Jobba mindre istället för en marginell löneökning över brytgränsen för statlig skatt

En Picassotavla saknar i princip värde för någon som är blind och inte kan uppskatta den :slight_smile:

En Picasso har väl samma värde för någon som är blind? Man betalar väl inte hutlöst med pengar för att dom är fina att se på? Då kan man ju lika gärna rama in ens barns konst? Värdet ligger väl i namnet och är således samma om man är blind. :slight_smile:

Ne, det är ju rent spekulativt i så fall. Spekulation att man kan sälja den senare för ett högt (eller högre pris). Den har alltså ett högt pris, men den saknar värde.

Saknar värde gör den ju knappast!?

Ett visuellt objekt du inte kan se saknar värde för dig. Det kan ha ett mycket högt pris. Det kan vara en spekulation som du kan tjäna mycket pengar på. Det kan vara ett objekt du kan låta andra titta på så att de får ut värde av den. Men du får ut noll värde.

Vad skulle värdet annars vara?

Jag tror att detta stämmer bättre inom icke skattefinansierad verksamhet än inom skattefinansierad dito. Man måste också fråga sig vem som ska bestämma värdet av en viss arbetsinsats, det kanske inte nödvändigtvis måste vara arbetsgivaren. Så frågan är mer komplex än vad den kan verka. Det finns också många exempel på arbetsgivare som har för liten kunskap inom sitt eget område för att rättvisande bedöma värdet av anställdas arbetsinsats.

Jag menar att det per definition är den som betalar. D.v.s. arbetsgivaren.

Då blir resten ointressant…

Ökat självförtroende (för någon dom har en i grunden låg självkänsla)? Föreställningen om ekonomisk vinst i framtiden? Etc.

Spekulativt och baserat på pris. I sig inget värde.

Det är inte ett värde. Även det i någon mening är ju pris.

Ja, ok, men i så fall pratar vi alltså bara om värdet för just arbetsgivaren. Medan samma person i sin profession kan producera ett helt annat värde för andra parter, uppåt eller nedåt. Då blir definitionen av produktivitet alltså ytterst snäv. Men visst, om man vill snäva in så är det väl helt ok, men det är väl viktigt att veta vilken definition av produktivitet man använder sig av när man diskuterar.

Värde kan aldrig vara något annat än en subjektiv upplevelse.

Nu är vi för off- topic. Föreslår att vi låter TS eventuellt ta tråden dit han vill istället.

Javisst, men det luriga med det är ju att man då lägger vikt vid en tredje parts värderande av det arbete som en part genomför för en parts räkning. Jag menar att det inte konsekvent går att bedöma värdet på en betald arbetsinsats en part genomför på något annat sätt än vad den som betalar gör. Då blir det bara tyckande.

Alltså den som är beredd att lämna ifrån sig x av sin egendom till en annan part för att de gör nån tjänst. Den har bestämt att värdet på den genomförda tjänsten är x.