Investera genom bolag

Hej! Jag läst här på bloggen att det skulle vara bättra att investera särskilt i onoterade bolag genom sitt bolag. I sä fall, vilken bolag form passar bäst? Jag funderar på ett holding bolag till exempel ABC holding AB. Vad är bäst. Tackar i förhand för svaret.

I min värld är ett holdingbolag ett bolag som äger majoriteten av aktierna i ett eller flera bolag. Dessa bolag kallas då för dotterbolag Jag tror att du menar ett vanligt aktiebolag.

Risknivån i onoterade bolag är mycket hög, varför jag avråder alla småsparare för denna typ av placeringar.

Har du gott om pengar, eller redan ett aktiebolag med god likviditet, så kan det kanske vara intressant att placera en del sparande på detta sätt. Detta under förutsättning att du läst på rejält om de bolag som bolaget skall investera i.

Hej Nestor! Tack för svaret. Då menar du att det är bäst med ett vanligt aktiebolag sen sparar man genom sitt bolag om man vill inte spara som privat even som småsparare.

Tackar, Colin