Lån av föräldrar till bostad - skuldebrev

Hej, jag har lite funderingar kring kommande bostadslån som känns klokt att bolla med kunniga.

Eftersom jag bor och jobbar i Stockholm men har relativt kort tid i bostadskön så har jag sedan universitetsexamen för cirka ett år sedan sparat aktivt för att snart kunna köpa bostad. Där är jag inte riktigt ännu, men har tillsammans med mina föräldrar kommit överens om att de ska utöka sitt bolån för att jag ska kunna ha råd med resten av 15 %. Tanken är ju då att jag betalar av deras lån till banken, så om omständigheterna ändras för det (ränteändringar, etc), så står jag för de förändringarna.

Deras boende har ökat mycket i värde sedan inköp så även med tillägg i bolånet faller de under 50% lån och därmed inget amorteringskrav. Jag har räknat på att jag utan problem kommer att kunna betala av både mitt lån till dem samt mitt bolån till banken även om räntor ökar, etc. Har även buffert sparad, samt bra inkomst-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Jag håller nu på att skriva upp ett skuldebrev att använda när låntagandet sker och undrar lite hur jag bäst ska formulera mig. Skuldebrevet är baserat på en mall, men jag vill även lägga till så att det är tydligt att om deras förutsättningar gentemot banken förändras, så är jag ansvarig för den förändringen. Jag har mycket god relation med mina föräldrar idag och vill se till att allt sker så snyggt som möjligt för att fortsätta ha det så även i fortsättningen.

Hur skulle ni tänkt kring formulering i skuldebrev? Är det någonting annat vi bör tänka på?

1 gillning

Min första tanke: behöver ni ens ett skuldebrev? Du kommer väl ändå ärva dem en vacker dag?

1 gillning

Jag har två yngre syskon som för tillfället studerar, så det känns viktigt att det finns tydligt papper på hur mycket pengar det gäller, mycket för att vara rättvist för dem. Sedan känns det även viktigt mot mina föräldrar att det finns tydligt överenskommet vad som gäller.

5 gillningar

Okej, jag tänkte att detta skulle innebära ett förskott på arv oavsett vad som finns skrivet (eller rättare sagt om inget finns skrivet om att det inte ska räknas som förskott så blir det per automatik det) och att ev. syskon skulle få samma hjälp.

Såg också nu att du ska amortera av skulden. Har för mig att du skrivit i någon annan tråd att du är 23-26 år nånting? Överväg att bara betala räntan och investera amorteringen istället, kommer göra sjuk skillnad över tid.

Okej, får kolla upp exakt vad som gäller kring förskott på arv och hur vi tänker kring det. Tack för kommentaren om det, jag hade inte koll på vad som gällde.

Precis, jag är 25 år. Har pratat om att låta bli att amortera privatlånet över en tid och istället antingen investera, alternativt amortera mer på mitt eget bolån för att snabbare få ner amorteringskravet på det. Huvudanledningen till att det känns viktigt att amortera av är att även mina syskon ska kunna låna av mina föräldrar på samma villkor när de vill köpa bostad om några år.

1 gillning

Bra och klokt tänkt och extra bra att du tänker på syskonen och inte bara din egen situation.

Min fundering: Har dina föräldrar kollat om banken beviljar lån? Det handlar ju delvis om deras inkomster men också om hur gamla de är. Det är ju viss skillnad på om de är 45 eller 65 när banken tittar och räknar.

Formulera klart och tydligt och gör vad du kan för att beta av delen till dem snabbt, så att den kommer syskonen till godo sedan. Det låter som den smartaste vägen. Annars har Guldfeber rätt, men det blir ju lätt orättvist om inte alla ni syskon får samma chans.

1 gillning

När jag lånade ut pengar till ett av mina barn, angav jag räntan så här: skall följa samma räntesats som lån xxxxx i xxxxbanken.

2 gillningar

Tack för bra råd! Ska bolla med föräldrar och syskon i helgen om hur vi tänker så att det blir rättvist för alla.

Tänker spontant att det är bra att inte se det som ett förskott på arvet utan som ett lån som ska betalas tillbaka.

Det kan få andra oanade konsekvenser, dina syskon kanske vill ha förskott, funkar för en till men inte den tredje etc.

De kanske själva vill använda pengarna till annat framöver osv.

Även bra för dig att göra rätt för dig och betala av skulden till dem så fort som möjligt. Det är deras pengar och du kommer - medvetet eller omedvetet hamna i en beroendeställning till dem. Vad händer om de vill påverka ditt val av längehet?
Kommer de klaga på att du tar semester ist för att betala skulden?

Ha allt sånt klart för er. Kanske en tidplan ni är överens om. Ju tydligare destobättre

Lycka till

1 gillning

När jag gjort samma upplägg med mina föräldrar har vi gjort det utan papper, med mina syskons vetskap (som också lånat pengar till bostad).

Om man känner varann bra och litar på varandra är det väl inget problem eftersom det är family.

Grattis till att ha en sådan stor tilltro till familjen. Själv skulle jag aldrig, jag upprepar ALDRIG låna eller låna ut pengar utan ett skuldebrev.

Vad händer om man kommer ihåg olika, eller missförstår varandra? Vad händer om föräldrarna blir dementa?

Detta upplägg fungerar förhoppningsvis bra för er, men är inget att rekommendera för gemene man.

6 gillningar

Ok, det har inte varit något bekymmer för oss. Vi vet hur mycket pengar det gäller och har i kalkylblad koll på hur mycket som är utlånat och vad som återstår etc.
Jag hade inte fått för mig att blåsa min syskon, eller föräldrar, och jag litar på att de tänker likadant.

Passar säkert bra för dig. Men själv skulle jag aldrig våga. Vad händer om något syskon avlider, kommer svärson/svärdotter att neka till skulden? Vad händer om båda makarna dör, och man får en jobbig överförmyndare? Efter att ha jobbat i bank i decennier, så vet jag att allt kan hända.

2 gillningar

Jag har lånat ut pengar till min son för delar av hans insats och är även medlåntagare på hans bolån och för oss båda är det viktigt att det är reglerat. Vi är vänner idag, men vem vet vad som händer i framtiden. Då är det bra att ha något att falla tillbaka på, så jag tycker att det är superbra att ni gör ett skuldebrev. Här är några frågor att tänka på. De kanske behöver hanteras i skuldebrevet.

  • Kommer det att tillkomma pantbrevskostnader för det förhöjda bolånet? Hur vill ni i så fall att de ska behandlas?

  • Dina föräldrar kommer att få ränteavdrag. Hur justeras det?

  • Om dina föräldrar vill/behöver sälja sin bostad, hur ska då din del av lånet hanteras?

  • Finns det någon klausul vad som händer om du säljer din bostad. Vi har tex i vårt skuldebrev att skulden förfaller till betalning 30 dagar efter slutlikvid har erhållit från bostadens försäljning.

2 gillningar

Bra synpunkter.

Ränteavdraget gäller även gentemot privatpersoner.Betalar sonen ränta till dig, skall du ta upp detta i din deklaration och han kan I sin tur få ränteavdrag. Eftersom detta är ett nollsummespel gentemot staten, har vi i vår familj valt att låta barnet betala 70 procent av räntekostnaden till oss.

1 gillning