Jakten på den "ultimata" allvädersportföljen

Tack, nu ordnade det till sig lite.
Kör backtest med kvartalsvis ombalansering.
Uppdaterar mitt förslag:
1 fond per kvadrant (inte bara ETF:er). ETF max 15% så att man kan hålla sig inom 20% före ombalansering.
lite hög volatilitet på hög tillväxt men ganska balanserat

Fond Allokering
Låg inflation, hög tillväxt) 20%
LF Globalfond 5%
UBS Factor USA Quality (UBUT) 15%
Hög inflation, hög tillväxt) 20%
LF Globalfond 5%
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted (ZPRV) 15%
Låg tillväxt + hög och låg inflation 40%
WisdomTree Physical Swiss Gold (GZUR) 15%
Captor Iris Bond A 5%
Amundi Fds Volatil Wld A 20%
Stil 20%
Lynx Dynamic 15%
UBS CMCI Commodity Carry SF (UEQC) 5%
SUMMA 100%


1 gillning

Intressant! Så du har i princip helt bytt ut räntorna och råvaror (bortsett från 5% nominella obligationer) mot extra aktier och guld. Det ser ut att vara en balanserad portfölj!

Portföljen hade onekligen presterat väl de senaste 10 åren, men jag är lite fundersam kring om det är recency bias som får dig att vilja övervikta amerikanska aktier och undervikta räntor så kraftigt? Är nyfiken på ditt resonemang.

Själv tror jag att långa räntor kommer vara ett av portföljens bäst presterande tillgångsslag kommande år, framförallt realräntor, så jag vill snarare övervikta dem.

3 gillningar

Jag är ganska exponerad mot svenska marknaden och krypto i “lekhinken” så därför valde jag bort att lägga in en sverigefond. Målet för mig är att kunna ta ut en förtidspension/“lön” från denna portfölj, dra ner på jobb (eller i alla fall kunna ta uppdrag oberoende av hur lönsamma de är), samtidigt som jag kan ha kvar delar av mina mer riskabla investeringar. Gillar krypto men ser en potentiell politisk risk så vill för “löneuttag” ha en portfölj inom den traditionella finansiella sfären. Är ca 40 år gammal.

Funderar själv på om övervikt USA kan vara lite stark och välja:
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF
I stället för:
UBS Factor USA Quality (UBUT)
(Stämmer dessutom bättre mot backtest)
Nackdelen är att den inte går att belåna, verkar vara låg handelsvolym på den. Instämmer i ditt argument kring Momentum/kvalitet och värde (har investerat i Börslabbets strategier där liknande tänk finns).

Är medveten om att denna portfölj är viktad mot kvadranterna hög tillväxt + hög/låg inflation och att det är mycket som tyder på att vi lämnat de goda tiderna för ett tag. Jag är kanske för färgad av min uppväxt-tid då aktier varit det “enda rätta”, samtidigt som jag gärna drar portföljen mot något högre CAGR på bekostnad av så likvärdig avkastning som möjligt i alla 4 finansiella klimat. 16% kort räntor (genom 20% Amundi Vol) och 5% långa räntor får räcka. Om börsen kraschar får VIX rädda mig, om börsen trendar neråt så får stil rädda mig. :laughing:.

2 gillningar

Det låter som att det är genomtänkt! :slight_smile:

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF verkar vara en kanadensisk ETF? Sådana går tyvärr inte att handla på Nordnet/Avanza med nuvarande regelverk.

1 gillning

Just ja, så kanske Xtrackers MSCI World Quality

1 gillning

Ledsen för sent svar.
Jag tycker de borde göra om hela systemet för belåning. Istället för att titta på varje enskilt innehav borde de titta på portföljen som helhet och göra en bedömning därifrån, detta ställer såklart höga krav på deras kunskap/bedömning av hur stabil portföljen är. Har tänkt maila Nordnet med mina tankar på hur ett sådant system skulle kunna se ut.

Så som det nuvarande systemet ser ut har jag förståelse för att man blir bestraffad för att man konstruerat portföljen “fel”. Dock blir det tyvärr en negativ spiral om man blir av med ränterabatten pga hur portföljen beter sig, man blir knappast en säkrare kund för att ränterabatten försvinner mitt i en nedgång.

Tack så mycket @Zino för en mycket intressant tråd och portfölj!

