Hur man bygger resiliens

Hej! Det är en realitet att börskrascher och kriser av olika typer kommer. Jag undrar om det vore möjligt att i någon form resonera kring resiliens i sparandet - alltså hur man kan tänka kring och hantera risker kopplade till olika typer av scenarion.

Ett exempel är artikeln nedan om risken för ett kommande krig mellan Kina och Taiwan-USA. Det framstår inte som så osannolikt att det kan vara på väg.


Ett sådant krigsutbrott skulle naturligtvis leda till massiv oro och börsfall utan like. Om man ser bortom psykologin och tittar mer på den reala ekonomin skulle det också få följder. Oro på börsen utan någon reell försämring av företags verksamhet är ju egentligen inget annat än ett köpläge. Det jag främst kan tänka mig här vore en räntechock som skulle drabba företag (och individer) med stora skulder.

Ovanstående var nu ett exempel men jag tycker det vore intressant att utforska om det går att titta på den här frågan utifrån något mer systematiskt perspektiv. Jag kanske kan undvika de värsta potentiella smällarna genom att använda ett antal tumregler. Det kan förstås leda till lägre avkastning men det kan det kanske vara värt.

Jens

Mycket spännande ämne! Kul! Men väldigt svårt!

Jag tror jag ska försöka bidra med mina egna tankar kopplade till din fråga senare, även om jag inte kommer kunna ge dig facit så kanske du kan finna värde i hur någon annan ser på det. Fram tills dess kanske jag kan göra frågan lite mer komplex, främst för att jag tror att det kan göra diskussion ännu mer intressant.

För att bedöma resiliens för något så tänker jag att vi behöver veta vad det är i förhållande till, dvs resiliens i förhållande till vadå? Ovan nämner du ett exempel med krig, dvs du definierar ett problem, bra! snyggt! Men jag tror inte det räcker i det här fallet tyvärr, utan för att kunna hitta svaret på din fråga behöver du utveckla problemet något, eller problemen!

Krigsföring idag kan se väldigt olika ut, även om vi ofta tänker oss stridsvagnar på linje eller en mindre enhet som rör sig i mörkret påväg mot sitt mål. Dessa utgör bara en del av en nations valmöjligheter. Andra metoder för krigsföring kan vara lättare att vidta och drar mindre uppmärksamhet till sig, men som kan få god effekt, särskilt om beslutsfattarna har tålamod.

Mot dessa metoder upplever jag det svårare att bygga resiliens då man kanske inte ens märker att det sker.

Nu är ju krig bara ett problem av många, och vi vet inte vilket problem som kommer stresstesta vårt sparande. Så hur bygger man resiliens mot problem som man inte vet kommer ske? Eller redan sker utan att vi märker det?

Spännande ämne minst sagt!

I huvudsak finns det två sätt. Diversifiering och stoploss.

Diversifiering kan lindra en smäll även om du inte undslipper den Men samtidigt kan du lagga i uppgångarna eftersom placeringarna är spridda på flera tillgångsslag. Även breda indexfonder kan tappa 50-60% om det vill sig illa.

Med en stoploss kan du själv bestämma hur mycket du är villig att “offra”. Du räddar ditt kapital men riskerar att tappa i en kommande uppgång om du inte har en plan och modet att gå in igen tillräckligt snabbt.

Upplever detta som en lite väl förenklad version av sanningen. Även om man kan argumentera till din fördel att du faktiskt skrev “i huvudsak” så upplever jag att verkligheten är mer komplex. Inbillar mig också att det finns fler verktyg att tillgå.

Tror inte ett alexanderhugg är lösningen här. Jag kan dock ha helt fel.

Ska försöka återkomma under morgondagen och beskriva mer hur jag tänker…

På en allmän nivå kan jag köpa att det är diversifiering och stoploss som är metoderna för att hantera kriser när de väl kommer.

Jag tycker att det är viktigt att notera min reservation mot ”psykologiska nedgångar” dvs att börsen som helhet sjunker utan att värdet i olika aktier/tillgångar påverkas. Att det finns en volatilitet i marknaden tänker jag att man får acceptera. När en aktie ändå med tiden går upp igen gör det ju inte så mycket om den går ner lite en period.

När jag tänkte resiliens här var det i första hand mot krig eller andra liknande politiskt relaterade risker. Klimatet är en annan faktor som innebär stora risker. Samtidigt uppfattar jag att klimatet i någon mening främst är en psykologiskt relaterad risk. De människor och platser som mest akut drabbas av reella klimateffekter är inte så starkt exponerade på t.ex. Stockholmsbörsen. Däremot kan förstås oro över saker göra att vissa bolag eller branscher går ner, utan att det egentligen hänt så mycket.

Jag älskar den här frågan. Jag resonerar hemskt gärna i detta och har mer än gärna fel!

För att skapa goda förutsättningar för vidare diskussion tror jag en gemensam syn på vad resiliens innebär är viktigt. Jag skulle vilja definiera det som:

“En förmåga att stå emot eller att kunna återhämta efter olika händelser”

En liknelse skulle kunna vara en fenix som föds på nytt ur sin egen aska och återigen blir en fullvuxen fågel, varken bättre eller sämre än vad den var innan. I ett sparande skulle detta innebära en allokering som beter sig lika oavsett volatilitet. Ett sparande som genererar lika, eller så gott som lika, avkastning oavsett om det är låg eller hög volatilitet i marknaden. Dvs vi söker inte något som blir bättre desto mer stress man utsätter det för.

