Hur mycket har OMXPI egentligen gått ner?

Hej,

Funderar lite kring hur mycket börsen är ner egentligen. OMXPI är ner 20% på ett år, men det är nominellt, räknar man med en inflation på 6-7% är OMXPI alltså ner drygt 25% på ett år. Ner från ATH är OMXPI ner drygt 30%.
Den diskussion jag är ute efter är att när vi nu har en relativt hög inflation bör man inte räkna med den då, alltså reellt, när vi kollar på hur mycket börsen gått ner?
Hur mycket mer kan då rimligtvis börsen gå ner om vi ser på det historiskt med de största börsnedgångarna på 50-60%. Eller var det en hög inflation även då som vi missar i dessa siffror?

Hur tänker ni andra?

Tack för ordet.

//

1 gillning

Man kan ju också räkna i dollar så blir nedgången betydligt större :slight_smile:

3 gillningar

Eller i en annan valuta som rasat, då känns inte nedgången alls…

1 gillning

Dividera nedgången med 10 så känns den heller inte. :thinking:

1 gillning

Jag jämför med Luna. :rofl:

3 gillningar

Men hur ska vi definiera inflation om vi vill ta med den i beräkningen? KPIF innehåller ju t.ex. inte bostadspriser och börsen, som jag personligen lägger mest pengar på, och har en stor majoritet av mitt kapital i. Så min personliga inflation var t.ex. mycket högre 2010-2021 än vad den är nu 2022.

2 gillningar

Du menar OMXSPI?

1 gillning

Vi bör väl definiera inflation så som SCB gör även om man kan diskutera hur inflation bör beräknas. Som jag förstår det ändrade man sätt att beräkna inflation i början på 2000-talet vilket försvårar det hela. Är det någon som har en graf där börsens utveckling är justerad efter inflation?
Hur menar du med din personliga inflation?

Om jag investerar i OMXSPI vill jag veta hur OMXSPI har utvecklats. Så indexets utveckling är ett viktigt mått. Har indexet gått ner -30% har jag exakt -30% mindre på mitt konto.

Om jag ska ta hänsyn till inflation för att också veta hur mycket mindre köpkraft jag har med mitt -30% konto, så vill jag använda min personliga inflation. Det finns för mig inget syfte med att använda -7.2% (KPIF för maj) om -7.2% inte gäller för mig. T.ex. promenerar jag till jobbet och berörs inte direkt av de ökade bensinpriserna.

Så eftersom inflation är väldigt svårberäknat tycker jag det är lättare att inte ta med det i beräkningen. Jag vet inte heller hur jag ska räkna t.ex. hur mycket mitt konto gått ner under 2022 eftersom inflation mäts under rullande 12-månader, d.v.s. inflationen som redovisades förra månaden räknar på skillnaden från maj 2021 till maj 2022.

1 gillning

Jag håller inte med helt. Om index (din portfölj) gått ner 30% så ja värdet har då gått ner 30% det håller jag med om. Vad jag tycker är det intressanta är hur det relativa värdet har ändrats. För om det genomsnittliga priset (inflationen/deflation) även har gått ner 30% så har jag egentligen lika stor påse med pengar. Visst det är variationer gällande hur mycket priset gått upp/ner på olika varor och tjänster men inflationen visar ändå på hur kostnaden och priser förändrats. Vilket jag tycker är det intressanta med att ha med inflationen, alltså den reella förändringen på börsen.

Om du går till jobbet påverkas du mindre av av att bränslepriserna gått upp, men många varor och tjänster är påverkade vilket gör att även du blir påverkad av höjda bränslekostnader.

Jag håller med om att det är svårt med en reell beräkning/redovisning men i en situation med hög inflation/deflation anser jag att det är mer relevant för min privatekonomi med en reell redovisning/beräkning av börsens utveckling.

Det är väl bara intressant om du skulle spendera pengarna idag?

Se det som att du äger x andelar av marknaden.

Det finns en finess med att särredovisa “index” och inflationen. Var och en kan räkna på det själv och anpassa efter sin egen situation. Vilka skulle ha nytta av ett inflationskompenserat index? Bara de som investerar exakt som det indexet. Men sen då, vad ska du ha det till sen utöver att det kan vara intressant att veta? Påverkar det hur du agerar ekonomiskt?

Jag tänker mer att jag vill ha så bra avkastning jag kan få givet marknadsläget, inflationen etc. Mer än så kan jag inte göra. Sen får jag leva med det jag får och de priser etc. som gäller. Alla påverkas ju av inflation och ränta, energipriser etc. och man kan inte göra något åt det själv annat än genom att typ snåla för att kompensera om man alternativt vill bibehålla samma sparande trots högre kostnader och lägre avkastning.

Jag tänker att information som jag inte kan använda till att agera på har jag heller ingen nytta av. Hur skulle informationen du söker påverka ditt agerande framåt?

1 gillning