Jag har försökt att replikera det backtest som du har presenterat här och det framstår för mig som att en betydande del av överavkastningen som erhålles vid relativ ombalansering kommer från att VIX och kontanter ombalanseras separat.

Jag har laddat ned historiska data från Yahoo Finance och kör backtest i Python. Då får jag följande resultat med ^VIX och VFISX som de respektive volatilitets- och kontantdelarna (CASHX finns endast på Portfolio Visualizer):

Stat         Portfolio daily  Portfolio 1-σ  Portfolio monthly  Portfolio quarterly
------------------- ----------------- --------------- ------------------- ---------------------
Start        2014-01-05     2014-01-05    2014-01-05      2014-01-05
End         2023-04-05     2023-04-05    2023-04-05      2023-04-05
Risk-free rate    0.00%       0.00%      0.00%        0.00%

Total Return     111.27%      90.42%      88.18%        84.82%
Daily Sharpe     1.60        1.31       1.24         1.03
Daily Sortino    2.87        2.35       2.19         1.80
CAGR         8.43%       7.21%      7.08%        6.87%
Max Drawdown     -8.17%       -8.96%      -8.20%        -10.38%
Calmar Ratio     1.03        0.81       0.86         0.66

Som går att se i grafen nedan överpresterar alla fyra ombalanseringsmetoderna en statisk allokering signifikant. Här använder jag varje fonds volatilitet för dess ombalanseringströskel, så att till exempel VIX tillåter större avvikelse före ombalansering än räntefonder.

Om jag instället först kombinerar ^VIX och VFISX för att skapa en syntetisk version av Amundi-fonden och sedan kör en backtest på denna får jag mycket lägre förväntad avkastning.

Stat         Portfolio daily  Portfolio 1-σ  Portfolio monthly  Portfolio quarterly
------------------- ----------------- --------------- ------------------- ---------------------
Start        2014-01-05     2014-01-05    2014-01-05      2014-01-05
End         2023-04-05     2023-04-05    2023-04-05      2023-04-05
Risk-free rate    0.00%       0.00%      0.00%        0.00%

Total Return     62.99%       60.63%      61.59%        62.29%
Daily Sharpe     1.18        1.13       1.18         1.16
Daily Sortino    1.94        1.85       1.92         1.89
CAGR         5.43%       5.26%      5.33%        5.38%
Max Drawdown     -9.15%       -9.56%      -9.15%        -9.62%
Calmar Ratio     0.59        0.55       0.58         0.56

Sortino sjunker från 2,35 till 1,85 och CAGR sjunker från 7,21% till 5,26%.

Backtest av portföljen

Eftersom jag importerar min egen data till backtest kan jag också jämföra de faktiska innehav som finns i din föreslagna portfölj över tid. För att göra detta räknar jag i SEK, och på så sätt kommer valutarisken att komma med i uppskattningen av utveckling och volatilitet. Det kan dock skilja sig från de ovanstående backtest. Jag har ersatt JPM Global Equity Multi-Factor med iShares Edge MSCI World Value Factor, Captor Iris Global Credit med MS INVF Global High Yield Bond A, L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities med det underliggande indexet Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index på grund av bristande historik. Även
UBS CMCI Commodity Carry SF har kort historik, så jag ersatte denna med S&P Systematic Global Macro Index TR som inkluderar mer än bara carry, men som ändå har relativt god korrelation med carry (0.86) och har historik sedan 2004. I bilden nedan visas * UBS CMCI Commodity Carry SF* och S&P Systematic Global Macro Index TR.

Backtest av portföljen ger sedan 2017 CAGR på 7,64% och Sortino på 1,8 vid kvartalsvis ombalansering.

Stat         Portfolio 1-σ  Portfolio monthly  Portfolio quarterly  Portfolio yearly
------------------- --------------- ------------------- --------------------- ------------------
Start        2017-10-30    2017-10-30      2017-10-30       2017-10-30
End         2023-04-06    2023-04-06      2023-04-06       2023-04-06
Risk-free rate    0.00%      0.00%        0.00%         0.00%

Total Return     48.58%      48.69%        49.19%         46.65%
Daily Sharpe     1.09       1.10         1.11          1.05
Daily Sortino    1.76       1.79         1.80          1.70
CAGR         7.56%      7.58%        7.64%         7.30%
Max Drawdown     -9.23%      -8.67%        -8.19%         -8.20%
Calmar Ratio     0.82       0.87         0.93          0.89
Daily Vol (ann.)   6.64%      6.58%        6.62%         6.71%

Detta är ungefär samma avkastning som Permanent Portfolio/Rika-tillsammans portföljen men volatilitet:en är också betydligt lägre. Portföljen hade i denna konfiguration med kvartalsvis ombalansering givit 9,82 % avkastning under 2022.

