Hur tänker ni angående FIRE och utebliven inbetald skatt?

Jag planerar att gå i tidig pension (säg runt 50-55) då jag har möjlighet att leva på mitt sparade kapital. När min anställning upphör och jag inte längre tar ut lön så slutar även min inkomstskatt att betalas in vilket kan ses som att jag bidrar mindre till samhället i stort (om jag inte tar ett nytt jobb).

Hur tänker ni andra FIRE-intresserade angående detta? Är det tveksamt att sluta arbeta tidigt ur ett samhällsperspektiv oavsett hur rik man är? Skatten på kapitalet och dess vinster betalas ju in oavsett om du arbetar eller ej så man kompenserar ju inte direkt inkomstskatten.

Kan man kompensera på något sätt eller resonera och motivera till att man slutar arbeta och därmed bidra till samhället i stort via maximal skatteinbetalning?

3 gillningar

Det är önskvärt att alla arbetar så länge som möjligt och betalar in så mycket skatt som möjligt men man kan inte klandra någon som gör annorlunda. Under förutsättning att man håller sig inom lagens råmärken förstås.

1 gillning

Eftersom vårt system bygger på att plocka in en massa skatter på arbete och sedan ge tillbaka en del av det till medborgarna i form av viss service, samtidigt som skatten på kapital är lågt, blir det att man snyltar på övriga samhället ja. Men samtidigt, vad är alternativet, strunta i FIRE bara för att systemet råkar vara uppbyggt så i Sverige? Inte heller en bra lösning.

5 gillningar

Du har ju betalat skatt när du tjänat pengarna

14 gillningar

Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle, dvs poängen är att det ska gå att leva på andras arbete genom att äga ett större kapital.

Skulle staten vilja att kapitalägare ska bidra till statsbudgeten proportionerligt utifrån den andel av värdeskapandet kapitalägaren får genom avkastning från företagen står det staten fritt fram att införa en rimlig kapitalskatt och bestraffa skattesmitare.

Tillägg: Sen håller jag med om att det är ohållbart om en för stor del av den produktiva/kvalificerade delen av befolkningen slutar arbeta och börjar leva på andras arbete eftersom det behövs arbetade timmar i samhället och inte bara pengar, även om vi troligen inte behöver arbeta lika mycket som vi gör nu om vi rationaliserar bort alla “bullshit jobs”. Men nu är det ju inte jag som utformat samhället.

3 gillningar

Det känns som dubbelmoral att tycka att lönearbetare som lever på sitt kapital de sista 15-20 åren är snyltare om man inte samtidigt tycker att företagsägare och kapitalister är snyltare. Båda betalar skatt och finansierar företag och tillväxt via sitt kapital. Sen kan man absolut tycka att båda är snyltare, men då kan vi debattera det istället för att just FIRE. Jag ser ingen skillnad på en lönearbetare som uppnått FIRE och en företagare som sålt sitt bolag och lever på sitt kapital.

4 gillningar

Uppenbarligen har du nog betalt in skatt och bidragit till samhället under resans gång för att kunna spara ihop det kapital du investerat.

Sen har du ju uppenbart varit sparsam och/eller investerat pengarna klokt eftersom du nu kan leva på avkastningen framöver.

Så du kanske mentalt kan se det som att du betalt in till samhället i förskott istället för att du på något sätt nu “smiter undan” resten av livet?

3 gillningar

Man kan tänka att det totala antalet anställda är konstant även om det förstås inte är så.

Då betyder det att om en som inte vill jobba slutar jobba så kan istället en som vill jobba få ett jobb. Det tjänar väl alla på?

1 gillning

Du betalar moms på det du konsumerar med ditt sparade kapital.
När du sedan börjar lyfta din intjänade pension betalar du skatt även på den.
Förhoppningsvis tas ditt gamla jobb över av någon person full av energi som behöver inkomst och som betalar skatt.

