inga riktiga aktier. Så här står det om derivat i Amundis fondfaktablad:

Exponeringen mot indexet uppnås genom direkt replikering, huvudsakligen genom direkta investeringar i överlåtbara värdepapper och/eller andra tillåtna tillgångar som är representativa för indexets beståndsdelar i en proportion som ligger extremt nära deras proportion av indexet. Fondförvaltaren kan använda derivat i syfte att hantera in- och utflöden samt om de ger bättre exponering mot någon av indexets beståndsdelar. I syfte att generera ytterligare intäkter för att förskjuta sina kostnader kan delfonden även använda utlåning av värdepapper.
Så svaret på din fråga är att det inte är du som äger en mikroskopisk del av en Facebook-aktie. Du köper in dig i en fond och fonden försöker att i så stor utsträckning som möjligt följa sin strategi. I det här fallet en indexfond vars strategi är att göra sitt bästa för att följa index. "De stora talens lag" gör att det inte spelar någon roll om fondens innehav avviker från index med någon enstaka aktie hit eller dit.

Här har du Amundi-fonden på Morningstar: https://www.morningstar.se/se/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010SP8

Jag räknar som en kratta. Jag läste “Facebook” trots att du skrev “Apple” och sedan räknade jag på att fonden skulle ha 7% i Facebook vilket är helt tokfel. Rätt siffror ska vara: 3% i Apple; 156 000 Apple-aktier; men 0,00002% och 0,02 öre stämmer.

Vilken fantastisk förklaring, tack så mycket Emil!