Hur mycket pension ska man ha tjänat ihop vid olika åldrar?

@Patrickb
Enl statistik ska en 45 åring har 61 månadslöner i pensionskapital tex.

Definera gärna vad du avser är ‘bra pension’.
För i mina ögon så är inte X*årsinkomst det som är avgörande. Utan för mig är det snarare att man har pension så att det täcker ens utgifter + det man vill ha för att få lite guldkant.

Vad är ‘pensionpskapital’?

Lite luddigt. Noll % av mina pengar kan vara låsta på olika pensionskonton, men jag kan ligga 10 gånger bättre till än någon med 100% på pensionskonto.

Likvid förmögenhet är väl en bättre beskrivning?

Hej!

Antagandet i artikeln är att man går i pension vid 67 års ålder med de siffrorna jag skrev. Precis som du säger får man anpassa kapitalet vid olika åldrar beroende på önskad pensionsålder.

5 årslöner med andra ord. Ungefär som listan då!

1 gillning

För att hålla det generellt så får man väl anta att man vill behålla samma livsstil som man hade innan. För mig personligen stämmer det nog också!

Precis! Spelar ju ingen roll i vilket konto pengarna ligger. Men orsaken till min fråga är att jag vill ha riktmärken för att hjälpa mig svara på frågorna: ”behöver jag spara mer?”, ”sparar jag för mycket?”, eller ”behöver jag spara alls utöver avsättningar från jobbet?”

Ditt pensionskapital skall räcka tills du dör, så din livslängd är den första okända parametern.
Om du går i pension vid 67 och dör vid 87 behöver du pensionskapital efter skatt motsvarande 20 årsutgifter, givet att pensionskapitalet utvecklas i takt med inflationen.
Allmän, tjänste och privat pension tillsammans utgör pensionskapitalet ovan.
Om dessa inte räcker till får du täcka upp med eget kapital som inte är pension.

Tycker det är svårt att relatera desa siffror när det gäller ett annat land med ett annat pensionssystem. Men i grunden kanske de bara kör något liknande 4% regeln i denna artikel?

Det finns ju en pensionsprognos i det orange kuvertet och det är väl den prognos som behövs. Sedan är det förstås en bra idé att ha privat sparande vid sidan av. Hur stort det ska eller behöver vara påverkas i första hand av storleken på dina fasta kostnader och dina vanor allmänt. Vissa klarar sig nog bra på måttliga belopp medan andra tycker att ett mycket högre belopp är alldeles för lågt.

Hmm… sådana här generella regler ger säkert en hint för de som inte har så stor koll samt planerar att gå i pension vid normal pensionsålder. Om man planerar att gå långt tidigare och dessutom inte behöver nuvarande inkomstnivå under pension krävs det andra kalkyler.


Denna tabell från Pensionsmyndigheten har några år på nacken, men den är i stället baserad på våra svenska förhållanden.

2 gillningar

Tack för bilden @Monica. Den gör mig dock galet nervös. Inte för min egen del, utan för alla dessa människor som sliter hela livet och slutligen får en minimal pension som väntar vid arbetslivets ände.

Visst, människor har olika omkostnader men vi pratar likväl om ett snitt över befolkningen.

Ja det är inte mycket. Säg att man är 65 och har 131 månadslöner. Det blir ca 60% av ursprunglig lön om man använder 18 som delningstal.
Det positiva om vi nu ska se sånt är att 1) skatten är betydligt lägre och 2) man kan ha rätt till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Äldreförsörjningsstödet gör att du ska ha ca 6,5 tusen kvar efter att bostadskostnaderna är betalda (om du är ensamstående). Men det är fortfarande inte mkt pengar

1 gillning

Intressant tabell, den har jag inte sett förut. Undra hur en uppdaterad sådan skulle se ut?

Kul med alla svar!

Tabellen är intressant. Tolkar det som att den genomsnittliga 65åringen har ca 11 årslöner i kapital. Det får väl ändå anses ganska bra med tanke på att det är den genomsnittliga befolkningen man pratar om?

Jag gjorde själv en enkel uträkning och kom fram till att jag borde landa på 20-23 årslöner vid 65års ålder. Det borde rimligtvis räcka om vi antar att man är skuldfri och därmed har lägre kostnader än idag.

1 gillning

Ja den är intressant men man ska tänka på att det handlar om den genomsnittlige pensionären och en sådan har 19100 kr/mån innan skatt 2021. Räcker det?

Det intressanta måttet är snarare pensionskapital efter skatt i förhållande till förväntad utgiftsnivå.

1 gillning

@SNS, precis min åsikt också. Det måste vara utgiftsposten man bör räkna på, lönen måste vara rätt irrelevant, (förutsatt att inte hela lönen äts upp av löpande utgifter)

Och det är ganska enkelt att räkna ut baserat på om vill räkna på att hålla samma levnadsstandard som idag. Ta dagens lön fast dra av den avsättning man har till långsiktigt sparande multiplicerat med antal månader för genomsnittlig livslängd, så får man ett relativt bra mått att räkna på för vilket pensionskapital man behöver.

Fast håller man visst pensionskapital själv i egen ISK eller liknande (som man inte kan, eller vill välja livslång utbetalning på) kanske man vill räkna på lite högre ålder än genomsnittlig livslängd på just de delarna.

1 gillning

För den allmänna pensionen borde bli mer korrekt att räkna med delningstalen, vilket ger ett högre belopp än om man räknar livslängd.