Kundkraft: vår affärsmodell är helt satt ur spel - inget elbolag vill ha tusentals kunder på ett års bundet elavtal

Lite OT, men ändå intressant i sammanhanget: vi har kört 1-årsavtal via Kundkraft några år, det bundna avtalet går ut till årsskiftet och vi har redan tecknat Tibber-avtal till när det är dags.

Idag kom ett mail från Kundkraft, som lägger ner sin verksamhet. Andemeningen är att inga elleverantörer vill delta i deras omvända auktioner nu, ingen vill vinna tiotusentals kunder på ett 1-årigt avtal, risken är för hög. De konstaterar krasst:

Vår affärsmodell är helt satt ur spel.

De avslutar med att berätta att Tibber varit det bästa rörliga alternativet de senaste åren och rekommenderar folk att välja det. Lite väl on the nose med tanke på att Tibber köpte upp Kundkraft förra året, men mailet läses onekligen som ett tecken i tiden.

15 gillningar

Intressant, verkligen.

Missade att det här blev en egen tråd. Med tanke på det, och att det inte verkar ha gått ut några pressmeddelanden eller dylikt, lägger jag till lite mer info från mailet som gick ut. Kundkraft har ungefär 130 000 anslutna hushåll i Sverige.

Kära medlem,
Vi på Kundkraft vill med det här brevet meddela dig att Kundkraft Sverige AB inom kort kommer att upphöra med vår verksamhet och upphandlingar av elavtal för medlemmar samt att ditt medlemskap i Kundkraft kommer att avslutas.

Anledningen är att affärsmodellen som Kundkraft bygger på med auktioner för elavtal, helt har satts ur spel i och med dagens elmarknad med höga elpriser och en hög osäkerhet. Det som har varit Kundkrafts styrka med många medlemmar har blivit en hög risk för elleverantörer och det är svårt att få med elleverantörer att delta i våra auktioner. Det gör att du som medlem riskerar att få ett mycket ofördelaktigt och högt elpris. Samtidigt har nya EU-regleringar medfört att Kundkraft inte kan binda det rörliga elavtalet i ett år. Det gör det svårt för Kundkraft att genomföra auktioner även på rörligt elpris.

Samt förstås

Kundkraft rekommenderar rörligt
Kundkraft rekommenderar sedan en tid tillbaka rörligt elavtal, på grund av att den stora osäkerheten på elmarknaden har gjort fastprisavtal dyra. Tibber är det elbolag som vunnit rörligt avtal senaste gångerna i Kundkrafts auktioner. De har bra pris, ingen uppsägningstid och bra kringtjänster runt elavtalet. Vill du byta till Tibber efter att din avtalsperiod är slut kan du gå in på deras hemsida.

Och historiska avtal som belyser varför det gick som det gick:

2021

2022

1 gillning

Synd, jag gillade hos dem att man slapp en fast avgift som utgjorde en oproportionerligt stor del av min elräkning.

1 gillning

Min egen gissning är att det kommer i framtiden inte vara tillåtet med avtal som har fasta priser. Av den anledningen att om kunderna ska motiveras att flytta sin förbrukning till tider på dygnet när belastningen på elnät och produktion är lägre så kan kunder inte sitta med fasta priser över dygnet, de måste motiveras av att det är billigare att t.ex. ladda elbilen på natten. Alternativet är att elnät och produktion måste byggas ut väldigt mycket mera och det får vi kunder såklart betala i slutändan…
Och detta kommer gälla både elhandel och elnät…

2 gillningar

Ja, det borde röra sig åt det hållet nu. Man kan tänka sig en högre premie också, om man vill ha kvar fastpris-varianten. Eller växla till ett alternativ med fast pris med lägre taxa nattetid som finns i Storbritannien, och som Sverige hade tidigare.

Jag tror Svenska kraftnät och elnätsbolagen vill få högre upplösning än 2 per dygn, för det är ju även lägre belastning mitt på dagen. Nog är det per timme som gäller och någon gång i framtiden även per kvart, elmätare förbereds ju för det nu.
För ju finare man kan styra kunder att " förbruka rätt" desto närmare kan man ligga marginalen, när det gäller elnät osv.

Ja, jag säger inte emot dig. Det är bättre för alla om effektuttaget jämnas ut över dygnet.

Jag försökte resonera kring ett möjligt alternativ till timdebitering framöver, för de som fortfarande vill ha mer förutsägbara elräkningar.

Med tanke på att det är 1-2 % av hushållen som har timdebitering idag kan det underlätta för en sån omställning med någon typ av interim-lösning, till exempel lägre taxa på natten, och någon sådan lösning kommer vi nog se i många år framöver. Inte nödvändigtvis en lönsam lösning för kunden, men en mer förutsägbar sådan.

Jo det stämmer, det är nog en bra övergångslösning. Speciellt eftersom få har möjlighet att styra sin förbrukning på ett bekvämt sätt idag. När däremot tekniken har inbyggt stöd för att styras efter Nordpool då kommer folk självmant börja välja timspotavtal också.

1 gillning

Intressant artikel på ämnet hos Cornu:

1 gillning