2 gillningar

Tack för snabb feedback :)= Var nog ungefär det jag gissade skulle komma i detta forum. Anledningen att jag lyfter frågan är att jag råkade hamna i ett helt annat sammanhang och där var konsensus att det var beklagligt med folk som planerade att sluta jobba tidigt då det var allmänt känt att vi snarare behöver arbeta längre än 65. Oavsett hur rik man är.

Jag hade själv inte riktigt funderat så i mina egna FIRE-planer och känner även om mycket mycket skatt redan betalts in så kan man inte komma ifrån att om jag arbetar 10 år till efter 55 så blir det mer inkomstskatt inbetalt. Och det gissar jag behövs då vi höginkomsttagare skall till viss del bära de som har det sämre ställt i samhället i utbyte mot att vi får leva i ett samhälle utan stor klyftor och kriminalitet.

Argumentet att någon annan tar min tjänst och plats och därmed betalar in skatten är ju svår att definitivt veta och känns för mig inte helt perfekt som motargument.

I mitt fall så har jag inte heller byggt upp ett företag där personer kan anställas och fortsätta bidra med deras skatt så jag tycker inte det kan jämföras med FIRE där man byggt kapital på bra placeringar och sparande.

I slutändan landar jag i ett mer själsligt argument. Du har ett liv och poängen med livet är att fylla det med saker som gör dig glad. Att vara ekonomisk oberoende tidigt men fortsätta jobba tills man är gammal och sliten och inte orkar göra saker som gör dig glad är slöseri på ett personligt plan och ingen kommer tacka dig för det när du ligger på dödsbädden och är stormrik. Men om jobbet är det roligaste man vet så skall man givetvis fortsätta arbeta.

4 gillningar

Jag tänker så här, jag har betalat in sjukt mycket skatt när jag varit yngre. Totalt sett under min livstid kommer jag betalat in mer än många andra, att jag betalat i ”förskott” borde vara något positivt.

3 gillningar

Tycker det är givet att det i de flesta fall är betydligt sämre för samhället att någon som är kompetent nog att ha ett högavlönat arbete slutar att arbeta i förtid än om denne fortsatt arbeta. Kanske finns det ingen som kan ersätta pga kompetensbrist, och skulle det finnas en ersättare är denne troligen inte lika kompetent (eftersom då hade denne person haft jobbet istället från första början).

Argumenten för FIRE kommer landa i antingen att man ser till sig själv snarare än samhälle eller att man anser att det inte finns en skyldighet (pga någon form av välgörenhet?) att delta i samhället på andra ekonomiska premisser än andra kapitalägare.

2 gillningar

Jag anser att de pengar jag betalat in under hittills 24 års arbete används ganska ansvarslöst emellanåt. Därför har jag inga moraliska betänkligheter kring att avrunda arbetslivet tidigare heller. Skulle jag börja känna något ansvar här så skulle detsamma gälla hur jag spenderar pengar. Jag har köpt på tok för mycket begagnat (privat) och lyxkonsumerat för lite så jag har inte fyllt min momskvot s a s. :slight_smile:

Samtidigt tjänar jag över snittet och har därmed bidragit mer än snittet på inkomstsidan. Jag har inte heller varit långtidssjukskriven eller arbetslös. Jag kan inte heller låta bli att jämföra med de som jobbat väldigt lite eller inte alls…

Nej, min FIRE-moral är intakt. :smiley:

8 gillningar

Kommer fortsätta arbeta men fokusera på det jag tycker är viktigt och kul istället för det storkapitalet anser att jag ska göra.

3 gillningar

Kul diskussion. Jag kom på fler inpass…

Jag jobbar i det som kallas “non-profit” på engelska och kan ju då ses som en som inte producerar något som nödvändigtvis driver samhället framåt. Åtminstone inte i monetära termer. Är jag en mindre “snyltare” om jag då slutar jobba? Kanske finns inte ens min tjänst kvar den dag jag väljer FIRE (om det blir mitt beslut). Med de förutsättningarna så innebär mitt avslut att jag gör mer nytta i FIRE än jag gör som arbetslös och belastning. :slight_smile:

Jag har i många år postat en längre text om arbetstidsförkortning på alla ställen där folk velat och/eller tvingats läsa. Jag tillhör de radikala som tjatar om att stenåldersmänniskor “jobbade” tre timmar om dagen enligt forskningen och att semestertiden inte förlängts nämnvärt på 40 år. Dessutom är mycket arbete automatiserat (dock inte mitt) och vi äger redan för mycket prylar och sliter för hårt på planeten och vårt eget psyke.

