Låna av syskon till bostadsköp. Fördelar/risker

Jag är väldigt tight med min syster som har god ekonomi. Hon har för tillfället 1 miljon som ligger bundet till 4.20% sparränta som strax löpet ut. Samtidigt ska jag köpa BR och vill minimera lånet så mycket som möjligt i och med ränteläget. Vi har börjar prata om möjligheten att jag lånar miljonen av henne till BR-köp, betalar samma rörlig sparränta som hon skulle fått på sparkonto plus 0,10%, och amorterar av lånet över tid till henne istället för banken. På så vis får hon alltid lite mer ränta än den ränta hon skulle fått på sparkonto. Vinsten hon gör på mig blir även skattefri till skillnad på sparränta där 30% dras av per år.

Ser ni samma fördelar som jag eller missar jag något? Några tydliga nackdelar eller fallgropar? Självklart skiver vi ett avtal som påvisar hur mycket jag lånar, räntan, och tilltänkt amortering

Jaså, blir den?
Tänkte du ta upp räntekostnaden i din deklaration för att kunna göra avdrag?

Blir väl vara som ett lån mellan familjemedlemmar? Varför skulle jag göra avdrag på den i en deklarationen? Är väl bara överföringar sinsemellan utefter överenskommelse?

Precis. Så det din syster vinner på att ducka skatten, förlorar du på att inte kunna dra av…

1 gillning

Blir det inte billigare för dig att låna från banken? :thinking:

1 gillning

Jag/vi tänker att det är bättre att betala räntan inom familjen än till banken.

Som andra skriver så förlorar du själv på affären… På miljon i lån förlorar du 30.000 i avdragrätt på lånet…

3 gillningar

Hur? Du betalar till syster, eller du betalar till bank som betalar till syster…

Känns enklare och smidigare att gå till banken. Tänk om syster behöver pengarna plötsligt?

1 gillning

Syster kommer inte behöva pengarna plötligt, det är klarlagt.

Varför ska jag betala ränta till banken om jag kan betala ränta till min syster? Förstår inte varför banklån vore bättre än familjelån?

So what om min syster gör mer win än jag? Hela idén är att vi som sammansvetsad familj i helhet ska gå i vinst. Varför ska banken agera mellanhand om det inte behövs?

Om familjen är så pass sammansvetsad så kan man väl komma överäns någon mellanväg…

Obs de här är ingen kritik utan hur jag gjort me min syster… Jag har lånat till henne sen flera år tillbaks utan någon ränta då… Alla gör som man vill…

Den enda fördelen är att du kanske hamnar på en längre amorteringstakt än om du skulle låna från bank.

Annars så är det riskfyllt på många sätt.

  • Ja absolut, systern kanske inte ser något behov just nu.
  • Att du ska stå i skuld till henne kan också innebära att hon/du har tycken om dina ekonomiska val. Amortera mer/mindre
  • Hon vinner 0,1% men har betydligt mer risk (hon vinner ännu mer om ni inte deklarerar räntan)
    Mm…

Om inte du känner för att betala mer ränta till din syster än banken (eftersom det inte låter som att ni ska deklarera räntan) så hade jag rekommenderat banklån

1 gillning

Du kommer som sagt att få betala betydligt mer än vid ett banklån om ni inte justerar motsvarande ränteavdraget. Så i sin helhet är det inte en ”vinst” för er sammansvetsade familj.

3 gillningar

Jag skulle också väldigt gärna kunna förutse hur framtiden kommer att se ut.

6 gillningar

Förstår inte hur det går ihop. Om någon kan göra någon enkel kalkyl så vore det tacksamt för just nu förstår jag inte hur banken är mer gynnsam. Just nu låter det som att man ska maxlåna och minimera insatsen för att dra nytta av ränteavdraget i en högräntemiljö??

Kan du undvika denna parameter då jag säger att den är irrelevant i det här fallet?

Lån från bank säg 4,6%:
Du lånar 1 mkr och betalar 46000 kr i ränta per helår, i deklarationen får du tillbaka 30%, alltså 13800kr.
Total kostnad: 32200 kr per år.

Lån från syster utan att ta upp det i deklarationen:
1 mkr i lån till 4,3% innebär en kostnad på 43000kr per år. Inget tillbaka på deklarationen.

Lån från syster där ni tar upp det i deklarationen:
1 mkr till 4,3% innebär en kostnad om 43000kr, där 12900kr fås tillbaka i deklarationen.
Total kostnad: 30100kr.

Vem/vilka är arvtagare till din syster?

Din systers deklarerade kapitalinkomst ger också möjlighet till RUT-avdrag.

Så länge man betalar under 100 000 kronor i ränta per år så är den effektiva räntan på bolån 0,7 * räntesatsen för dig som låntagare. Tack vare ränteavdraget på 30% och 21% på belopp över 100K.

Alltså kostar ett bolån på 4,75% via banken dig effektivt 0,7 * 4,75 = 3,32%

Med det sagt ska man tydligen kunna dra av ränteutgifter mellan privatpersoner också, enligt Skatteverket. Vilka möjligheter har jag att göra avdrag för ränteutgifter? | Skatteverket

Men det är ju betydligt knöligare för att ni ska spara/tjäna några räntepunkter sinsemellan… Ni lär behöva skriva skuldebrev osv. Justera räntan löpande och hålla koll på bankerna etc. Om ni inte binder en räntesats.

Om du begär avdrag för ränta som du inte har fått kontrolluppgift på, ska du lämna uppgift om långivarens namn i inkomstdeklarationen (till exempel under Övriga upplysningar). Om långivaren är en privatperson, ska du också lämna uppgift om dennes personnummer eller adress. Du begär avdrag för ränteutgifter vid punkt 8.1 i din inkomstdeklaration

1 gillning

Din syster får betala 30 procent skatt på sin ränteintäkt. Nu vill du ge henne ytterligare 0,1 procent samt att hon slipper skatt.

På låneräntor i bank får du 30 procents skatteavdrag upp till 100 000 kr i betalda räntor.

Du fårstår väl själv att din syster gör ett klipp och du gör en osedvanligt dålig affär med ditt upplägg? Även om du betalar 5 procent i banken blir ju effekten 3,5 procent efter skatt. Varför i all världen vill du skänka henne så mycket pengar?

9 gillningar