Kan inte räntefonder bli mer attraktiva om centralbankerna höjer räntan?

Med risk att låta som att jag vet vad jag pratar om, men räntefonder kan mycket väl bli mer attraktiva om inflationen ökar och därmed centralbarnkerna höjer räntorna, så kapital går till obligationer istället för aktiemarknaden. Då är det inte fel att ha räntefonder. Någon mer kunnig får gärna rätta mig om jag har fel…

1 gillning

Det är just därför folk är rädda för räntefonder. När räntan höjs så sjunker räntefonderna…

Ok, har trott helt fel alltså :sweat_smile: Tack Hugo :+1:

Du tänker delvis rätt.

Om räntan går upp kommer korta räntepapper bli mer attraktiva att köpa för avkastning i procent går upp. Men priset på existerande går ner givet att durationen är lång nog.

Det i sig ökar avkastningskravet för inflöde till aktier. Vilket sänker priset på aktier så att förväntad avkastning i procent går upp. Vilket i sig ökar andelen kapital som köper räntepapper. Som driver ner räntan lite (i praktiken bromsar räntehöjningen lite grann).

Sen rullar räntefonderna sina räntepapper. Vilket ställer det ytterligare.

Samt förväntan på inflationen och på kommande tillväxt.

Så korta och långa räntepapper reagerar olika.

4 gillningar

Men i fallet en Lysa portfölj, kan man då säga att en viss räntedel var en bra “kudde” för några år sedan men de senaste åren har det bara varit skit eftersom “Lysas räntor” backat…

Nej, aktierna har ju gått bra…

Det går inte att säga med säkerhet att räntepapper är en sämre del i en portfölj idag än förr.

Aktie(fonder) är en form av värdepapper. Räntefonder en annan form av värdepapper.

De har olika beteenden och handlas på kapitalmarknaderna. De korrelerar med ekonomin och förväntan på ekonomins utveckling på olika sätt och hur de kommer korrelera i framtiden kan man inte med säkerhet säga.

Det är en komplex fråga som inte kan förenklas hur som helst.

Ok, utan att förstå räntor så förstår jag att det är komplicerat :slight_smile:
Men då kan vi enas om att som läget har varit senaste året så har alternativet räntor på Lysa varit dålig oavset hur liten procentandel. Eftersom kontanter hade bevarat värdet mer.

Visst men det är helt ointressant information inför vad man ska välja inför framtiden.

Precis samma sak kan man säga om att investera i aktiefonder ett år då aktiemarknanden gått back. Då hade det varit bättre att ha pengarna på sparkonto än att äga aktiefonder. Pengarna hade bevarats bättre på bankkonto.

Trots att sånna år finns så väljer vi att köpa andelar i aktiefonder året efter aktiemarknaden gått back.

Det går inte att titta på ett enskilt års avkastningsutfall och ta ett investeringsbeslut baserat på den informationen.

4 gillningar

Absolut. Framtiden vet vi inte så mycket om men tycker ändå det varit ganska tyst om att räntor (Lysas) gått back senaste åren…

Jag vet inte var du läser eller lyssnar. Men jag tycker det blir mer och mer snack om att räntepapper är dåligt nuförtiden. Samt har blivit så under minst ett års tid.

Alla möjliga och omöjliga invändningar mot räntepapper hit och dit. Många dåligt underbyggda. Speciellt missuppfattningar om storleken på QEs påverkan av räntorna.

Ungefär sägs i samma andetag som att aktier är det man ska ha.

Det luktar väldigt mycket finansbubbla över aktier och som att räntepapper är helt enkelt potentiellt är kraftigt underskattade just nu.

Jag ser inte att man kan kasta ut så många år av historik över kapitalmarknaderna och stödet för t.ex. en 60/40 portfölj på så kort tid som ett litet antal års avkastningsutfall från en tillgång. I detta fallet räntefonder.

3 gillningar

Avkastningen på räntor är nu den lägsta sedan andra världskriget.

Vi är tyvärr i slutet av en räntecykel där den ända utvägen är att stilmulera systemet med så mycket pengar att skulderna förhoppningsvis minskar till den grad att de är möjliga att betala tillbaka. Cash is trash

Håller med dig här. Känns inte som snacket går likadant kring aktier när dessa har gått dåligt nåt år.

Sen är ju aktier och räntor helt olika tillgångsslag som fungerar olika såklart men jag tycker det känns lika fel att försöka tajma marknaden kring räntor på samma sätt som jag tycker det är fel att försöka tajma kring aktier.

1 gillning

Det kan tro om man vill. Men det är inte nödvändigtvis en sanning för det. Om stimulanserna ökar så kommer räntan drivas ner ännu mer. Varpå räntefonder går upp. Eller i alla fall de långa.

Det är alldeles för stor förenkling att kasta ut räntefonder. Låga räntor är bara en liten del i en komplex ekvation när man ser till avkastning på räntefonder.

Absolut kan räntor gå ned i nominella tal. Mer troligt är att den ökar, men inte lika mycket som utan QE.
Det är dock realräntan som är av intresse. Realräntan på en räntefond idag är väl circus ~-3%?

Var dock inne på shb:s app och kikade runt lite. Hittade en statsobiligation på 6 mån löptid som gav 3,5%. Varför är de inte av större intresse för investerare? Visserligen behövs det (väl?) 1m för att köpa, men det bör väl inte vara helt främmande för iaf en del.

Självklart är det realräntan som är intressant. Men det är den framtida realräntan man får ut som är intressant. Inte nominell ränta - den senaste inflationen.

Det är ett rent antagande från din sida att avkastningen kommer vara dålig från idag och framåt. Hur det faktiskt blir är beroende av en mängd variabler. Inklusive framtida ekonomiskt tillväxt, framtida inflationen och nuvarande förväntade dito.

Är du smartare är den kapitalviktade genomsnittsaktören och därmed kan veta att räntepapper är övervärderade?

När har jag sagt att de är övervärderade? Jag tror de är korrekt värderade utifrån marknadens förväntan och målsättning.

Vissa aktörer tar med glädje -3% i reell avkastning eftersom det inte finns något annat alterntiv med avseende på risk, målsättning osv.

Givet det är inte bankkonto ett bättre alternativ. Även om alla aktörer inte kan använda dem. Eftersom räntan även på bankkonton sätts på marginalen.

Om bankkonto ska vara ett bättre alternativ, måste de vara övervärderade på marknaden enligt ovan.

Om räntepapper är korrekt värderade relativt andra tillgångar så bör man inte då heller ersätta de med aktier eller andra tillgångar. Bara för att något är dåligt så ska man inte välja alternativen, det är den relativa prissättningen som är relevant.

Tror du t.ex en pensionsfond som förvaltar hundratals miljarder kan få bankkonto med insättningsgaranti till 1%?

Småsparare utgör en bråkdel av allt investerbart kapital. Storspelare har idag inte sällan minusränta på bankkonto

Nej, men precis som jag skrev spelar det ingen roll! Räntan du som privatperson får på ett bankkonto med insättningsgaranti sätt på marginalen.

Allt om du går lång bankkonto med den ränta måste det finnas en enorm och kapitalstark aktör vilja att gå kort exakt samma position! Räntan sätts på marginalen och inte av något annat.

För varje krona du lånar in kommer banken enkelt förklarat låna ut 10 kr.

Bankens in och utlåning är inte 1 till 1. Den är ca 10 till 1.

The magic of fractional reserv banking. Pengar skapas ut tomma intet vid utlåning, eftersom de har mandat av riksbanken att omvandla kredit till pengar.