I min värld vore att fasa ner heltid till 30 timmar rimligt (ja, jag har tänkt längre än så på hur) och om inte samhället som gemensam entitet inser detta så får jag ta hand om mig själv och lösa det efter mitt huvud.

6 gillningar

Så länge man håller sig inom vad som är lagligt anser jag inte att man kan göra avvägningar för samhällsekonomin på individnivå. Då riskerar man att hamna i massa konstiga viktningar kring hur man som individ är tärande eller närande i samhället, tex på sjukhuskostnader, kostnader för rättssystemet, slitage på vägar, utnyttjande av bidrag och resurser relaterat till barn osv, osv.

Jag gissar att man från lagstiftande håll har bra koll på samhällstrender som FIRE och kommer att ändra regelverket tex kring ISK om det verkar som om skatteintäkter och konsumtion går ner för mycket pga denna trend.

4 gillningar

:+1:
Det har väl blivit tydligt nu under covid hur mycket som är nån sorts lullull under arbetsdagen normalt sett. Tror att det är extremt många som hunnit med att träna på dagtid, tvätta, handla, mm, utan att någon har märkt någon skillnad i deras arbetsprestationer.

6 gillningar

Eftersom ett problem med dagens samhälle är att vi konsumerar för mycket tycker jag att du bidrar med att lösa åtminstone det problemet genom att sluta jobba i förtid.
Om du känner att du vill kompenserade för uteblivna skatteinbetalningar kanske du i stället kan öka din budget för gåvor till välgörande ändamål.

2 gillningar

Har inga som helst skrupler över att kunna göra en FIRE om jag skulle vilja inom ganska snar framtid. Min åsikt, som är något man fortfarande får ha, är att vi lever vi i ett land där styret är usla på att hålla sin del av samhällskontraktet. Det är en förbannad häxjakt på att pengarna ska in i den stora tutten, för att sedan kunna slösas och brännas utan hämningar eller vidare kontroll. Tills den dagen det blir lite rättvisa mellan vad man betalar och vad man får så har jag inga som helst bekymmer att köra ett eget race.

7 gillningar

Om jag hade sparat för FIRE direkt när jag började arbeta hade jag säkert kunnat sluta arbeta vid 50. Kommun, landsting och staten hade förlorat femton tjugo års skatteintäkter. Detta i kombination med en lägre konsumtion vilket ger mindre intäkter på konsumtionsskatter. Samtidigt som jag skulle konsumerat lika mycket av den välfärd som samhället erbjuder. Klart att det är ohållbart ur samhällets synpunkt om FIRE skulle bli en massrörelse.

Nu tror jag inte det kommer bli en massrörelse. Förr eller senare kommer en längre period där avkastningen går ned eller något annat sker som förstör kalkylen för de som gjort FIRE i unga år med små marginaler. Skulle jag ha fel i min förutsägelse kommer staten på något sätt se till att få in pengarna. Det behöver man inte oroa sig för. Sommarens ISK-utspel är allom till varnagel.

Att som jag hoppas på, kunna sluta runt 60, kommer säkert många lyckas med. Även detta kommer man stävja när tillräckligt många börjat med det. Det gäller att vara bland de första med såna här upplägg, typ som att ta ut tjänstepensionen i Portugal. När det börjar sticka i folks ögon stryps det.

Som elbilarna. När tillräckligt stor andel av bilparken är elektrisk kommer bonusen försvinna, fordonsskatten höjas och någon form av kilometerskatt införas.