Jakten på den "ultimata" allvädersportföljen

Hejsan alla smarta allvädersportföljjägare!
Jag har bara en fråga som är väldigt individuell, när tycker ni att man ska ändra fokus och gå över till en allvädersportfölj, är det när man hamnat i stay rich fasen?

1 gillning

Hej! Det fina med allvädersportföljer är att de är väldigt flexibla, tack vare möjligheten att applicera hävstång. Jag är själv i get rich-fas, och därmed använder jag mig av portföljbelåning. Förhoppningen är att uppnå minst lika hög förväntad avkastning som aktier, till lägre volatilitet.

I takt med att man uppnår sina finansiella mål och stay rich-fas kan hävstången gradvis minskas, och till slut elimineras helt.

3 gillningar

Jag såg någon gång @janbolmeson skriva något i stil med:

Vad som görs i denna tråd är ju egentligen att vi tar den logiken ett steg längre:

Poängen är att global aktiefond är en mer “pålitlig” portfölj än att t.ex gå all-in i små värdebolag,
och en allvädersportfölj är i sin tur en mer “pålitlig” portfölj än att gå all-in i 100% globalt aktieindex.

3 gillningar

Jag har filosoferat lite kring det här med “law of diminishing returns”, “prioritera det som är mest väsentligt”, “simpelhet vs komplexitet”, “teoretisk maximering vs praktisk implementering” etc.

T.ex den avancerade portföljen har högre potentiell riskjusterad avkastning än grundportföljen,
men på bekostnad av att den är mer komplex och därför svårare/jobbigare att konsekvent implementera (speciellt för en nybörjare).

Grundportföljen har lägre potentiell riskjusterad avkastning än avancerade portföljen,
men med fördelen att den är simplare och därför lättare att konsekvent implementera.

Jag tänker också att det är denna princip som gör att RT’s grundtips är “100% globalt aktieindex”.
Det är en strategi som ger hyffsat hög riskjusterad avkastning, relativt till att den är väldigt simpel och lätt att konsekvent implementera (speciellt för en nybörjare).

Här är ett försök att göra en graf av principen:

Röd linje = Portföljens potentiella riskjusterade avkastning stiger logaritmiskt i takt med dess komplexitet.
Grön linje = Hur svår/jobbig portföljen är att konsekvent implementera i takt med att komplexiteten ökar.

Någonstans korsar gröna linjen den röda linjen och bortom det så är det inte värt mödan att öka komplexiteten för att få ut en gnutta mer potentiell riskjusterad avkastning = “law of diminishing returns”.

Var den gränsen går är individuellt, baserat på intresse, kunskap, automatiserande verktyg, etc.


Och jag tänkte på det här att vissa av tillgångarna i portföljen har mer påverkan än andra i att öka den riskjusterade avkastningen.

T.ex tillägget av råvaror och företagsobligationer ökar portföljens komplexitet lika mycket som tillägget
av volatilitet och trend, men volalitet och trend påverkar ju riskjusterade avkastningen mycket mer.

Så som ett tankeexperiment tänkte jag fråga dig/er:
Om du var tvungen att investera i ett enda tillgångsslag, vilket skulle du välja?
Två tillgångsslag?
Tre?
Fyra?
Osv?

Jag förstår t.ex att Grundportföljen har en viss logisk symmetri i hur den är uppbyggd med de fyra tillgångsslagen, men rent pragmatiskt så skulle man skulle väl kunna skapa en portfölj med fyra tillgångsslag som har högre förväntad riskjusterad avkastning?
T.ex ta bort något av statsobligationer/realräntor/guld och lägga till volatilitet?

Man skulle också kunna skapa en “mellanportfölj” som bara lägger till de mest väsentliga delarna från den avancerade portföljen, som rejält kan öka riskjusterade avkastningen, utan att öka komplexiteten för mycket.


Av ren nördighet vill jag därför också introducera en ny måttenhet: Ansträngningsjusterad sortino :wink:

Det är inte tillräckligt att bara jämföra avkastning relativt till risk,
utan vi måste också jämföra avkastning relativt till ansträngning.

Ansträngningsvariabeln är hur svårt/ansträngande individen upplever att det är att implementera strategin.
Maxvärdet på ansträngningsvariabeln är lika med antalet tillgångsslag och minsta värdet är 1.

