Laddning elbil på arbete och hemma - förmånsvärde

Hej.
Vi håller på att diskutera med vår ledning om laddning och ersättning av elbil. Min grundinställning är att så många som möjligt skall kunna ha elbil och ladda el på arbetsplatsen, publikt vid behov och hemma för de som har möjlighet till det. Samtidigt gäller det att minimera administrationen för att få igenom det.
Det verkar finnas leverantörer som kan tillhandahålla ett kort och laddstationer som gör man kan ladda både hemma och på jobbet och publikt på samma betalkort. Och på så sätt få en samlingsfaktura per månad. Om man sedan anger privata mil respektive tjänstemil så borde det väl gå att enkelt ta fram drivmedelsförmånen.
Har jag fattat rätt?
Hur skall jag bäst sälja in detta till ledningen?

Tar man verkligen upp förmån om man laddar på jobbet? Det är inte rätt stora pengar det handlar om.

Det är en förmån.

Privata utgifter betalas inte med oskattade pengar, det är ju den mest grundläggande av skatteprinciperna. Alla de som åker kollektivt till jobbet får betala sina transporter med skattade pengar.

VI har löst det på detta sätt:
All el till elbilen betalas av förmånstagaren, de tjänstemil som körs sätts upp på reseräkning. Minimalt med administration och ger 9.5kr/mil skattefri ersättning. På kontoret har vi laddare på gästparkeringarna, inte på de vanliga platserna. Dock har vi utökat antalet gästparkeringar i takt med att fler förmånsbilar är elbilar… :wink:

2 gillningar

Jag tänkte mest på om det verkligen fungerade i praktiken. Är det krav på att alla laddboxar på jobbet har en separat mätare? Jag vet inte hur det fungerar men har fått intrycket att det finns gråzoner runt den där förmånen.

Hej.
Ja självfallet vill vi göra rätt för oss och betala korrekt förmån även på drivmedlet, i det här fallet el.
Systemet med att all el betalas själv och man sedan får ersättning har vi idag och funkar nog för de som kan ladda hemma, dock 6 kr/mil. Men jag vill att så många som möjligt ska ha incitament att köra elbil och ladda. Och då behövs laddstolpar på arbetsplatsen tror jag.

Så frågan kvarstår, finns det idag något smidigt sätt att få en samlingsfaktura för all laddning: hemma, jobb, på stan? Erfarenheter?

Mig vetligen lär laddning på jobbet fungera ungefär som motorvärmareplats…

Skatteverket ser det som en förmån som ska beskattas men har inga kontroller för att kontrollera efterlevnad. Slutar med att i princip ingen privatperson tar upp förmånen i deklarationen.

Skulle bli intressant om skatteverket skapade en granskning kring detta någor år, borde bli restskatt för stor av Sveriges befolkning.

1 gillning

I takt med att elbilarna blir fler lär det väl styras upp på något sätt. Men ingen lär bli “bestraffad” retroaktivt så det är väl bara till att tanka el och vara glad. Så länge som det går och arbetsgivaren tycker att det är ok.

Den här diskussionen har hamnat lite snett tycket jag.
Jag vill alltså sälja in till vår företagsledning att installera laddstolpar på arbetsplatsen.
Varken jag eller arbetsgivaren är intresserade av något annat än att följa reglerna om drivmedelsförmån.
Det måste finnas många på detta forum som har förmånsbil och vissa av dessa har troligtvis elbil.
Är det någon som känner till ett system för elladdning som är enkelt för admin och följer alla skatteregler? Ett system där man kan ladda hemma, på arbetsplatsen och på stan och få en samlingsfaktura.