Kåpan Aktieval, traditionell tjänstepensionsförsäkring med enbart aktier och låga avgifter?

För den valbara delen av min tjänstepension (PA 16, avd. 1) har jag valt en fondförsäkring hos AMF eftersom aktieandelen verkat vara för låg i förvalsalternativet hos Kåpan.

Jag har nu noterat att Kåpan nyligen lanserat ett alternativ med enbart aktier som tycks ha låga avgifter, se Vi startar Kåpan Aktieval – ett sparande i aktier, Kåpan Pensioner. Det är dock fortfarande en traditionell försäkring och inte en fondförsäkring.

Jag har inte riktigt satt mig in i alla detaljer om hur Kåpan Aktieval fungerar, men utan att vara riktigt insatt misstänker jag att det faktum att det är en traditionell försäkring kan innebära nackdelar även om aktieandelen är hundra procent. En uppenbar skillnad är ju att man inte kan välja placeringar själv i en traditionell försäkring, men även i övrigt känns det spontant krångligare. Därför misstänker jag att jag lika gärna kan ligga kvar i AMF även om avgifterna där möjligen är marginellt högre.

Vad kan ni se för för- och nackdelar med Kåpans nya alternativ?

1 gillning

Intressant, hade inte uppmärksammat det. Det är väl dock fortfarande bara den valbara delen som man kan placera där, om jag sett rätt.

Det jag reagerade på var att det var 40% Sverige vilket ju är rätt mycket - på gott och ont.

1 gillning

Flyttade nyss till Kåpan Aktieval från AMF fondförsäkring. Sänker kostnaden med ca 50% enligt konsumenternas och behåller risknivån 100% aktier (om önskvärt). Helt ok med 40% Sverige för mig då PPM ligger i AP7 (Global).

Trist så klart att man inte kan göra aktiva val då och då men det kanske bara är positivt :wink:

2 gillningar

Kåpan Aktievals exponering mot den svenska marknaden är större än vad man kanske först inser. Cirka hälften av deras utländska innehav valutasäkras, vilket syftar till att minska känsligheten för förändringar i växelkursen mellan kronan och andra valutor. Om kronan försvagas är valutasäkringen negativ, medan den är positiv när kronan stärks.

Jag ser valutasäkringen som en nackdel, eftersom kronan historiskt sett har tenderat att försvagas gentemot större världsvalutor, särskilt under perioder av finansiell osäkerhet. De flesta svenskar har dessutom redan en mycket hög exponering mot svenska kronan.

Investerare bör beakta att deras utländska innehav till stor del valutasäkras när de överväger Kåpan Aktieval, eller en traditionell försäkring hos Kåpan eller annan förvaltare.

2 gillningar

Men va? Kåpan Aktieval har bara garanti på 20% av insatt kapital och noll garantiränta. Det finns ingen bra anledning för dem att valutasäkra. Vilket slöseri med pengar :sob:

Att en del av utländska innehavet valutasäkras till en så låg avgift är väldigt attraktivt i mina ögon. Ser man att kronan är på långsiktig utförslöpa och att en dollar bör kosta 15 spänn inom några år är det såklart negativt men då kanske det finns skäl att flytta…

Ja, om kronan stärks framöver är valutasäkringen en klar fördel.

Jag har ingen stark tro på hur kronan kommer att utvecklas; den skulle såväl kunna förstärkas som försvagas. Men jag är så tungt exponerad mot svenska kronan i andra sammanhang, lön, pension, och fastighetsinnehav, att jag inte vill exponera mig ytterligare.

Det är inte säkert att det kostar något för Kåpan att valutasäkra. Kåpan ingår troligen i en valutaswap som förväntas vara kostnadsneutral när den tecknas.

1 gillning

Valutasäkring är menlöst i denna typ av sparande, den förväntade avkastningen är noll över tid.

Hur funkar en valutaswap?