T.ex säg att 100% aktier har en sortino på 0.60 och grundportföljen en sortino på 1.2

För en person som upplever maximal ansträngning i att öka komplexiteten får vi då:
Global aktiefond (1 tillgångsslag): 0.6 sortino / 1 ansträngningsgrad = 0.6 ansträngningsjusterad sortino

Grundportföljen (4 tillgångsslag): 1.2 sortino / 4 ansträngningsgrader = 0.3 ansträngningsjusterad sortino

Så för den personen vore det inte värt ansträngningen att investera i fyra tillgångsslag istället för ett.

Men för en person med en ansträngningsgrad på 1.6 för fyra tillgångsslag får vi då:
1.2 sortino / 1.6 ansträngningsgrader = 0.75 ansträngningsjusterad sortino.

Så för denna person vore det värt ansträngningen att investera i grundportföljen istället för bara global aktiefond.

:grin:

7 gillningar

Mycket intressanta tankar! Jag känner också att denna tråd, och den avancerade portföljen, börjar närma sig en punkt där ytterligare optimeringar tillför mindre och mindre. Det glädjer mig dock, för det betyder att vi har kommit långt, men det är nog fortfarande långt kvar till den “ultimata” portföljen.

Jag är en person som älskar att djupdyka teoretiskt, så för mig är den praktiska implementeringen nästan sekundär, och jag har därför inga problem med tilltagande komplexitet. Alla är dock olika här, men jag tänker att var och en kan dra gränsen för vad man finner vara praktiskt implementerbart. Det är också därför jag försöker vara flexibel i mitt första inlägg med t.ex. de färgkodade fondförslagen.

Jag gillar grafen, men skulle vilja kontra med att den gröna linjen också kan vara logaritmisk. När man väl har en portfölj med 7 olika tillgångsslag kommer det inte kännas lika jobbigt att lägga till ett 8:e.

Ja, det kan man definitivt. Grundportföljen har dock andra syften precis som du skriver - dels är det den logiska och symmetriska grunden som den avancerade portföljen bygger på, dels ska den kännas bekväm för en nybörjare, och dels ska den vara jämförbar med andra allvädersportföljer. En av mina grundteser är ju att min grundportfölj är bättre balanserad än PP, Golden Butterfly och All Weather.

Intressant! Om målet är att maximera riskjusterad avkastning svarar jag spontant:

 • 1 tillgångsslag: 100% aktier (med multifaktorexponering inkl. hög andel minvol)
 • 2 tillgångsslag: 60% aktier + 40% volatilitet
 • 3 tillgångsslag: 50% aktier + 25% guld + 25% volatilitet
 • 4 tillgångsslag: 40% aktier + 20% guld + 20% volatilitet + 20% stil
 • 5 tillgångsslag: 30% aktier + 15% nominella obligationer + 15% realränteobligationer + 15% guld + 25% volatilitet (tidigare benämnt “mellanportföljen” i denna tråd, precis som du efterfrågar)

Vad hade du själv valt?

Haha! Med hänvisning till ovanstående resonemang vill jag dock hävda att ansträngningsgraden inte borde vara linjärt proportionell mot antalet tillgångsslag, utan logaritmiskt :wink:

4 gillningar

Jo, får nog finslipa lite på ekvationen innan jag hämtar hem mitt nobelpris.

Likt det du valt.

Håller med om att volatilitet är extremt effektiv i att öka riskjusterade avkastningen i kombination med aktier och skulle i min egen portfölj introducera det så snabbt som möjligt.
Men i en nybörjarportfölj är det såklart inte lika passande som statsobligationer, realräntor och guld.

Älskar också teoretiska djupdykningar till och från, men just nu så känner jag att mellanportföljen är lagom för mig, på grund av att jag har andra intressen som tar mer tid.

3 gillningar

Jag tycker den ser fin ut. Hur hade du trott att grafen sett ut?

Jag har ingen direkt åsikt om den. Kanske jag trott att den inte skulle röra sig så likartat en globalfond. Senaste 3 mån ser ut så här:

Men som sagt. Observationsperioden ska såklart vara mycket längre.

1 gillning

Det tror jag definitivt också och när artikeln om Dragon Portfolio kom ut mailade jag Tyler på PortfolioCharts och frågade vad han tyckte om den, vilket troligtvis fick honom att skapa artikeln A Faith Not Tested Cannot Be Trusted – Portfolio Charts.