Den största begränsningen för en längre historik är långa räntefonder.

Genom att använda endast amerikanska räntor kan vi få en ganska bra bild över längre prestation. Med nedanstående fördelning kan jag få historik till 2007. Om man byter ut Amundi Fds Volatil Wld mot CBOE Eurekahedge Long Volatility Hedge Fund Index finns historik till 2004, men då endast med månatlig data.

Vikter
Guld 0.100
Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index 0.033
Storebrand Global All Countries 0.090
Storebrand Global Value 0.090
iShares TIPS Bond ETF 0.100
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.100
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.033
Lynx 0.192
Amundi Fds Volatil Wld 0.166
S&P Systematic Global Macro Index TR 0.096

Backtest ger en avkastning på 7,99 % och Sortino 1,68.

Stat         Portfolio 1-σ  Portfolio monthly  Portfolio quarterly  Portfolio yearly
------------------- --------------- ------------------- --------------------- ------------------
Start        2007-11-13    2007-11-13      2007-11-13       2007-11-13
End         2023-04-10    2023-04-10      2023-04-10       2023-04-10
Risk-free rate    0.00%      0.00%        0.00%         0.00%

Total Return     221.05%     226.64%       225.92%        222.47%
Daily Sharpe     0.96       0.98         0.97          0.95
Daily Sortino    1.66       1.68         1.66          1.63
CAGR         7.87%      7.99%        7.97%         7.90%
Max Drawdown     -12.76%     -12.93%       -13.34%        -12.92%
Calmar Ratio     0.62       0.62         0.60          0.61
Daily Vol (ann.)   7.91%      7.91%        7.98%         8.06%

Portföljen har överpresterat både Permanent Portfolio och Storebrand Global All-Country till mindre risk! Man bör dock notera att slutet på 2007 som startdatum är orättvist mot globalfonden.

Om man istället räknar i dollar sjunker dock avkastningen betydligt till 4,5%.

Som jämförelse har en dynamiskt ombalanserad permanent portfolio 8.18% CAGR och en Sortino-kvot på 1,35.

Stat         Portfolio 1-σ  Portfolio monthly  Portfolio quarterly  Portfolio yearly
------------------- --------------- ------------------- --------------------- ------------------
Start        2004-11-17    2004-11-17      2004-11-17       2004-11-17
End         2023-04-06    2023-04-06      2023-04-06       2023-04-06
Risk-free rate    0.00%      0.00%        0.00%         0.00%

Total Return     324.33%     321.46%       320.52%        317.18%
Daily Sharpe     0.78       0.77         0.77          0.76
Daily Sortino    1.35       1.34         1.33          1.31
CAGR         8.18%      8.14%        8.13%         8.08%
Max Drawdown     -15.03%     -14.94%       -15.27%        -15.61%
Calmar Ratio     0.54       0.54         0.53          0.52

Jag gjorde också en hierarkisk klusteranalys av fonderna och man kan klart se att de olika alternativa premierna ger från varandra och aktier icke-korrelerad avkastning.

Backwardation korrelerar till viss del med guld, och systematic macro med guld och räntor. En del av denna effekt kommer från att dessa handlas i dollar, så att valutarisken ger en skenkorrelation för svenska investerare. Om man gör samma analys i dollar försvinner dessa korrelationer och alla alternativa tillgångsslag har korrelationer nära 0.

Som slutsats kan man säga att portföljen faktiskt levererar en bättre riskjusterad avkastning än permanent portfolio och en god absolut avkastning. Diversifiering genom faktorinvestering och hedgefonder bidrar till denna överprestation, men den är inte lika stor som om man skapade en egen optionsstrategi som replikerade VIX.

14 gillningar

Tack @DanielCS för ditt första inlägg på Rika Tillsammans och att du bidrar till att göra denna tråd till en av de allra bästa på forumet! :heart:

Har du skissat något på hur en sådan optionsstrategi skulle kunna se ut? Är det rimligt att göra utan att det krävs att man har en osedvanligt stor portfölj?

Jag kan knappt något om optioner men gissar att det bland annat skulle kunna handla om att köpa säljoptioner out-of-the-money med lång löptid i S&P 500 när de är billiga. En sådan position är väl tillåten på ISK om jag fattar rätt. Men jag kan vara helt ute och vimsar.

Eller är det i stället dags att damma av den ratade Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc (VOOL) och hantera den aktivt?

3 gillningar

Hej, och stort välkommen till forumet! Jag är djupt imponerad och tacksam över den tid och arbete du lagt ned på att analysera portföljen. Vad glädjande att portföljens grundteorier tycks vara robusta. Själv besitter jag inte de programmeringskunskaper som krävs för att göra något liknande, så jag uppskattar verkligen detta.

Jag har inte alls tänkt på att separationen av VIX och CASHX överskattade avkastningen på det sättet, tack för upplysningen. Fantastiskt att du istället har möjlighet att direkt backtesta med Amundis volatilitetsfond, vilket ger mer tillförlitliga siffror.

Det finns dock några parametrar jag hade velat justera i det långa backtestet:

 • Portföljfördelningen du använder i ditt backtest är baserad på exempelportföljen i del 5, som är volatilitetsviktad med utökad ränteallokering pga lägre snittvolatilitet hos dessa. Eftersom du enbart använder extra långa statsobligationer behövs inte detta, utan vi kan använda standardfördelningen. Jag gissar att detta är orsaken till att räntorna ser något dominerande ut i din klusteranalys också.
 • Storebrand Global Multifactor är en bättre ersättare för JPGL, och har historik sedan 2006.
 • iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF är en bättre ersättare för Captor Aster Global High Yield, och har historik sedan 2007.
 • Timingregeln för räntor, när realräntenivån blir negativ, saknas.

Sammantaget undrar jag alltså om du kan tänka dig att göra om det långa backtestet med följande:

Tillgångsslag Vikter
Storebrand Global All Countries 0.105
Storebrand Global Multifactor 0.105
iShares TIPS Bond ETF 0.070
Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index 0.035
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.070
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF 0.035
Guld 0.105
Amundi Fds Volatil Wld 0.175
Lynx 0.200
S&P Systematic Global Macro Index TR 0.100

Om du även kan tänka dig att programmera in timingregeln så anbefaller den följande:

Mellan juni 2012 t.o.m. juni 2013, samt april 2020 t.o.m. juni 2022:

 • iShares TIPS Bond ETF byts mot ProShares Inflation Expectations (RINF) alt. röda förslaget Lyxor US 10Y Inflation Expectations (UINF)
 • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF byts mot Vanguard Short-Term Treasury (VFISX) alt. valfri korträntefond.

Denna regel har jag använt i mina backtester för den avancerade portföljen. Du får gärna applicera punkt 2 för Permanent Portfolio också, så att jämförelsen mellan portföljerna blir rättvis.

Tack än en gång för ditt intresse, vad kul att du uppskattar tråden! :slight_smile:

3 gillningar

Nyfiken på varför du tycker det/kommer fram till det?

1 gillning

Helt enkelt för att båda är multifaktorfonder, och har liknande metodik och historisk utveckling.

Vi diskuterade ju Storebrand Multifactor rätt så ingående i din tråd, och den fick mycket hat från andra eftersom det finns billigare/bättre alternativ. Jag tycker dock inte att det är en dålig fond, och äger den själv i ett ISK hos Länsförsäkringar där jag inte har tillgång till JPGL eller Dimensionals fonder.

1 gillning

Tack för svar, kunde inte välja så jag kör både JPGL och Multifactor…och All countries :slight_smile:

2 gillningar

Varför är JPGL med i portföljen (du har ju ETF:er för kvalitet, momentum och små värdebolag för hela världen med redan)? Om man vill förenkla och struntar i att små värdebolag går bättre än stora och inte är så noga med att emerging markets finns så förstår jag om man allokerar aktierna till JPGL men varför är den kvar i ditt avancerade val? Känns redundant på något vis.

Jag är lite nyfiken på hur det har gått för era allvädersportföljer de sista månaderna? För egen del så valde jag att gå in med hela summan den 6:e mars eftersom jag hade läst i permanent portfolio-boken att det var bäst att gå in med hela summan på en gång, så jag tänkte att det borde vara likadant med en sådan här portfölj. Första veckan gick bra, i stort sett bara plus varje dag, sedan kom “bankincidenterna” med start på fredagen och måndagen och portföljen föll något, som lägst runt minus 3% efter någon vecka. Därefter har den återhämtat sig något men har harvat kring minus 1-2%. Jag är ju långsiktig så jag hoppas att det bara är temporärt och på längre sikt så kommer det ordna sig, även när ombalanseringarna väl kickar igång. Samtidigt, om man använder ±1 sigma-metoden så känns det som det tar väldigt lång tid innan en ombalansering triggas. Får väl ge det lite tid helt enkelt.

Framför allt var det lynxen som drog ner portföljen och det är den som har gjort så att den har legat på minus, annars hade portföljen varit något plus. Det fick mig att börja undra om portföljen kanske är något överexponerad mot den fonden? Om man tittar på tidigare historik så har det varit perioder där den fallit rätt mycket och tagit väldigt lång tid innan den återhämtat sig (t.ex. 15 mars 2015 - 1 maj 2022). Undrar om övriga komponenter i portföljen hade kunnat hålla emot ett sådant fall under längre tid.

Sedan får jag även en känsla, som tidigare diskuterats här i tråden, att valutorna har väldigt stor inverkan på portföljen vilket jag inte riktigt gillar, men det kanske är oundvikligt. Exempelvis idag så har nästan alla innehav gått minus, likväl har hela portföljen gått plus. Jag misstänker att det har att göra med att dollarn och framför allt euron har gått så starkt fram jämfört mot kronan idag.

5 gillningar

Det kan absolut upplevas redundant, och jag har ifrågasatt multifaktorfonders plats i den avancerade portföljen. Resonerade kring det i mitt tidigare inlägg.

Innehaven i JPGL (stora multifaktorbolag) skiljer sig dock från både ZPRV/ZPRX (små värdebolag) och XDEM (stora momentumbolag), och bidrar därmed till ökad diversifiering. Tillsvidare behåller jag därför fonden i exempelportföljen, men är öppen för diskussion.

20% trend är ungefär vad som föreslås i Dragon Portfolio och All-Terrain Portfolio också. Stil-delen är dock flexibel med 0-30% av en anledning – om man inte känner sig trygg med att hålla detta i längden så bör man sänka andelen.

Intressant att du tar upp valutafrågan! Valutadiversifiering har nämligen spelat stor roll vid portföljens konstruktion, och jag tror snarare att den är mycket bättre diversifierad än snittportföljen.

Min exempelportfölj innebär ca 10-25% exponering mot USD, beroende på om man räknar med de korta amerikanska räntorna i Amundi Vol. Jämför detta med t.ex. 100% Lysa Aktier eller LF Global, som innebär 60-70% exponering mot USD.

I praktiken blir dock ändå valutaeffekten påtaglig, eftersom korrelationen mellan valutorna är hög. Om kronan stärks mot USD gör den oftast även det mot EUR. Nu när kronan är historiskt svag har jag därför själv försökt övervikta SEK i portföljen, genom de valutasäkrade räntefonderna Captor Iris och Danske Realräntor.

3 gillningar

Jag har sedan årsskiftet testat en ”förenklad” portfölj med 6 komponenter som volatilitetsviktats (1-års) som ser ut som följer. Inga ytterligare insättningar i portföljen och inga triggade ombalanseringar ännu. Specifikt sedan 6 mars ca +/- 0
Utvärdering om 7 år :wink:

5 gillningar

Hej igen,

Ditt argument var väldigt effektivt för nu har vi höjt belåningsgraden till 70% för ‘‘WTED’’.

Önskar dig en trevlig dag!

Med vänlig hälsning,


Bauand
Nordnet Kundservice

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend är nu godkänd för ränterabatt på Nordnet! :slight_smile:

4 gillningar

Går riktigt segt för mig, går upp några procent under några dagar, sen några dagar senare ned lika mycket igen :frowning_with_open_mouth: Hållt på så där ett tag nu. 1,5x hävstång.

2 gillningar

Tja, våra portföljer gör väl ungefär det de ska. Låg volatilitet med långsam uppgång. Förväntar mig inget annat.

3 gillningar