Hur tänker ni angående FIRE och utebliven inbetald skatt?

Jag tror att finansdepartementet har sina ögon på denna utveckling och att vi kan få se ett annat skattesystem i framtiden. Det är inte rimligt att en större krets av människor lever utan att betala skatt. Då faller vår samhällsmodell. Jag skulle tro vi kommer få se högre kapitalskatter i framtiden som kommer göra det mindre fördelaktigt att gå i förtidspension.

Vi har inga som helst moraliska betänkligheter kring att inte betala skatt på förvärvsarbete, då vi inte kommer att förvärvsarbeta. Det är väl inte konstigare än så? Moms betalar vi på allt vi konsumerar så länge vi lever. Varför skulle man på något sätt må dåligt eller känna skuld över detta?

Vi har idag runt 600000 arbetslösa som inte bidrar till att betala in skatt, varav ganska många av dessa inte kommer att jobba en dag mer i sina liv. Vi har i alla fall arbetat totalt 30 år innan vi checkar ut, och har därigenom betalat en ganska stor summa i skatt. Ska man rikta sin irritation någonstans, bör man göra det åt det håll där människor utan problem kan flytta till Sverige och leva på bidrag + pension i hela sitt liv utan några som helst problem. Den promille FIRE-anhängare som finns i landet är antagligen försumbar i det stora hela, och vi har dessutom ombesörjt vår egen inkomst.

/H

15 gillningar

Exakt detta. 600000 arbetslösa behöver jobb. Idag tar de del av samhällets tjänster och skyddsnät samt bidragssystem för uppehälle. Kan en FIRE ersättas med en som faktiskt börjar jobba så går totalkalkylen med vinst.

Hade vi haft 0% arbetslöshet hade jag sett större moraliska problem med detta.

2 gillningar

Jag anser inte att jag har någon plikt att göda staten. Om en plikt att maximera skatteinbetalning förelåg skulle det väl vara omoraliskt att ta semester eller att inte arbeta så mycket övertid som möjligt eller att inte ta det mest välbetalda jobbet som erbjuds eller att inte lägga alla pengar på högbeskattade varor och så vidare. Det låter som slaveri.

10 gillningar

Inom många högkvalificerade yrken är det arbetskraftsbrist. Misstänker att de som har jobb där de enkelt kan ersättas av en arbetslös har lägre lön betydligt mindre möjlighet att nå FIRE än de som arbetar med bristyrken.

Blir mycket skatteintäkter vid köp av alkohol, bensin och övrig konsumtion :slight_smile:

1 gillning

Japp. Extra märkligt då hur mycket det tjatas om utbildning och sedan pluggar folk inte sådant som behövs utan sådant de har lust med. Men det är tydligen rimligare när man är 22 och full tre gånger i veckan. #fördom

Men tes är att det egentligen inte är brist i många högkvalificerade yrken. Det dokumenteras för mycket i alla branscher. Det görs planer, förbereds utbildningar, utreds arbetssätt etc istället för att bota sjuka, handleda elever, bygga hus osv.

Kan tänka mig att om vi tar bort alla bullshit jobs i kombination med att många riktiga jobb (så väl en del kvalificerade som okvalificerade) inom en snar framtid kommer kunna robotiseras så kan man nog bygga ett samhälle där kanske 10-20% av befolkningen kommer behöva jobba. Sen kommer det skapa andra frågor som hur man ska hantera den maktförskjutning som sker till de som arbetar och hur det allmänna välbefinnandet kommer vara hos de 80-90% som inte behövs.

1 gillning

Som sagt: Arbetstidsförkortning. Förslaget jag nämde inrymmer frysning av löner, utfasning av timmar, stopp för övertid osv. Japp, lite “rött”, men också där för allas skull, folkhälsan, livskvalitén osv.

Jag får väl posta texten här på RT också nu när jag outat grunderna. :slight_smile:

Jag har aldrig fattat vad folk menar när de säger att det är “brist” på något på en marknad – alltså hur “brist” skiljer sig från “priset är högre än vad jag är villig att betala”. Utbudet är ju bara en funktion av priset.

3 gillningar

Finns ju gott om de som menar att precis som du säger att de är villiga att betala för lite så att de anställbara väljer att arbeta i någon annan bransch/arbetsplats istället. Skulle dock säga att ekonomi i verkligheten är mer komplext än att utbudet bara är en funktion av priset.