Jag har svårt att köpa att hans historik från 1970 säger mer om vad man kan förvänta sig av en portfölj än vad 90 års historik som Chris Cole tog fram.

Har för mig att jag till och med frågade om han har möjlighet att lägga in Long Volatility och Commodity trend i hans portfölj-verktyg, hade varit nice.

1 gillning

@Zino hur bör man göra ifall man vill ha investera mindre summor t.ex. 20 000kr sedan månadsspara
Den avancerade innehåller ju flertalet dyra med minsta köp 3000kr vilket gör att man minst måste investera 150 000kr ca för att få rätt % fördelning.


1 gillning

Det finns flera lösningar:

 1. Bygg upp portföljen en del i taget. Börja med de tillgångsslag som går sämst för tillfället.
 2. Månadsspara in i de tillgångsslag som går sämst för tillfället.
 3. Modifiera portföljen efter eget tycke, exempelportföljen i del 5 är bara ett exempel.

Du kan välja att köpa ETFer vid de tillfälle då du har ca +4000 att investera i en enskild ETF fond. Som tillägg till dessa ETFer kan du välja vanliga fonder som du kan spara mindre i. När dessa kommer upp över ca 4000 kan du välja att köpa ETFen du önska istället.

Med det som grundprincip kan du välja att ha en vanlig fond i varje kvadrant, dit ditt mindre sparande fördelas.
Jag skulle tänka mig att ha nedan i den situationen

10% Danske invest globala realräntor
10 % Captor Iris Bond A
20 % Storebrand Global Value A
20 % AuAg Precious Green A (40 % guld)
20 % Amundi Fds Volatil Wld
20 % Lynx - Trendföljande CTA-fond

Notera att med AuAg Precious Green A (40 % guld) dvs du får en andel guld och aktier som man kan tänka presenterar i högkonjunktur (och kanske även i en bredare trend om man får tro AuAg), samt din totala andel aktier blir rimlig i kombination med globala value aktier.

Ovan tycker jag förövrig är en bra startvariant av en alla väder portfölj :slight_smile: Och en portfölj man absolut kan välja i alla läge som en hyfsat enkel implementation. Ovan i denna tråd finns många andra förslag. Det är då en portfölj som är tänkt att vara långsiktig, +10 år. Men samtidigt en ganska försiktig implementation.

2 gillningar

Meddelande från Avanza till kunder med kreditavtal:

Vi vill informera om att vi nyligen höjde belåningsvärdet på över 1 500 st ETF:er/börshandlade fonder. Vi kommer även att sänka belåningsvärdet på 10 st ETF:er.

Höjningarna av belåningsvärdet har redan börjat gälla och sänkningarna börjar gälla om två veckor, den 4 juli.

1 gillning

En utveckling i rätt riktning, men tyvärr hjälper det inte särskilt mycket, eftersom de fortfarande inte är godkända för ränterabatt…

Attans, jag hade nog lite för mycket önsketänkande när jag läste mejlet. Vem vill låna till 7,75 % från första kronan? :frowning:

Tydligen är det fortfarande bara åtta ETF:er som är godkända för ränterabatt. Fyra av dem har dessutom fått sänkt belåningsvärde. :frowning:

De enda positiva är att jag slipper grubbla på om jag ska flytta allvädersportföljen från Nordnet till Avanza.

1 gillning

Håller fortfarande min portfölj men måste erkänna att jag inte var beredd på hur smärtsamt det skulle vara att se index gå upp typ 30% medans portföljen ligger och skvalpar runt 0:an :sweat_smile:

Tar det som en mental övning att undvika FOMO och hålla fast vid principerna.

5 gillningar

Stor uppdatering av portföljen: Minskad valutarisk och home bias!

Den senaste tidens extremt svaga krona har fått många av oss att reflektera kring valutaeffekter på portföljen, inklusive mig. Hittills har valutaeffekten gynnat våra svenska portföljer, men vad händer om/när trenden vänder, och kronan stärks?

Eftersom allvädersportföljer ligger närmare räntor än aktier i volatilitet, lider de också av samma problem, där FX-rörelser har stor inverkan. När jag tittar på min egen portföljs utveckling och jämför den med USD/SEK är korrelationen oönskat hög. Konsensus bland ränteförvaltare är ju att valutasäkring är önskvärt. På samma sätt har jag insett att valutasäkring hade varit önskvärt i min allvädersportfölj.

