"Min tes är att marknadens förmåga att bedöma framtida utfall är gravt överskattad"

Artikeln med citatet av Per Lindvall är från GP: Per Lindvall: Börserna på all time high – men riskerna också

Vad säger ni om detta? Själv har jag gått från att vara mycket skeptisk till den så kallade marknadens förmåga att bedöma framtiden, till att luta mot att det kanske är det bästa bedömningen vi har…

Vad säger ni som är lite mer luttrade och som tänkt kring detta mer än jag?

1 gillning

Om man med “marknaden” menar alla som investerat på börsen så fungerar det så länge det fungerar. Det är som en högstadieklass på orientering i skogen. De som möjligen har lite koll, karta och kompass lyssnar ingen på. De som skriker högst och stormar iväg i lingonriset verkar veta vad de vill och resten följer efter.

Om man med “marknaden” menar erfarna placerare så tror jag inte på dessa heller. Det finns för många osäkra variabler. Som att lyssna på kartkompisen, fast kartan han har gäller grannkommunen.

Det enda vi kan göra är att bilda oss en egen uppfattning om världsläget och den egna ekonomin och balansera därefter. För att avsluta liknelsen: Titta var på himlen solen står, försöka spana från en höjd och till slut förhoppningsvis hitta till bussen innan avfärd hemåt.

3 gillningar

Vore jätteschysst om du kunde Ctrl-V:a texten så vi har ett diskussionsunderlag :pray:

1 gillning

Jag är helt övertygad att marknadens förmåga att bedömma framtiden är nästan det bästa man kan få. Att det krävs enorma resurser för att få en bättre bedömning, men teoretiskt möjligt.

Därmed inte sagt att marknaden är bra på att bedömma framtiden. Snarare det omvända, att marknaden har fel mycket oftare än den har rätt.

Instämmer med @Saihtam :slight_smile: Gärna en copy-paste på artikeln :pray:

Sen en undran angående själva premissen: Hur bedömer marknaden framtiden? Dvs rent konkret vad specifikt bör anses vara marknadens bedömning av framtiden?

Börsen är oftast på all time high. Annars hade den inte avkastat 8% årligen senaste 100 åren.

Dagens värdering är väl en blandning av marknadstro och TINA.

Jag tror inte att jag kan värdera marknaden bättre än institutioner med 1000x mer resurser än mig. Och TINA gäller mig med.

Så jag fortsätter månadsspara som vanligt.

Jag lutar mer o mer att det är flöden som styr.

99% ligger lång och de stora pengarna flödar in i index varje månad. Med denna hatt kan mycket osunt plötsligt bli begripligt.

Spiltan invesmentbolag har nästan 500K ägare. Svårt för smart money att blanka ner Latour då.

När stora massan på allvar skickar in säljordern kl 13 blir det blodigt.

Var på kurvan finns jag blir A och O idag

1 gillning

Är lite osäker på om jag kan göra det… vet någon om vad som gäller med copyright i det här läget? Citat vet jag går bra, men inte mycket mer än så.

Jag gör ett försök till en rewrite med citat, för att undvika att bryta mot några lagar.

Lindvall argumenterar att de framtida riskerna förmodligen är större än på mycket länge, framför allt i form av klimatutvecklingen, men menar att marknaden, d v s börserna, är väldigt dåliga på att väga in sådant i hur de värderar framtiden generellt. I teorin ska ju finansmarknaden i slutändan vara ett ganska objektivt resultat av olika aktörers kamp sins emellan för vad som är rimliga värderingar. Men, det är detta som Lindwall anser inte fungerar så bra. Vi klarar av att hyfsat rangordna investeringars relativa framtidslägen, men klarar inte av att förutse det framtida utfallet alls. “Marknaden är kort sagt väldigt dålig på att hantera genuin osäkerhet, eller risk”, skriver Lindvall. Vidare beskriver han att senaste klimatrapporten och extrem väderlek snarast har tagits emot med en gäspning av finansmarknaden. Nytt citat från Lindvall, “Min förklaring är att värderingen av börsen är helt styrd av de finansiella flödenas kraft, snarare än någon rationell bedömning av de risker som våra ekonomier och samhällen står inför.” Han menar också att de starka finansiella tillflöden som sker inte är direkt kopplade till ekonomins produktiva förmåga, utan snarare har att göra med att… “de aktörer som samlar på sig de fordringar, som matchas av andra aktörers ökade skulder, försöker kort och gott hitta andra placeringar som har en bättre relativ avkastning än den ”cash” som de samlat på sig”. Sedan avslutar Lindvall med att oroa sig för sårbarheten för svensk skog, med sina monotoper, för extrem väderlek.

1 gillning

Om man anser att marknaden har fel går det alldeles utmärkt att positionera sig för detta. På vilket sätt har Lindvall positionerat sig annat än åsiktsmässigt?

