Jakten på den "ultimata" allvädersportföljen

Jag satt och backtestade en 92% S&P500 + 8% VIXY portfölj vilket gav en fin sortino ratio på 2.24 för de ynka 10 åren med data.

Ni som har betydligt mer koll än mig på hur VIX fungerar, hur ser ni riskerna med en sådan portfölj jämfört med att blanda in fler tillgångsslag?

De senaste 10 åren har varit extremt bra för aktier. Hade du kört samma test 2000-2010 hade resultatet blivit signifikant sämre, och värdet av ytterligare tillgångsslag hade blivit tydligt.

Med det sagt är det ingen dålig strategi med aktier + “tail-risk insurance”. Bolmesson har ju gjort 2 avsnitt om det: Högre avkastning till lägre risk | Låt oss TänkaTillsammans - Del 1.

1 gillning

Mitt 1a stycke
Det är sant, att dollar ska fortsätta vara reservvaluta har jag nästan bara antagit och inte gjort någon större analys på alls. Jag har korta räntorna och några långa i usd så pengarna är ändå investerade så man kommer runt problemet med fen lägre volatiliteten hos USD/SEK men ger en extra faktor på det som ska gå upp i värde när aktier går ner.

2a stycket
Intressant! Det är verkligen på samma tema som jag funderade på fast lite tvärt om. Jag gjorde en backtest på ray dalios all wheather portfolio med rebansering vid 17,5% off set och en utan rebalansering (se bilder, historik sen 1993). Artikeln verkar fokusera mycket på volatiliteten, vilket inte jag tycker är det viktiga utan sortino ration. Dock så är varken max drawdown eller sortinoraiin bättre utan rebalansering än med, men jag kan köpa att annan data kan ge andra resultat. Vi utgår från att deras antaganden stämmer framöver.

Då håller jag med om att det ideala hade varit smart rebalancing timing om det hade varit enkelt att avgöra när trenden är bruten. Men enligt mig är det väldigt svårt att avgöra, det är därför man inte rekommenderar någon att försöka tajma marknaden genom att sälja på toppen och köpa på botten. Om man klarar av det borde man snarare bli trader än investerare och med tanke på att de flesta går back på trading är det nog inget man klarar utan fullständig dedikering. Såg en regel härom dagen att 90% förlorar 90% av sitt kapital inom 90dagar när det kommer till trading, så det är svårt helt enkelt. Som sagt tror jag att man riskerar att göra samma mistag som när man köper ett tillgångsslag/sektor/fond som har gått bra historiskt, vilket det finns många studier på att det inte är en bra idé.

På tal om trading och tidigare nämnda commoditie trend och att göra det själv och är intresserad så tycker jag att David Jones från capital.com har en trovärdig youtube kanal där han swing tradear råvaror. Han har ett bankkonto och avslutar många videos med all lägga en trade i praktiken. Kontot har gått ca +30% per år senaste åren Det kanalen vinner på att visa sina trades är att capital.com är en handelsplatform som tar courtage för handel. Med allt det sagt är det inget jag själv sysslar med och vet egentligen inte hur det skulle gå om man kopierade honom rakt av med tanke på courtage mm, men det kanske kan vara lite inspiration till de som har tid och tror på sin förmåga att följa trender.

Men det är klart vill man ha den ultimata allvädersporföljen är det nog rätt strategi, både rebalanseringen och att göra commodity trend själv.


1 gillning

Befogad farhåga? Trendbrott i 10-åringen kommer straffa föreslagen allvädersportfölj då nära hälften är allokerad i långa räntor?

2 gillningar

En allväderportfölj ska väl funka i alla väder?

Vanligt missförstånd kring hur en allvädersportfölj fungerar. Försöker besvara detta i del 1:

En viktig insikt är att stigande/fallande tillväxt/inflation enligt diagrammet inte syftar på absoluta värden, utan relativt vad marknaden redan prisat in. Aktuellt exempel är att marknaden f.n. prisat in 4 räntehöjningar av Fed under 2022, pga förväntningar på fortsatt hög inflation >5% under 2022. Om inflationen istället skulle landa kring ~4% (fortfarande högt i absoluta tal, men under förväntningar), så kommer tillgångar i nedre delen av diagrammet att öka i värde. Vid varje tillfälle är alltså chansen 50% att tillväxt/inflation ska stiga/falla, så länge man tror på en effektiv marknad.

Räntehöjningar i sig är inget problem, för dessa är redan inprisade av marknaden. Oförutsedda räntehöjningar påverkar däremot alla tillgångsslag negativt på kort sikt.