Att åstadkomma detta är dock lättare sagt än gjort. Jan publicerade en läsvärd artikel för många år sedan, där han går igenom olika metoder och konstaterar att det inte lönar sig att valutasäkra portföljen för en småsparare:

Vi kan alltså tyvärr inte valutasäkra hela portföljen, men däremot kan vi försöka övervikta valutasäkrade fonder, och minimera valutaexponering i möjligaste mån. Vi tar den gamla exempelportföljen i del 5 som exempel:

Gamla exempelportföljen
Fond Allokering
Xtrackers MSCI World Momentum (XDEM) 3,0%
UBS Factor USA Quality (UBUT) 2,0%
UBS Factor EMU Quality (UIM2) 2,0%
Fidelity Em Mkts Quality Income (FYEM) 2,0%
JPM Global Equity Multi-Factor (JPGL) 3,0%
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted (ZPRV) 2,0%
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted (ZPRX) 2,0%
WisdomTree Em Mkts SmallCap Dividend (WTED) 2,0%
Captor Iris Bond A 4,0%
iShares $ Treasury Bond 20+ (IS04) 2,0%
Xtrackers II Eurozone Gov Bond 25+ 1C (DBXG) 2,0%
UBS JPM EM Multi-Factor Enh. Lo. Curr. Bond (UEFE) 2,0%
Captor Aster Global High Yield 3,3%
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 4,0%
UBS LFS Bloomberg TIPS 10+ (UIMB) 2,0%
UBS LFS Bloomberg Eur InflLnk10+ (FRC4) 2,0%
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond (SYBI) 2,0%
L&G Multi-Strategy Enhanced Comm (EN4C) 3,3%
WisdomTree Physical Swiss Gold (GZUR) 4,9%
Amundi Physical Gold ETC (GLDA) 4,9%
Amundi Fds Volatil Wld A 16,9%
Lynx Dynamic 19,2%
UBS CMCI Commodity Carry SF (UEQC) 9,4%

Räknar vi ihop den ungefärliga exponeringen för USD, EUR och SEK får vi en klar övervikt USD:

 • USD: 29%
 • EUR: 9%
 • SEK: 12%
  Här har jag räknat med Amundi Vol som USD, eftersom majoriteten av fondens korta räntetillgångar (säkerheten till derivaten) är USD. 60% av globalfonderna räknas som USD.

Vi gör nu följande justeringar för att minska valutarisken:

 • Byt ut EM-räntorna (UEFE, SYBI) mot Captor resp. Danskes räntefond.
  Detta byte rättfärdigas även då EM-räntor korrelerar mer med aktier pga hög kreditrisk, och eftersom SYBI blivit avnoterad.
 • Byt ut 5%-enheter Amundi Vol mot guld.
  Detta byte rättfärdigas även då tillgångsslagen tjänar samma syfte i portföljen (trivs båda vid låg tillväxt), men guld innebär ingen valutarisk och har historiskt snarare tenderat att stiga när USD försvagas.
 • Byt ut UBUT (kvalitetsaktier, USA) samt UIM2 (kvalitetsaktier, EU) mot PLUS Allabolag.
  Detta introducerar alltså home bias på ca 20% i aktiedelen. Home bias är ett kontroversiellt ämne där alla tycker olika, men jag har insett att det passar i allvädersportföljen. Se resonemang nedan.
 • Frivilligt: Byt ut UEQC (råvarucarry) mot UEQV (råvarucarry, EUR-säkrad).
  Detta är det absolut billigaste sättet att spekulera i starkare EUR kontra USD, eftersom bägge dessa ETF:er har samma förvaltningsavgift. Med andra ord är EUR-säkringen helt gratis, om man ändå vill ha med råvarucarry i portföljen!

Resonemang om home bias i aktiedelen

Denna tråd har många intressanta inlägg:

Denna Vanguard-artikel är läsvärd:

Artikeln visar att en modest home bias upp till 50% faktiskt kan minska volatiliteten hos aktiedelen, tack vare ombalanseringseffekter, åtminstone för de flesta nationaliteter:

Europa sticker dock ut som den enda region där home bias inte tycks minska volatilitet. Enligt artikeln beror detta på att europeiska börser varit exceptionellt volatila historiskt. Svenska börsen är inget undantag, där vi historiskt haft väldigt hög volatilitet (men även väldigt hög avkastning).