2 gillningar

Vidare beskriver han att senaste klimatrapporten och extrem väderlek snarast har tagits emot med en gäspning av finansmarknaden. Nytt citat från Lindvall, “Min förklaring är att värderingen av börsen är helt styrd av de finansiella flödenas kraft, snarare än någon rationell bedömning av de risker som våra ekonomier och samhällen står inför.”

Det han missar är ju att rapporten på det stora hela inte förvånade vad marknaden redan hade prisat in i fossila respektive gröna tillgångar.

Det kom inte som en nyhet för den sofistikerade hive mind som är finansmarknaden (enligt hypotesen om effektiva marknader) ungefär inom vilka konfidensintervall av uppvärmning och dess associerade risker vi står inför. Därför “gäspade” marknaden. De gröna aktierna hade helt enkelt redan rätt (höga) P/E-tal i förhållande till riskerna sedan innan.

Här missar ju författaren något helt fundamentalt. Vad är den riskfria räntan?!?!

Stater printar pengar som aldrig förr, då förändras värdet på pengar vs andra tillgångar. Det går inte att tro att värdet på valutor är konstant.

Om jag ska försöka tolka Lindvall så skulle jag vilja hävda att hans poäng är att finansmarknaden har förmågan att värdera olika branscher mot varandra, olika tillgångsslag, etc. Men den generella utvecklingen på börsen, aggregerat så att säga, bestäms inte alls på ett lika rationellt sätt. Finansmarknaden saknar därför förmåga att förstå överhettning förrän det är för sent, och kan heller inte förmågan att värdera omvärldsinformation på ett bra sätt (till skillnad från finansiell information). I förlängningen gör det att finansmarknaden kan prissätta green tech rätt i förhållande till oljebolag, men inte förmår att korrekt värdera risk på aggregerad nivå utifrån den globala uppvärmningen. Utmärkt finansiell analys, dålig omvärldsanalys, helt enkelt.

Men som sagt, bara min tolkning :slight_smile:

1 gillning

Det har du nog rätt i.

Men då är ju frågan vilka risker han tänker på? Oavsett hur pass omvälvande klimatförändringarna kommer bli så pratar vi om flera decennier framåt innan de orsakar påtaglig ekonomisk förlust för en betydande del av världens aggregerade bolag.

Humanitär katastrof och oåterkallelig förlust av natur är en sak men hur påverkar fynden i IPCC:s senaste klimatrapport vad som står på sista raden i Atlas Copcos årsredovisning 2030 till exempel? Marknaden är trots allt ett kallt, rationellt, vinstmaximerande maskineri som på ett aggregat bara räknar på möjligheter till vinst och risker för förlust. Om man nu tror på hypotesen om effektiva marknader.

För den hypotesen inkluderar inte bara prissätning bolag emellan utan även bolagens intjäningsförmåga på aggregerad nivå, kontra riskfri ränta och alternativa placeringar.

Men pengar (valutor) är också ett tillgångslag som relativt prissätts.

Tittar du på snittpriset för en dollar som andel av en genomsnittlig aktie så är dollarn jättebillig!

Alltså problemet som jag ser är resonemanget att värde aktier i termer av dollar utan att göra det omvända.

Förra året kunde vi ju se att marknaden reagerade tämligen långsamt på pandemin. Till och med osofistikerade investerare som jag hann sälja innan börskraschen, så nog kan marknaden vara korkad. Men även journalister och andra proffstyckare förnekade då länge den uppseglande krisen.
Denna gång varnar proffstyckare nästan unisont för att det är en kris på gång, men marknaden tycks inte tro på det de säger. Jag tror att proffstyckarna helt enkelt har fel igen.

Det är ju självklart att nuläget på börserna är helt crazy. Men det kan fortsätta på det viset många år till.

Man kan inte vara ute heller. Därför är det aldrig fel att ha typ 50-70% aktieexponering med några hedgekomponenter i den resterande delen av investeringarna. Taktisk allokering kommer aldrig funka, anyway.

Vad är nytt egentligen? Att ingen kan se runt hörnet och in i framtiden är ingen nyhet direkt.

Vad som är nytt? Det är väl snarast ett försök att förklara för folk i allmänhet (i Göteborg med omnejd) varför börserna inte reagerar mer än vad de gör. Sedan är det väl ett bidrag till hur man kan förstå teorin om den effektiva marknaden trots allt larmande, och ett försök att poängtera teorins brister i verkligheten.

Varför har marknaden inte prisat in solstorm eller vulkanutbrott som slår ut stora delar av världsmarknaden? Varför har inte författaren det? Hur skulle en inprisning av den annalkande solstormen se ut? Total krasch av alla aktier utom produkter som inte drivs av el?

Alla människor är dåliga på att förutse framtiden eftersom verkligheten innehåller så många variabler. Marknaden är bara människor.