Investera i reala tillgångar?

Jag har en hel del pengar investerade i aktier och räntor, har en Global barnportfölj och Rika Tillsammansportfölj.

Är det en god idé att nu komplettera med att köpa reala tillgångar i form av fastigheter och/eller skog? Finns några prisvärda fonder för detta? Eller är det bättre att istället investera mer i Rika Tillsammansportföljen? Eller något annat med låg korrelation med aktiemarknaden?

Hej Erik!

En väldigt bred fråga som har många svar och finns också många åsikter, men absolut kan det vara intressant att köpa andra tillgångar för att diversifiera sitt kapital. Det är absolut krångligare att investera i reala tillgångar då det ofta kräver större kapital.

RikaTillsammans-portföljen är ett väldigt bra exempel på att diversifiera sina tillgångar men då fortfarande till den finansiella marknaden.

Några personliga synpunkter.

Är du en duktig fastighetsförvaltare eller skogsägare finns alltid chansen till en bra affär. Är du amatör så är det solklara rådet Låt bli! Ingen fastighet vare sig hyres- eller skogsfastighet sköter sig själv.

Företag som äger skog har dessutom en rörelesdrivande verksamhet. Den påverkas i hög grad av konjunkturen. Jag vill påstå att historiskt sett har voaliteten varit högre för sågverk och massafabriker än för börsen i övrigt.

Kommersiella fastigheter, där vi har en fri hyressättning påverkas även de om konjunkturen blir sämre. Går räntan upp, vilket den lär göra förr eller senare kommer lönsamheten dessutom att påverkas för alla typer av fastigheter, både hyres- kontors -och affärsfastigheter.

Börsen är omöjlig att förutse, så skogs och fastighetsbolag kommer kanske att klara sig bra. Men det är inte alla säkert att de kommer att avkasta bättre än index. Av nostalgiska skäl har jag en post SCA. Företaget är en av Sveriges största skogsägare.Jag har dock inga illusioner att aktien kan stå emot en börsnedgång i någon större utsträckning.

PS. Jag kanske låter väl negativ. Att ha både fastigheter och skog är i sig självt bra, även om dessa brancher också tar stryk vid en nedgång.

Vill du ha en överexponering mot dessa så köp Lundbergs. Själv äger detta bolag indirekt via Spiltans Investmentbolagsfond.