Investera i solceller eller i aktier, hjälp med olika kalkyler

Hejsan.

Jag vet att det finns många smarta läsare här så jag hoppas få lite bra svar kring solceller och hur det Skulle kunna påverka privatekonomin.

Jag har långtgående tankar på att sätta upp solceller på huset primärt av ekonomiska skäl.

Men det finns lite olika scenario, för enkelhetens skull säger vi att en anläggning kostar 100´och genererar en avkastning i form av lägre kostnader på 8000:- / år dvs 8%.

Scenario 1

Om man betalar kontant och jämför detta med att investera de 100’ kontanterna i någorlunda säkra investeringar som ger en avkastning på 5% så har man efter 15år med ränta på ränta effekt 207’, medans man på solcellerna har ”sparat” ihop 120’ dvs precis täckt investeringskostnaden, detta gör ju solceller till en ganska dålig investering.

Aktier kan man ju alltid sälja av för marknadsvärde under någon av de 15 åren medans pengarna är låsta i solcellerna, samt att det lite osäkra politiska läget inte gör att man vet hur ersättningarna ser ut framöver.

Scenario 2

Men om man istället räknar på att låna pengarna på huslånet till en ränta på c:a 2% så kommer det kosta under 200:- / månad för en besparing på drygt 650:- / månad man får alltså nästan 500:- per månad ”gratis”.

Man skulle också kunna tänka sig att värdet på huset ökar en del vid en ev försäljning då man har lägre driftskostnader.

Går dessutom elpriserna upp de kommande åren, så känns detta scenariot väldigt fördelaktigt och att investera i solceller blir ett ganska lätt val.

Det bästa är kanske att investera de 100’ och låna till solcellerna ?

Vad säger ni ?

 

Det är rätt vanligt att låna till solceller eftersom det är en anläggning där du betalar mycket nu och tjänar in det framöver.

I scenario 2 verkar du ha glömt att räkna med amortering av lånet. Man brukar räkna med att solceller håller i ca 20 år. Om du gör en besparing på 500 kr/månad så har du på 20 år sparat 120000 kr, varav 100000 kr var investeringskostnaden. Lägg till ökat underhåll (spola av panelerna, dyrare om du behöver lägga nytt tak). Din vinst blir inte jättestor.

Om du säljer huset bör du satsa på att få tillbaka minst 5000 kr per kvarvarande år livslängd på panelerna. Annars har du gjort en ren förlustaffär.

Av ekonomiska skäl verkar man bara räkna hem solceller med en hårsmån idag. Kalkylen hade eventuellt blivit lite annorlunda om du kunde säga upp ditt elnät men då bör du ha ett passivhus och vara beredd på att göra vissa livsstilsförändringar. Har du räknat med någon form av bidrag?

Miljömässigt är den helt vanliga svenska elmixen i elnätet betydligt bättre än solceller, räknat i CO2-utsläpp per kWh under panelens hela livslängd (råvaror, tillverknings, transport och återvinning). Se till exempel “Elens miljöpåverkan” på denna sida:

https://www.vattenfall.se/elavtal/energikallor/elens-ursprung/

CO2 för solceller på den sidan gäller Vattenfalls anläggningar nere i Europa. En småskalig anläggning uppe i Sverige har antagligen högre utsläpp på grund av den lägre produktionen och bristen på stordriftsfördelar.

Som Simon redan konstaterat nedan så är 20 år en väldigt kort livslängd. De jag sett har effektgaranti i 25år, men fungerar bra långt efter det.

Jag ser det också lite som diversifiering till börs och fastigheter som brukar vara de stora för privatpersoner. Beroende på hur mycket du investerat på andra håll så kan det vara relevant.

Planerar du att byta ut taket inom en snar framtid så är rekommendationen att vänta men annars håller jag inte riktigt med föregående talare.

Livstiden för panelerna ska i svensk klimat vara minst 30 år, 15-20 år är däremot en ungefärlig livstid på växelriktaren så efter 15 år kommer den behöva bytas men då pratar vi en mycket lägre kostnad än 100 000. Har du lutning på panelerna ska du inte heller behöva spola av dem så länge de är någorlunda vettigt placerade då vanligt regn löser det problemet.

Miljöpåverkanskillnaden mellan kärnkraften (4 CO2 g/kWh) och solcellspanelerna (24CO2 g/kWh) kan verka stor men om man jämför med kolkraftens 700 CO2 g/kWh är ändå solcellerna rätt miljövänliga. Eftersom så stor del av Europas energi fortfarande består av kolkraft får nog ändå solpaneler ses som den enda miljövänliga lösningen som privatpersoner kan installera själva.

Ingen av beräkningarna ser heller till inflationen som mest troligt kommer höja elpriset och sänka värdet på de investerade pengarna i jämförelsen.

Liten koll i ränta på räntakalkylatorn:

Om man tar månadsbesparingen på 650 kr och köper fonder på ett isk-konto för dem varje månad, genomsnittlig avkastning 5% och en årlig ökning på 2% i månadssparandet tack vare inflationen får vi efter 15 år 189 000 på kontot samtidigt som vi fortfarande ha paneler på taket som genererar pengar.

Vad tror ni om kalkylen i den här artikeln? Finns det lönsamhet i solceller? och har ni tips på elbolag som man kan vända sig till för att sälja sitt överskott