Tittar man på effekten av valutasäkring av aktier noterar man också något intressant:

Vi ser att valutasäkring i reservvalutor såsom USD, och i viss mån EUR och GBP, minskar volatiliteten, men valutasäkring i mindre valutor ökar den. SEK är inte analyserad, men jag är övertygad om att en globalfond säkrad till SEK hade blivit klart mer volatil. Detta är logiskt, eftersom folk flyr till reservvalutor vid osäkerhet på marknaden. SEK har en tendens att stärkas i goda tider, och försvagas i oroliga tider, vilket gör att konjunkturrörelser på aktiemarknaden förstärks.

Vi kan alltså konstatera att:

 1. Ökad andel svenska aktier sannolikt ökar volatiliten.
 2. Ökad andel SEK i aktiedelen sannolikt överpresterar i goda tider, och underpresterar i oroliga.

Bägge ovanstående punkter är eftersträvansvärda i allvädersportföljen. Portföljen innehåller en rad andra tillgångsslag som balanserar och skyddar i oroliga tider, så det är viktigare att aktierna verkligen presterar när det är tänkt, än att de presterar mindre dåligt vid nedgång. Därav bör home bias bidra positivt till avkastningen!


Nya exempelportföljen
Fond Allokering
Xtrackers MSCI World Momentum (XDEM) 3,0%
PLUS Allabolag Sverige Index 4,0%
Fidelity Em Mkts Quality Income (FYEM) 2,0%
JPM Global Equity Multi-Factor (JPGL) 3,0%
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted (ZPRV) 2,0%
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted (ZPRX) 2,0%
WisdomTree Em Mkts SmallCap Dividend (WTED) 2,0%
Captor Iris Bond A 6,0%
iShares $ Treasury Bond 20+ (IS04) 2,0%
Xtrackers II Eurozone Gov Bond 25+ 1C (DBXG) 2,0%
Captor Aster Global High Yield 3,3%
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 6,0%
UBS LFS Bloomberg TIPS 10+ (UIMB) 2,0%
UBS LFS Bloomberg Eur InflLnk10+ (FRC4) 2,0%
L&G Multi-Strategy Enhanced Comm (EN4C) 3,3%
WisdomTree Physical Swiss Gold (GZUR) 6,7%
Amundi Physical Gold ETC (GLDA) 6,7%
Amundi Fds Volatil Wld A 13,4%
Lynx Dynamic 19,2%
UBS CMCI Commodity Carry SF/EUR hedged (UEQC/UEQV) 9,4%

Efter dessa ändringar får vi följande, mycket bättre balanserade, valutafördelning:

 • USD: 23%
 • EUR: 7-16%
 • SEK: 20%

Sammanfattat har jag insett att valutarörelser (ffa USD) haft en oönskat stor inverkan på portföljen, och vidtagit åtgärder för att minska den. Dessa åtgärder känns särskilt angelägna att göra nu när SEK är historiskt svag, men kan även rättfärdigas utan att ha någon åsikt om dagens FX-kurser.

Första inlägget är uppdaterat med ovanstående förändringar. Tack för ert intresse, jakten på den “ultimata” allvädersportföljen fortsätter!

12 gillningar

Man blir ju nyfiken på hur utvecklingen sett ut under året… :grinning:

1 gillning

Absolut intressanta förändringar. En del att titta närmare på och lite dåligt med tid idag.

Men nu liknar ditt förslag min praktik än mer :relaxed:
Men jag har halva mängden guld i silver och guld gruvbolag på ett ungefär. Mer spekulativt så klart.
Samt också ca 3% i commodity

Men en direkt fråga. Hur kom sig valet av Plus alla bolag? Varför inte XACT Sverige? Eller det kanske kvittar.

Vad som gör mig mer nyfiken är ändå den stora minskningen i Amundi Vol. Var inte den delen tänkt att skydda vid plötslig chock? (Kraftigt börsfall) Och tänker du då att portföljen gör det lika bra med 5% extra guld istället?

1 gillning

Tack så mycket för alla bra tips! Jag tycker själv att det känns lite läskigt med så mycket valutavolalitet, speciellt då jag kör med hävstång och effekten blir förstärkt.

Jag valde att köpa mini future hävstångsprodukter med kort eur/sek samt usd/sek för att på så sätt motverka valutaexponeringen. Du nämnde att Jan tidigare hade skrivit en artikel om detta, varför är det en dålig/suboptimal lösning på problemet?

2 gillningar