Vad föregår alltid en oförutsedd räntehöjning? Oförutsett stigande inflation. Vad presterar vid oförutsett stigande inflation? Realräntor.

Handelsbanken Realräntefond är en tydlig illustration av ovanstående. Realräntorna sköt i höjden när Ryssland invaderade Ukraina, pga stigande oljepris och oförutsedda stigande inflationsförväntningar. Nu har centralbanker i världen reagerat med oförutsedda signaler om mer restriktiv penningpolitik, och realräntorna fallit tillbaka. Allvädersportföljen har dock gått plus då utvecklingen triggade en ombalansering.

5 gillningar

Tack för klargörandet! Bra resonemang.

1 gillning

Fortsätter i samma tema som @Per_Bjorkman.

Även om räntehöjningarna är inprisade av marknaden ska man inte sticka under stolen att två tillgångslag, som utgör hälften av grundportföljen, är relativt högt korrelerade. För en allvädersportfölj ska helst korrelationen mellan tillgångsslag vara nära noll.

Använder jag portfoliovisualizer ligger korrelationen mellan realräntor och långa statsobligationer på 0,67 respektive 0,62 beroende om det är 10 år eller 10 år plus. (Längsta möjliga mätperiod, 2001-2022). Sen kan ju korrelationen mellan förslagna fonder i grundportföljen såklart vara något annat?

1 gillning

" triggade en ombalansering ."

Ber om ursäkt för att detta säkert står tydligt i de 130 posterna ovan: hur triggas en ombalansering i allvädersportföljen?

Det är en viktig poäng du tar upp, tack för att du påpekar det! Stämmer förstås att de långa statsobligationerna och de långa realränteobligationerna är korrelerade, eftersom båda är väldigt räntekänsliga. Över tid divergerar de dock utifrån inflationsutfallet, och det är ju det som spelar roll för portföljens slutliga avkastning.

Här är en graf över UIMB (långa amerikanska realränteobligationer) och IS04 (långa amerikanska statsobligationer) sedan coronakraschen. Det är tydligt att fonderna korrelerar, precis som du skriver, och sedan årsskiftet 2022 har båda fallit kraftigt pga oförutsett stigande räntor. I slutändan har dock ändå UIMB överpresterat IS04 med 20 procentenheter, eftersom inflationen varit hög ända sedan coronakraschen, och det är ju det som spelar roll.

Jag förstår dock att man kan känna sig skeptisk till min allvädersportfölj om man bara hållt den sedan årsskiftet, och missade uppgången i inflationen/realräntorna som föranledde nuvarande räntehöjningar. Kom då ihåg att ränterisken alltid balanserar ut sig över tid (marknaden pendlar mellan överdriven räntepessimism och ränteoptimism, precis som med allt annat). Just nu tror jag att det är ett gyllene tillfälle att köpa långa räntor, och fyllde själv på portföljen senast idag.

Sedan håller jag med dig om att drömmen hade varit ett tillgångsslag likt realräntor, som inte var lika räntekänsligt. Det hade minskat den totala volatiliteten i portföljen. Jag tror dock inte att det finns något bättre alternativ till grundportföljen. Den avancerade portföljen diversifierar ju bort ränterisken hos realräntorna till viss del genom att blanda in råvaror, samt det röda fondförslaget UINF (och EUIN).

1 gillning

Ingen fara, tråden börjar bli lång. Min allokering till realräntor överskred +17,5% i relativ avvikelse.

Jag gick igenom covidkraschen och försökte rebalansera likt de tidigare nämnda strategierna för att få en uppfattning om skillnaden mellan strategierna i resultat. Strategierna jag jämförde var: vanlig rebalansering, rebalansering x2 så som jag föreslog det, samt halv smart rebalancing timing som @AllSeasonsPortfolio skrev om i sin blogg och även du @Zino nämnde (perfekt genomförd trendföljning). Jag började med 100k i amundifonden. När amundi blev överviktad rebalanserade jag in i länsförsäkringar global indexnära, när amundi blev underviktad balanserade jag tillbaks från de pengar jag balanserat över till LF indexnära. Såklart är varje krasch unik, men jag tog covidkraschen eftersom den var relativt enkel att analysera i efterhand eftersom det var en V-formad krasch. Jag rekomenderar er att göra något liknande innan ni väljer strategi (dela gärna med er om ni gör någon räkneövning). Jag fick det till 5 rebalanseringar (OBS rebalanserade vid 10% offset för att få fler rebalnseringar och därmed se effekten av rebalanseringen bättre), 3 gånger av amundi överviktat och 2 ggr underviktat. Resultatet blev följande där totala kapitalet (amundi+LF) redovisas vid varje rebalansering:

