Källskatten kostar upp emot 0.5 % per år

S&P 500 Dividend Yield Mean: 4.31% (OBS: Stämmer inte i nutid utan är historiska data. Se uträkning längre ner i tråden.)
15% källskatt för att det är i USA -> 4.31*0.15 = 0.65%, sedan har jag antagit att andra länder har något lägre utdelning så jag avrundade till den jämna siffran 0.5%. Kommer variera från år till år också. Sedan tillkommer även handelskostnader+valutaväxlingsavgifter men jag är lite osäker på om de ingår i den totala kostnaden för fonden eller inte.

Återigen inte en exakt uträkning utan bara för att få en känsla av ungefärliga belopp det handlar om…

1 gillning

Alltså total avg 0.50% inräknat förvaltnings avg 0.22%? Det är ganska mycket ändå!

Nej, källskatten är separat från avgiften. Så skillnaden mellan nordnet indexfond och LF global indexnära är 0.22+0.5 = 0.72% om man antar att bägge fonderna avkastar identiskt innan utgifter (vilket jag anser relativt rimligt).

1 gillning

Jag tror inte den här räkningen är helt korrekt. Tittar man här:

Så syns det att Long Term Average för yield ligger på 1.87 %.

1 gillning

Vad får du fram Jan när du räknar rätt? Själv får jag ca.0.28% extra i avg. Sedan om man investerar i bred Sveriges index slipper man tänka på det. Alla utdelningar är skattefria i Isk. Det känns bra :grin::+1:.

På en S&P 500 fond borde det således vara 15 % på 1,87 % vilket är ca 0.28 % för Sverige- och Irland-baserade fonder. För Luxemburg-baserade fonder borde det vara det dubbla. Men jag vågar inte svära på det.

1 gillning

Ja dividend yield brukar väl vara på typ 2%. Så det blir typ 0,3-0,27%enheter högre avgift. Räknar man bara USA blir det ungefär hälften för det är allokationen. De flesta andra länder har kanske samma typ av dividend yield och 15% skatt, vissa har säkert 30%. Så relativt till Länsförsäkringar Global Indexnära så har PLUS Allabolag Sverige Index till exempel en avgift på -0,1%.

Ganska mycket ändå. :shushing_face::thinking:

Du vill säga om jag har 100% Usa indexfond då blir det ca 0.14% extra i avg? Om jag har LF Global indexnära 0.28% extra i avg

Nä det blir typ 0,27-0,3%enheter högre avgift pga av skatten, beroende på hur stora utdelningarna är. 15% skatt är bara för USA utdelningar men givetvis har andra länder också detta skatteavtal. Tror att avgiften blir högre för lf global för vissa länder är det 30% skatt på utdelningar m.m.

1 gillning

Om den är baserad i Sverige så blir avgifterna:

  • Fondens förvaltningsavgift +
  • Fondens transaktionskostnader +
  • Fondens skatteavbränning (0,28 ) i det här fallet

Om du har LF Global, som är Sverige-baserad har jag för mig så blir det ju 0.28 * 0,55 (=andelen av fonden i USA).

1 gillning

Då kostar LF Global index nära 0.50% i avg jämfört med Seb Hållbar Sverige indexnära 0.26%! Skönt med global spridning men kostar mycket i försäkring. En dyr försäkring som man antagligen aldrig kommer ha nytta av :thinking:

6 inlägg delades upp till ett nytt ämne: Kan fonder få tillbaka källskatten?

Lysa har en avgift på ca 0,65% relativt till PLUS Allabolag Sverige Index på 0,20%. Högre avgift för Lysa om utdelningarna är det. Det är ändå ca 0,45%enheter skillnad.

Kan du hjälpa mig med matten bakom det?

Relativt till PLUS Allabolag Sverige Index.

0,2% avgift PLUS Allabolag Sverige Index
0,4% avgift LYSA

Pga av skatt på utdelningar lägg till ca 0,25% på LYSA = 0,65%.

Jag får fortfarande inte ihop matten @Aen.

LYSA:

  • Andel i USA: 51 %
  • Genomsnittlig utdelning i USA: 1,87 %
  • Irlandbaserade fonder: 15 % skatt

Alltså = 0,51 * 1,87 * 0,15 = 0.143 %

Det är det vi ska lägga på 0.4 % (deras totala avgift), således 0,54 och inte 0,65.

Fast andra länder har väl också 15% skatt på utdelningar eller ännu mer, kan man anta. Sist jag kollade på en lista var det massvis med länder med 30% skatt, kommer inte ihåg om det var för lux. Men om vi går på det vi vet så är din uträkning korrekt.

Är ganska säker på att Lux har 30 %. Var en diskussion på bloggen om det mellan Avanza Global och LF Global. Diffen där var just att Avanza Global var Lux-baserad och LF var Sverige-baserad. Har för mig att de övriga nordiska länderna också har 15 %.

Jo, för USA, men tänker för den resterande allokeringen av portföljen, t. ex. Asien och EU. Dvs vilken skatt betalar irländska fonder för utdelningar från företag i andra länder än USA? Tror att det är i alla fall 15% men kan vara högre. Dividend yield för MSCI ACWI verkar t. om. högre än USA på en 4 year average. https://seekingalpha.com/symbol/ACWI/dividends/yield

Antar man 15% skatt på utdelningar för alla länderna inklusive USA blir avgiften för Länsförsäkringar Global indexnära 0,22+0,27= 0,49% relativt till PLUS Allabolag Sverige Index. Om man jämför.