Hur man sedan uppnår detta tror jag vi kan prata om i åratal och troligen ha fel allihop. Ett sätt att försöka uppnå detta kan t.ex. vara permanent portfolio (RikaTillsammans-portföljen), all-weather portfolio, eller liknande - en allokering som inte bryr sig om vilket ekonomiskt klimat det är idag eller imorgon. Jag tror dock man kan gå djupare än så om man vill, gräva djupare i respektive tillgångsslag, i dess vikt i portföljen, och ev. i ens problembeskrivning för att bättre matcha en lösning.

Det jag ska tillägga är att jag inte är särskilt insatt instrument så som säljoptioner och liknande. Någon som är guru på dessa har säkert bättre förslag. Men jag tror att ovan kan vara en bra utgångspunkt att fortsätta diskussionen så ska jag försöka fortsätta utveckla mina tankar senare under dagen!

Säg gärna till vart jag har fel!

Jag har funderat vidare lite kring detta. Jag tror att mitt sätt att se på den här frågan skiljer sig lite från det allmänt vedertagna. För många spelar det ingen större roll om börsen går ner på grund av allmän panik (psykologi) eller på grund av fundamentala händelser (förändrade förutsättningar).

Min tanke är att rent teoretiskt borde de mest resilienta företagen/aktierna vara sådana som har stark hemmamarknad, låg skuldsättning och digital affärsmodell. Sedan kanske det även kan finnas vissa branscher som är generellt mer resilienta. Läkemedel skulle kunna vara en sådan bransch men här är jag mer osäker.

Jag är ytterst tveksam till att man som småsparare kan få någon form av edge.

I ditt senaste inlägg - applicera exempel som digital affärsmodell. Vi bör väl anta att i någon form av modern krigsföring kommer det ske även digitalt med massiva cyberattacker mot alla potentiella hot, även länder inte direkt involverade i strider. Ett läkemedelsbolag är väl högst digitalt och robotiserat, ett perfekt sätt att jävlas med motståndaren och dess vänner är att störa produktionen hos kritiska bolag och infrastruktur.

Jag vet inte om någon minns, men för några år sen var det en ransomware som gick bananas hos många företag och orsakade såna jäkla produktionsstörningar. Ta det några gånger värre…

Jag menar inte att man ska “lägga sig ner och dö” utan att det kan vara en god idé att försöka låta bli att tajma sånt här, för man kommer nog inte vinna något på det.

Lyssna gärna på Bogle om risker i denna intervju, från cirka 23:30 in.

Förstår jag dig rätt om jag säger att det du egentligen frågar eller är ute efter är vilka sektorer inom aktiemarknaden som skulle ha lättare att stå emot vid ett ev. börsfall till följd av “fundamentala händelser” ?

Fortfarande en ganska intressant frågeställning kan jag tycka!

Aktiemarknaden går upp och ner och det är mycket kopplat till psykologi. Ofta har inget fundamentalt förändrats i företagens lönsamhet eller förutsättningar utan det går upp och ner lite hipp som happ. Det är lite som med vädret. Vissa dagar skiner solen och andra dagar regnar det. Inget att bry sig om egentligen. När utvecklingen ser ut så innebär en nedgång ett köpläge och just inget mer.

Det jag är ute efter är att titta mer på risken för att företag råkar ut för händelser liknande det som hände den svenska fastighetsmarknaden på 90-talet, alltså att stora delar av branscher går i konkurs eller får sina framtidsutsikter väsentligt försämrade.
Två risker jag tänker mig som skulle kunna leda till detta är:

  1. Större väpnad konflikt - Länder som är integrerade i världsekonomin börjar kriga med varandra. Att Kina anfaller Taiwan framstår som det mest närliggande exemplet.
  2. Nytt kallt krig - Länder som är integrerade i världsekonomin börjar bojkotta varandra med strafftullar, investeringsförbud eller vad det nu kan vara. Det skulle kunna bli en fortsättning på en kinesisk invasion av Taiwan. Här är frågan hur långt man egentligen kan/vågar gå. Om USA och Kina skulle hamna på total kollisionskurs skulle det innebära enorma kostnader för båda parter. Att USA bojkottade Sovjet var möjligt just för att Sovjet mest var självförsörjande och inte integrerat i världsekonomin.

Du nämner att sektorer skulle kunna vara mer resilienta och det stämmer säkert. Jag nämnde själv läkemedel just för att läkemedel inte brukar vara föremål för handelskrig. Att olika företag drabbas av it-attacker är sant men jag vet inte hur man skulle gardera sig mot det. Det kan börja brinna i fabriker också och allt möjligt.

Utöver sektorer tänker jag att egenskaper hos specifika företag också skulle kunna vara relevanta. Låg skuldsättning och stor stabil hemmamarknad är två tänkbara sådana faktorer.