Hur sätts rörliga elpriset som gäller för en månad

Man blir ju svettig när man ser elpriserna per timme gällande augusti men någon som vet hur tex eon sätter sitt rörliga pris som kommer gälla i sept? Drar de ett snitt på samtliga dagars elpris i augusti eller?

Vet inte riktigt vad du menar. Pratar vi för rörligt pris så blir månadssnittet individuellt, det som de visar på räkningen baseras på ditt uttag och när du nyttjat elen. De summerar det till ett snitt istället för att presentera dag för dag, eller timme för timme vilket skulle varit alternativet.

Tex om man kollar på eons sida vad det rörliga priset ligger för juli månad är det 169kr per kWh. Hur har det räknats ut?

Det är väl ofta vad det genomsnittliga priset blev för den månaden när man kolla i EFTERHAND på Nordpols Spotpriser för den föregående månaden?

Sätter de ett pris för hela månaden I FÖRVÄG är det i grunden en spekulation från deras håll där de tar på sig att du får köpa den för det priset i så fall. (Tänk ungefär som 3-månader ränta på banken)

1 gillning

Enligt vattenfall på detta vis:

“Om din el mäts månadsvis, vilket är vanligast, utgörs vårt inköpspris av den nordiska elbörsens elpris timme för timme sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i ditt elområde, balanskostnad samt kostnader till den nordiska elbörsen och Svenska Kraftnät”

Ja, det är det medelvärdet för spotpriserna men även en faktor för just förbrukningsprofilen för kollektivet i ett visst område som justerar priserna.

Det brukar ligga inom 20% från det rent aritmetiska medelvärdet av spotpriset , timme för timme. Men det finns mer:

https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/elpriser-statistik/manadspriser-pa-elborsen/

1 gillning

Så min egen förbrukningsprofil under månaden spelar ingen roll, så som jag uppfattat det.

Så om tex de i mitt område allihopa slösat mest el när det varit som dyrast så påverkar det priset?

Det är i princip bara om du har timavläsning eller speciella effektavgifter som “din unika förbrukningsprofil” under månaden spelar roll.

Det har ju slagit mig också. Om man har bundet avtal så kan man skita i allt med smart elstyrning, laddning av elbil etc. På sätt och vis lite dumt.

mycket dumt t o m. Jag förstår varför flera pratat om att alla kan få timpris i takt med att mätare byts. Inget jämnar ut en behovskurva bättre än plånboksångesten. :slight_smile:

4 gillningar

Nja du har ju fortfarande själva förbrukningen x priset du måste betala oavsett rörligt/bundet/timpris osv. Så en sparad kWh är ju x kr sparat oavsett :wink:

För mig har det ju nästan blivit lite tävling att få kurvorna att se ut som följer - att flytta förbrukning till då det är billigt.


5 gillningar

Såja, timpris ftw! :slight_smile: :+1:

Men har ni rörligt idag alltså? Inte timpris? Eller missuppfattar jag bara nu? :sweat_smile:

Du får det svårt imorgon:

1 gillning

Ja, den suger. Tur att man har solceller som betalar med råge. :sunglasses:

3 gillningar

Ja, ren vinst sådana här dagar! Men det blottlägger lite problemet med timpris, att flytta sin förbrukning. Det bygger ju på att det är billigt nån gång!

2 gillningar

Idag var det mer lönt. Jag tror iofs höst och vinter kommer med mer tydliga toppar och dalar.

1 gillning

Här får du ytterligare ett besparingstips för att styra familjens förbrukning… (förlåt @carolinebolmeson :face_with_open_eyes_and_hand_over_mouth:)

eluttag

7 gillningar

Så kan det inte vara om man inte har bytt elmätare till en som mäter förbrukning per timme.