1 gillning

En människas värde för samhället kan inte värderas i hur mycket skatt man betalar. Om det är moraliskt fel att sluta jobba i förtid pga att man har råd, är det då även fel att jobba deltid, välja ett jobb med lägre lön för att det känns roligare, byta karriär och därmed behöva studera mitt i livet osv? Eller ännu värre, att från början välja deltid i ett låginkomstyrke?

Då kan man ju i så fall samtidigt börja värdera vilka som sliter onödigt mycket på välfärden. Tex alla de som röker, dricker för mycket, tränar för lite/för mycket, äter för lite/för mycket, inte sköter sin munhygien, arbetar för mycket så att de går in i väggen.

Men är det ett sådant samhälle vi vill ha?

Jag siktar mot FI(RE) eftersom jag misstänker att jag inte kommer att hålla hela arbetslivet i det yrke jag är nu. När jag inte orkar mer vill jag kunna ta ledigt utan att vara till last, byta till ett långsammare yrke med lägre lön eller gå ner ännu mer i tid.

11 gillningar

Skulle nog säga att din beskrivning ligger närmre det samhälle vi har än det vi inte har. Finns en stark arbetsmoral i samhället där vi värderas efter att vara en god samhällsmedborgare och arbetare vilket många menar är ett arv från protestantismens idéer om att man ska tjäna gud genom att gå in för sitt yrke och inte genom att köpa sig fri för pengar som sedan andra (präster/munkar) kan leva på utan att arbeta.

Drar man det där ett steg längre så kan ju FIRE isf ses som en motreaktion mot både kapitalismens idéer och katolicismens avlatsbrev (som jag antar att du syftar på ovan).

Moderna FIRE-ivrare tenderar att prata mycket om meditation, harmoni, mindfulness men även om minimalism etc. Alltihop kan ju på sätt och vis ses som ett modernt klosterliv på det sättet att man vänder sig från världens jakt på överflöd och tittar inåt istället.

Har man “demoner” och “synder” att göra upp med finns det tid för det också när väl FIRE är uppnådd, om man nu har sådana behov som inte hunnits med. :slight_smile:

1 gillning

HAHA! Hur många av dessa personer hade fortsatt jobba tills 67 år om de vaknade upp med 10 miljoner på kontot? Jag gissar 0 personer.

Om vi tittar närmare på min vänskapskrets:

  • Jag känner flera som skjutit upp inträdet till arbetslivet flera år genom att ta diverse kuriosakurser och levt på CSN. Hela syftet med studierna har varit att skjuta upp inträdet till arbetslivet. Hur reagerade vänskapskretsen och framtida kollegor? De tyckte det var jättebra att man kunde göra detta.
  • Jag känner flera som tagit ett friår. Istället för att arbeta har de under 1 års tid gjort nåt helt icke-relevant för sitt arbete. Hela syftet med friåret har varit att slippa arbeta ett år. Hur reagerade vänskapskretsen och kollegor? De tyckte det var jättebra att man kunde göra detta.
  • Jag känner flera som skjutit upp inträdet/återkomsten till arbetslivet flera år genom att vara hemma med småbarn maximal tid, ibland ända tills barnet börjar förskoleklassen vid sex års ålder. Detta är förstås finansierat av att partnern (mannen) har bra lön. Hur reagerade vänskapskretsen och kollegor? De tyckte det var jättebra att man kunde göra detta.
  • Jag känner flera som gått i pension några år tidigare. Finansierat av att de haft ett arbetsliv med bra lön där de kunnat spara mycket. Hur reagerade vänskapskretsen och kollegor? De tyckte det var jättebra att man kunde göra detta.

Men vänta, vad har vi här?? En person som investerat i aktier och därmed har kapital för att sluta arbeta? Bränn honom på bål! Skicka honom tillbaka till arbetet!

Förlåt, men personerna i ditt “andra sammanhang” är typiskt sossesverige för mig.

17 gillningar

Samhällskontraktet ligger inte i att betala in skatt till staten, utan att skapa en bättre framtid för samhället du vill leva i. Du värnar inte samhället genom att slaviskt betala in pengar till statsapparaten, ifall denna statsapparat inte arbetar i linje med det samhälle du vill leva i.

3 gillningar

Ja, tycker man kan se det som en motreaktion mot både mot samhällets arbetshets och konsumtionshets, men samtidigt som FIRE omfamnar/utnyttjar själva premissen för det kapitalistiska systemet i och med aktieägandet vilket skiljer det från andra alternativa/tillbakadragande rörelser där man söker sig mer mot självhushåll.