Vanlig rebalansering:
100k > 111k > 122,2k > 128,8k > 124,8k > 119k

Halv smart rebalncing timing
100k > 111k > 123,6k > 131,2k > 127,7k > 122,1k

Rebalansering x2
100k > 111k > 119,5k > 124,1k > 128k > 125,7k

Det vi ser är att reblansering x2 gav högst avkastning i det här fallet, smart rebalancing timing gav näst högst avkastning i slutändan och vanlig rebalansering gav lägst avkastning. Vi ser att utvecklingen på rebalansering x2 var jämnast, vilket faktiskt kan vara något negativt eftersom man aktiedelen i portföljen som inte är medräknad här, har som lägst värde då vanlig rebalansering och smart rebalancing timing hade som högst värde, dvs totalt blir portföljens kurva kanske något jämnare. För mig är nog volatilitetsfondens primära syfte att höja avkastningen och inte att jämna ut kurvan hos portföljen (det har man räntor mm till). Min personliga slutsats är att jag kommer använda rebalsering x2, men dra era egna slutsatser och gör som sagt gärna era egna backtester.

3 gillningar

Ja precis, avancerade portföljen föredrar jag av den anledningen du nämner (och av andra anledningar som redan är kända i denna tråd).

Tack för att du tar dig tiden att svara utförligt.

1 gillning

Stort tack för detta, väldigt intressant att se resultatet av ditt lilla experiment!

Har själv ännu inte implementerat någon smart ombalanseringsstrategi, får bli nästa ämne att grotta ned mig i.

Tack vare all fantastisk input jag fått i denna tråd har jag känt behovet av att uppdatera mitt första inlägg, vilket jag gjort under de senaste dagarna.

Sammanfattning av förändringarna:

 • Volatilitetsandelen i avancerade portföljen ökad till 20%. Detta är en förändring jag velat göra från början, men inte vågat. Efter att ha läst på om Amundis fond och allmänt om “tail-risk”-skydd känner jag mig nu bekväm med beslutet. Kommer gradvis att öka min andel i portföljen under det kommande året, vill helst inte köpa mer förrän VIX sjunker till sitt historiska snitt kring 17-18.
 • Helt omskriven del 3. Tydligare text och nya backtests med ovanstående nya fördelning, och bättre simulering av volatilitet tack vare insikter från tråden. Har även testat en “mellanportfölj” bestående av grundportföljen + volatilitet.
 • Mer utförlig förklaring i del 2 avseende valet mellan Amundis fond och ETF:en VOOL.
 • Mer utförlig förklaring i del 2 avseende valet mellan “commodity trend” och realräntor.
 • Mer utförlig förklaring i del 3 avseende ombalansering i portföljen.
 • Resonemang i del 3 avseende räntehöjningars inverkan på långa räntor.

Återigen tack till alla som skrivit och bidragit till givande diskussioner! :slight_smile:

10 gillningar

Snyggt skrivet. Har precis som du använt 1 andel VIX och 4 andelar cash i mina backtest för att simulera Amundi-fonden.

Måste bara säga att nya fördelningen i avancerade portföljen men framförallt grundportföljen + volatilitet är väldigt lik dragon portfolio. (Eftersom Commodity trend ersatts av realräntor.) Resultatet av Artemis backtest från år 2005 - 2019 som finns i deras rapport (s. 25) är väldigt lik resultatet från backtest med grundportföljen + volatilitet för samma period i portfoliovisualizer.

3 gillningar

Det glädjer mig, för det talar ju för att portföljen kommer fungera över en 100-årsperiod, precis som dragon portfolio!

3 gillningar

Intressant. Mynnar detta ut i att det är dragon portfolio man ändå hamnar i?

 • 24% aktier
 • 18% räntor
 • 19% guld
 • 18% com.trend.
 • 21% volatilitet

Spontant funderar jag på en förenklad implementering typ:

 • 20% LF Global indexnära
 • 20% iShares Treasury Bd 20+ yr
 • 20% Xetra Gold
 • 20% DI Globala Realräntor
 • 20% Amundi Vol

Denna skulle då kombineras med smart rebalansering för att i bästa fall fånga upp lite momentum?

5 gillningar

@Zino och ni andra som är i tråden. Kan man utifrån ert perspektiv få ihop en någorlunda OK portfölj i linje med tråden hos SPP och deras ordinarie utbud?

Du verkar verkligen gilla perfekt symmetri @Per_Bjorkman! Absolut tänkbart, men jag är rädd att portföljen blir lite för defensiv, underviktad tillväxt, och tappar för mycket avkastning med bara 20% aktier.

3 gillningar