ISK eller depå ur skattesynpunkt

Hej alla,
Jag har räknat på vad det skulle bli för skatteeffekt på en fond om 1 miljon som ligger i ett ISK. Dels med olika statslåneränta och dels med ökad, oförändrad eller minskad värdeutveckling på fonden. Det ser inte så bra ut med ISK så jag undrar om jag räknat och tänkt rätt (se bild)? Kapitalunderlaget bygger på ett tänkt värde halvvägs efter 5 år.

Skärmbild 2021-07-22 104356

Själva skatteuträkningen givet antagandet om kapitalunderlag ser korrekt ut för ett enskilt år. Skulle du kunna förklara lite mer om hur du tänker när du säger att det inte ser så bra ut för ISK?

Det är viktigt att komma ihåg att de 6 scenarion du räknar på inte alls är lika sannolika. B-kolumnen ser överlägset mest rimlig ut eftersom vi vet att aktier ökar i värde över långa perioder och riksbanken har sagt att man inte ens överväger räntehöjningar (över 0%) de närmsta åren. Total skatt på ISK i B-scenariot är 46 875, om du hade haft depå istället gäller kapitalvinstskatt på 30% av de 500 000 du gjort i vinst hade du betalat 150 000.

1 gillning

Jag tänker att börsen är väldigt högt värderad så man måste ta höjd för att det kommer långa perioder med negativ utveckling. Exempelvis gick Dow index ned från 381 till 180 mellan 1929 och 1948 och mellan 1965 och 1982 rörde det sig inte alls. Taget från den här YouTube-videon Warren Buffet

ISK verkar bra på ständig uppgång men det vet vi ju inte finns.

ISK är bra då man har en tillräckligt stor vinst när man tar ut. Vad som hänt under tiden är ganska ointressant.