Hur värderar man olika aktiefonder emot varandra egentligen? Fundamental nyckeltals analys!

Hej & tack för en suverän blogg och forum :slightly_smiling_face:

Då enskilda aktier verkar vara för krångligt och tidskrävande samt svårt att nå vettig riskspridning med, undrar jag om vi skulle kunna diskutera lite angående hur man värderar olika aktiefonder emot varandra egentligen?
Vilka nyckeltal är det man ska titta på, hos tex fondutvärderings firman Morningstar? Lite fundamental analys av olika aktiefonders totala innehav gentemot varandra alltså! Vi kan väl börja med att jämföra dom populäraste breda & lite tryggare Globalfonderna som följer MSCI ACWI Indexet emot varandra?Jag har tex Avanza Global + Avanza Emerging Markets fonderna som lite tryggare grundplåt i mina placeringar.Vad säger ni om dom gentemot SPP Aktiefond Global tex?

1 gillning

Om vi tittar på den underliggande fonden som Avanza Global köper andelar i, dvs i franska Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I13SK-C
Så ser det ut såhära bland nyckeltalen. Vad betyder dom tro? Är P/e - talet viktigast att hålla koll på?

Style Measures

Measures Market Cap

Mått på värdering Fond Kategorisnitt Index
P/e-tal 19,91 18,81 19,14
Kurs/eget kapital 2,66 2,79 2,53
P/s-tal 2,17 1,99 2,08
Kurs/kassaflöde 13,09 12,91 12,59
Direktavkastning (%) 1,86 1,79 1,91
Prognos framtida vinsttillväxt (%) 12,38 11,57 11,98
Historisk vinsttillväxt (%) 1,64 3,05 2,27
Omsättningstillväxt (%) −0,31 0,52 0,85
Kassaflödets tillväxt (%) 5,00 11,01 5,65
Tillväxt eget kapital (%) 2,75 3,43 4,27
per 28 feb. 2021 Kategori: Global Large-Cap Blend Equity Index: MSCI ACWI NR USD Data baseras på bruttoinnehav av aktier, utan hänsyn till eventuella korta positioner.

När det gäller indexfonder så är jag först och främst intresserad av:

  • Vilket index följer den
  • Avgifter (förvaltningsavgift, adminavgifter/transaktionsavgifter/övriga avgifter)
  • Tracking error (dvs hur mycket avviker den mot sitt index)
  • Innehaven (geografi, bransch, faktorer, storlek, etc.)

Jag är inte speciellt intresserad av P/E tal, historisk avkastning osv.

1 gillning

Jo det är ju klart intressant först och främst, men om vi nördar ner oss lite i siffrorna? Ingen som funderar i dessa banor? Eller har jag bara otur när jag tänker :upside_down_face:

Informationsflödet är som en tratt. Allt samlas i den för att sen rinna ut undertill som en graf. Man kan då välja att titta i tratten och försöka förstå vad som ska komma ut undertill eller också tittar man på det som faktiskt kommit ut, grafen.

Vi vet ingenting om framtiden utan allt är gissningar. Men om man jämför grafer över lite länge perioder kan man se hur det har sett ut historiskt. Nominellt och relativt och utgå ifrån att utvecklingen fortsätter. Det blir en gissning så god som någon.

Alla riskmått och andra prognoser om framtiden utgår från historiken. Då kan man lika väl göra det så enkelt som möjligt för sig och jämföra grafer.

1 gillning

Ok, om vi tittar på grafen för aktuellt index: msci acwi indexet som ju är nästan hela världen inkl tillväxt marknaderna (för Globalfonderna). Så har det gått upp till 6.57 gånger på insatt kapital sedan 1 januari år 1988!
Man kan även söka på kortare tidsperioder i denna länk till MSCI index söksida! bara klicka på ACWI Indexet en bit ner på sidan. Just nu står det i 672 us dollar :slightly_smiling_face:

Har dessa nyckeltal (P/E, P/S etc.) något mervärde för fonder? Speciellt med tanke på att det är ett tvärsnitt av hundratals eller tusentals bolag. En sak man kan studera är riskfaktorerna som man exponerar sig med fonden. Dvs är det marknadsfaktorn, värdefaktorn, osv. Avkastningen däremot är ju svår (omöjlig?) att förutse så är inget jag lägger stor vikt på utöver den information som kommer av hur väl förvaltaren lyckas pricka sitt index.

Vad gäller aktivt förvaltade fonder blir ju storyn ganska annorlunda, det är svårare att resonera om innehav och riskfaktorer med tanke på att innehavet kan ändras från dag till dag efter förvaltarens intuition/erfarenhet.

Nja dom borde väl ha det tycker jag? Jag köper ju hellre en billigare prisatt fond…sett till nyckeltalen. Men dessa kanske inte skiljer sig så mycket åt i mellan Globala indexfonder :thinking:

Här är iallafall nyckeltalen för Amundi IS MSCI Emerging Markets I13SK-C som ju Avanza Emerging Markets köper sina fondandelar i.

Style Measures

Measures Market Cap

Mått på värdering Fond Kategorisnitt Index
P/e-tal 15,42 16,70 15,41
Kurs/eget kapital 1,92 2,36 1,92
P/s-tal 1,70 2,06 1,69
Kurs/kassaflöde 9,29 10,35 9,16
Direktavkastning (%) 2,29 2,25 2,29
Prognos framtida vinsttillväxt (%) 12,20 12,28 11,21
Historisk vinsttillväxt (%) 2,27 4,36 4,31
Omsättningstillväxt (%) 4,04 4,52 4,56
Kassaflödets tillväxt (%) 11,43 12,13 8,15
Tillväxt eget kapital (%) 7,86 9,53 8,27
per 28 feb. 2021 Kategori: Global Emerging Markets Equity Index: MSCI EM NR USD Data baseras på bruttoinnehav av aktier, utan hänsyn till eventuella korta positioner.

Om det nu är någon som är intresserad? Skulle vara skoj att lära mig mer om dom olika nyckeltalen vid investering i olika aktiefonder iallafall, någon som kan lära mig lite tro?

Mvh / Johan :wave: