Storebrand Global Multifactor och/eller Storebrand Global All Countries

Tack!
Har förstått att Dimensional är populära och jag förstår ju varför om man beaktar vilka som ligger bakom…men om man gör det förbjudna och kikar på historiken så har jag lite svårare att förstå varför.

Utifrån att de satsar på samma strategi så har ju Multifactor historiskt gått bättre än Dimensional. Det skulle man ju kunna tolka som att Storebrand ändå lyckats ganska väl med sin multifaktor strategi!?..eller också var det bara tur :slight_smile:

Gör inte misstaget att titta på så kort historisk avkastning.

1 gillning

Jag kikade på maxhistoriken 10 år.

Alldeles för kort, och bara en tidsperiod. Säger verkligen ingenting om framtiden.

1 gillning

Kan det var så att du har jämfört historiken med SPP fonden som handlas i NOK?

Den som handlas i SEK har funnits sedan 2018-10-24.

Jämförelsen med DFA WEF och GTV.

Jämförelse på samma fond som handlas i två olika valutor.

1 gillning

Om vi för diskussionens skull bortser från förvaltningsavgifter och metodik för faktorviktningen, så röstar jag för alternativet med multifaktorfonden.

I Ben Felixs artikel om faktorinvestering kan vi utläsa att Dimensionals multifaktorviktade USA-index slagit marknadsviktat USA-index med 1,40% i CAGR sedan 1975. Skillnaden i avgift på 0,4% mellan Storebrand All Countries och Multifactor bör alltså mer än övervägas av faktorexponeringen. Det är också värt att nämna att ffa värdefaktorn tycks vara starkare i ex-USA och EM, så en global multifaktorfond har potentiellt ännu högre faktorpremium.

Beträffande metodik har jag inte grävt på djupet, men såhär ser det iallafall ut på Morningstar för Storebrand Multifactor SEK:


Det tycks alltså vara en hyfsat god tilt mot ffa värde, momentum, och storleksfaktorn.

För jämförelse ser det ut såhär för Dimensional World Equity SEK:

4 gillningar

Finns en RR tråd om just Storebrand Multifaktor där dom har lite intressanta diskussioner:
https://community.rationalreminder.ca/t/storebrand-global-multifactor-is-it-competitive/3450
Dock kommer dom aldrig riktigt in på djupet då metodiken inte är så transparent, och ingen gjort någon regressionsanalys heller.

Svar från en som är väldigt duktig på frågan om Storebrand är värd att investera i:

I don’t see a detailed methodology, but if you find it let me know. I don’t see the raw data anywhere easily accessible either to look at the regressions.

However, some initial thoughts from the factsheet:

Storebrand Global Multifactor seeks to generate strong capital growth through a long-only, model-based investment approach which combines sustainability with four equally-weighted risk factors, all of which have historically provided excess return (Value, Momentum, Size) or higher risk-adjusted return (Low Volatility), relative to the market

It doesn’t explain how it targets either of the factors, but let’s assume value and momentum are targeted well (it’s usually not so hard). On the other hand, it focuses on low-volatility, which is suboptimal, as a different way of targeting profitability/investment factor would be likely better. Finally, that sustainability part is a bit sketchy since I have no idea how they do it and if you end up actually investing in sustainable companies or you just have a slightly less diversified portfolio at a cost of slightly lower (and less reliable) returns. Ben had a nice video about ESG investing.

Finally, about size, they contradict themselves a bit in these two statements, which makes me a bit suspicious about how good the methodology is.

The portfolio is neutral as regards sector and region, equally weighted as regards factors, and normally contains 300-400 large and medium-sizecompanies that are included in the benchmark index.

Furthermore, the cost (0.75%) is not so great either.

So, unless you have some strong extra benefits from the fact that it is a Norwegian fund, I’d be much more confident in the JPGL discussed in the other topic , or single-factor fund combinations from iShares/Vanguard (if you are UCITS-limited).

P.S. If you find more information about the methodology, or if I see a simple way to get the raw data, we can have another look

I’d then rather go for a Denmark-listed global market-cap with low costs unless you find some more convincing information or better options. I am not sure if this one is worth the cost, considering the uncertainties about its methodology. The fees are certain on the other hand. :smiley:

Det är väl oundvikligt att bortse från avgift och metodik om man ska välja en multifaktorfond framför en total market, det är ju liksom grunden till om det beslutsmässigt är värt det eller inte ? :slight_smile:

4 gillningar

Följer den tråden med spänning. Har sett att man med rabatterad förvaltningsavgift kan få Storebrand Multifactor för 0,25% via tjänstepension och ITP1. Jag har så här långt köpt 100% Storebrand Global All Countries (rabatterad till 0,15%)

1 gillning

Jo, det är lite kort om man jämför fonder med olika strategier, men är det verkligen för kort om man jämför två fonder med samma strategi? Jag skulle vilja vända på det lite. Givet vad vi vet, vad talar för att Dimensional kommer gå bättre än Multifactor framgent?

Jo, råkade nog bli så i jakten på längsta historiken. Frågan är om det enbart är valutaskillnaden som gjort att Multifactor gått så pass mkt bättre!? (På kort sikt verkar de ha haft likande avkastning)

OK, egentligen inget som talar varken för eller emot fonden…förutom avgiften då :slight_smile:

Hur ser ni på diversifiering, ökar eller minskar det diversifieringen att köpa 50/50 jämfört med 100% All Contries?

Tack för det, väldigt intressant! Jag noterar också att en uppenbar skillnad mellan Storebrand och Dimensional tycks vara att Storebrand överviktar låg volatilitet. I min värld är det dock inte något uppenbart negativt, eftersom det också är en erkänd faktor i sig självt (inte som en proxy för profitability/investment).

En annan skillnad tycks vara att Storebrand har mycket högre spridning i viktningen för de olika faktorerna (se de ljusblåa skuggorna), vilket skulle kunna bero på att Dimensional är mer konsekventa i sin metodik?

Sammantaget väljer jag också definitivt Dimensional och JPGL före Storebrands multifaktorfond, men utifrån trådskaparens frågeställning anser jag ändå att multifaktoralternativet är bättre.

Det var bara för att trådskaparen skrev såhär, så jag tolkade det som att diskussionen gällde generellt faktorexponering vs. marknadsvikt. Där är vi nog båda överens om att faktorexponering är eftersträvansvärt :slight_smile:

1 gillning

Bättre metodik, ingen ESG-exkludering, bättre riskspridning och lägre avgift talar för att Dimensional kommer ge ett bättre förväntat resultat.

1 gillning

OK. Själv tycker jag det är svårt att dra den tydliga slutsatsen.

Tolkar jag dig rätt att du hade valt 100% All contries men att om Dimensional WEP hade funnits hade du valt 50/50?

Har 100% DFA WEF i min aktiedel hos Handelsbanken. För det som är hos Avanza kör jag en kombination av JPGL, ZPRV, ZPRX, FLXE, IS3R plus lite home bias i XACT Norden högutdelande.

Ja det är alltid nåt man ofta läser här: “det är för kort tid!, du måste minste se på 30år och även det är kort tid!”. Jo tjena, låt oss lämna pengarna i 200 år och jämföra. Det blir ju inte rimligt om man bara kan jämföra med jättelånga tidsperioder och hänvisa till index.

Jag tycker att 10 är är en helt rimlig period att jämföra. Inte den enda relevanta, men man kan inte bortse från att 10 år ändå är en lång period.

10 år är ganska långt tid men det säger ändå ingetting om nästkommande 5-10 år :person_tipping_hand:. Det vad vi vet idag att billigaste global indexfond kostar 0,22% i total avg medan Storebrand multifactor kostar minst 0,50% dyrare. Samtidigt som bi vet att avg har jätte stor betydelse/påvärkan på fondernas avkastning långsiktigt

Det är inte tyvärr inte meningsfullt eller rimligt över huvud taget att jämföra historisk avkastning mellan två fonder på enda enskild tioårsperiod, man kan helt bortse från det när man gör sitt investeringsbeslut.

2 gillningar

Det är ju precis detta som gör historik på en enskild fond fullständigt ointressant. Det är orimligt att vänta de 200 år som krävs för att få någon statistisk signifikans som är användbar för att välja inför framtiden.

Bara för att 10 år är lång tid relativt en investeringshorisont för en människa så blir inte jämförelsen representativ för kommande 1, 2, 5 eller 10 år.

Kort sagt, spridningen p.g.a. slump är så stor att historik är oanvändbart mått för val av enskild fond.

3 gillningar

Fast…är det verkligen så om man jämför två fonder med SAMMA inriktning?
Menar ni att 10 års data är helt oanvändbart i alla aspekter vad det gäller jämförelse av dessa två fonder? (Det är alltså alltid helt omöjligt att avgöra om en fond lyckats hyfsat med sin strategi eller inte. Allt är slump!?)

1 gillning

Har de 2 fonder SAMMA inriktning ?

Jajamen, det blir tom värre ju mer lika inriktningen är.

Variansen mellan dem blir mer och mer beroende av slump i relation till faktiska skillnader ju mer lika inriktningen är. Ganska logiskt om du tänker att skillnaden i utfall är beroende av summan av två saker, slump och skillnad i metodik. Ju mer lika metodik desto större andel av skillnaden är just slump (alltså slump innefattar när en metodikskillnad bara råkade vara till fördel).

Jajamen, totalt meningslöst. Däremot finns andra verktyg som är relevanta (korrelerar) med hur framtida avkastningsrelation kommer bli mellan dessa fonder.

Nej. Men historiken är helt meningslöst som verktyg för att försöka avgöra detta.
Såhär lika fonder, eller bara enskilda fonder vad gäller historik är poänglöst. Singla slant är lika relevant som historiken. Däremot andra verkyg kan användas.

4 gillningar