Internationell beskattning - försäljningsvinst deklaration (specialfall)

Hej,

Jag har ett dilemma i fråga om redovisning av försäljningsvinst på värdepappersförsäljning från finsk aktiedepå. Det som gör frågan komplex är följande.

Det har aldrig skett en transaktion från SEK till EUR, eftersom jag vid köptillfället bodde i Finland och handlade i EUR. Pengarna finns fortfarande på depån i Finland och har aldrig flyttats till Sverige. När det kommer till deklaration måste jag såklart ändå deklarera i SEK då jag numera bor i Sverige och är skattskyldig här. Dock förblir pengarna i Finland och kursen som jag deklarerar kommer därför vara fiktiv. Dvs. upp till mig att komma på en “fiktiv” valutakurs, i brist på entydiga anvisningar från skatteverket.

Alltså till min fråga, vilken växlingskurs ska jag använda? Kan jag motivera att ta ett medelvärde för kronan under ägandetiden? kan jag använda endast köpkursen? Eller kan jag använda endast kursen vid säljdatum? Det sämsta alternativet, dock en möjlighet iom. att detta används i normalfall, är att använda gällade kurs vid respektive transaktionstillfälle. Här blir jag dock den stora förloraren iom. att EUR handlades för rekordstark krona (8,5 SEK) vid köptillfället och rekordsvag krona (10,5 SEK) vid säljtillfället. I ett normalfall där valutaväxling skett är ju detta förfarande korrekt, iom. att jag då hade gjort en valutavinst vid växling tillbaka till SEK. Nu har ju dock denna transaktion aldrig ägt rum och jag har aldrig gynnats av kronans utveckling mot euron. Det finns alltså ingen koppling till SEK i verkligheten. Trots detta behöver denna hitte-på-siffra tas fram för deklaration. Beroende på mitt val av valutakurs vid deklaration varierar såklart vinsten i SEK och jag vill naturligtvis få den så liten som möjligt, men ändå kunna motivera varför och göra rätt för mig. Det mest rättvisa vore enligt mig att gå på en medelkurs under ägandetiden, då är bara frågan hur jag ska ta fram denna kurs på ett sätt som är enkelt att redovisa och deklarera.

Nu tänker säkert de flesta, fråga skatteverket och det har jag såklart gjort men får inga entydiga svar i frågan…

Jag gjorde självrättelse. Man får inte använda medelvärde.

Du kan bara använder Rikbankens valutakurser om växling inte sker.

https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor–valutakurser/?g130-SEKEURPMI=on&from=2017-01-02&to=2019-04-02&f=Day&c=cAverage&s=Comma

t.ex. 2017-1-2 köpte (transaktionsdatum) du aktie A och 2019-4-2 (transaktionsdatum) sålde aktie A.

Avräkningsnotan visade att EUR100x100 (antal)=EUR10000 (transkationsdatum 2017-1-2)

Avräkningsnotan visade att EUR90x100 (antal)=EUR9000 (transkationsdatum 2019-4-2)

Deklaration:

EUR9000x10,427 (valutakursen)=93843kr (försäljningsbelopp)

EUR10000x9,561(valutakursen)=95610kr (omkostnadsbelopp)

Förlust=1767kr

 

 

Hitte-på-siffra (valutakursen) kan du riskera att ha skattetillägg. Lyckas till!

Jag har gjort mer forskning i ärendet och det är väl tyvärr som du säger. Trots att det är helt jälva ologiskt förfarande. En lärdom till nästa gång jag flyttar över en landsgräns är att sälja all egendom senast samma dag man själv flyttar över gränsen, på så ätt slipper man sånt här skit. Hade ju såklart varit superkul om det var andra vägen och kronan hade stärks. Det hade varit ett sällan skådat arbitrage. Har under dessa år med dubbla beskattningskyldighet lärt mig att man alltid får betala högsta möjliga belopp. Har ena landet skattelättnader på ett område så tar det andra landet hand om skattepengarna så man behöver inte var orolig att få för mycket i handen.

Intressant! Jag har exakta motsatsen. Bor i Finland med sparandet kvar i Sverige. Varken svenska eller finska skatteverket verkar ha solklara regler för hur det ska gå till. Känns som att man måste vara ekonom och för att kunna göra en rätt för sig.

Finland trodde dock att jag kunde använda 1 januari 2019 som inköpskurs och dagskursen vid sälj. EUR/SEK har ju förändrats enormt under 2019 så känns märkligt att ta valutarisker i EUR när all handel sker i SEK i Sverige.

Jag landade i att endast växla vinst/förlust till EUR baserat på säljdatum men behålla alla transaktioner i SEK ifall de vill se något mer. Känns mest logiskt.

Ja det är extremt irriterande och onödigt komplext. Tyvärr verkar det inte bättre än att det är köp-, säljdatumens kurser som ska deklareras. Kan vara annorlunda i Finland dock. Skatteverket anser att jag gjort vinst på att kronan försvagats trots att jag inte ägde en krona när köpen gjordes och aktierna som såldes fortfarande ligger kvar i euro. Kanske jag borde ringa min bank här i Sverige och fråga om de vill växla alla min besparingar i kronor till euro för kursen 8,5 EUR/SEK. De borde ju gå med på det eftersom skatteverket säger det. Ja,ja man borde väl sluta gnälla och istället handla aktier i EUR nu för att sedan sälja när kronan förhoppningsvis förstärks så får jag skatta mindre pga. valutaförlust i framtiden. Förutsatt att ingen fattar att ändra reglerna.