Skulle tro att eftersom så stor del av FIRE kretsar kring att inte arbeta bryter det mot samhällets normer vilket folk då reagerar på. Det är ganska djupt rotat i vårt samhälle att man ska arbeta. Från protestantismens att tjäna gud genom ett gott arbete, kapitalismens hårt arbete ska löna sig till arbetarrörelsens gör din plikt och kräv din rätt. Genom att inte arbeta lever man på någon annans arbete vilket inte någon av dessa tre accepterar om det inte är nödvändigt. De bidragssystem vi har ställer i regel krav på motprestationer men i FIRE har man hittat ett kryphål där det numera är möjligt att det med en mindre summa pengar (på några miljoner) går att billigt äga en diversifierad aktie-/fondportfölj och utan ansträngning få tillgång till samhällets arbete genom företagens aktieutdelning istället för omvägen via skatt->bidragsutbetalning. Protestantismen och arbetarrörelsen skulle nog ha åsikter om detta men för kapitalismen blir det svårare eftersom det följer reglerna. Kapitalismens etik är egentligen att man ska få pengar från företagen genom att lägga ner arbete med att driva dem (likt exempelvis Krüger/Wallenberg/Kamprad/företagare) så det bryter egentligen FIRE mot eftersom man är helt passiv i sitt investerande/ägande Det dock är utbrett i systemet numera så därför svårt att kritisera enbart FIRE för.

De exempel som gavs ovan vet jag inte riktigt om jag håller med om helt, av det som är accepterat skulle jag säga faller inom ramen för hur mycket man förväntas arbeta i samhället. Exempelvis vad som definieras som heltid eller hur mycket man ska få vara hemma med småbarn. Att gå i pension förtidigt eller läsa på universitetet utan studieplan tycker jag det brukar knorras om. Sen är det väl klart att det inte är en diskussion omgivningen tar med den det gäller eftersom det lätt kan bli personligt.

Möjligt att jag överanalyserar men tänker att det kan vara skillnad i samhällets syn på om man lever på sparkapital ( = uppskjutet/insparat eget arbete där pengarna kommer ta slut om man inte börjar arbeta igen) eller på aktieutdelningar ( = utdelning av pengar från andras arbete där det investerade kapitalet bevaras).

2 gillningar

Är inte kapitalismen just det att även kapital är ägodelar?
Att man därmed kan låna ut pengar till någon (inklusive juridisk person) och ha en relation med denna där lånet är ena sidan i en transaktion?

Alltså kapitalismen gör ingen som helst skillnad på passivt eller aktivt ägande av t.ex. ett aktiebolag? En aktie är ju egentligen en skuldsedel mot den juridiska personen (aktiebolaget). Aktiebolaget kan ju sen anställa all personal inklusive ledningen och betala dessa löpande lön. (Passive) aktieägaren äger fortfarande skuldsedeln och därmed allt som aktiebolaget producerar (det som är kvar när aktiebolaget betalat allt som aktiebolaget avtalat, såsom lön osv). Även om aktieägaren sitter på sin rumpa och dricker paraplydrinkar.

3 gillningar

Vår välfärd bygger på att folk arbetar och betalar skatt. Välfärden är skattefinansierad. Vore den avgiftfinansierad vore detta inget problem. Men nu är den inte det.

Den som lever på avkastningen från ett ISK med sju miljoner betalar 27.000 i skatt per år. Det räcker inte på långa vägar för att betala den välfärd som den personen konsumerar och kommer konsumera framledes. Barnomsorg, skola, infrastruktur, försvar, rättsväsende, vård, äldreomsorg… Rent krasst blir man en fripassagerare på andra.

Att vi redan har hundratusentals arbetsföra människor som inte arbetar är ingen ursäkt. Jag tycker det är hemskt. Hur det kan vara så är en annan debatt.

Vi bor i ett ”sossesverige”, glöm inte det när ni gör era FIRE kalkyler. Vi har under min tid haft löntagarfonder, förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt, hundskatt och fan och hans moster. Närsomhelst kan förutsättningarna förändras genom ett riksdagsbeslut och kalkylerna kullkastas.

Jag har inget problem med det. I det här landet betalar man in skatter till höger och vänster ändå och man kan ju anta att du kanske jobbat lite hårdare än andra för att komma till möjligheten att gå i pension tidigt och således har du ”redan betalat in” din del.

Du ska inte ha dåligt samvete för att du lyckas ta dig ur ekorrhjulet tidigare än vad som är normalt. Om du vill göra gott för samhället finns det massa olika former av volontärsarbete att engagera sig i.

3 gillningar