Länsförsäkringar Global Indexnära och Sverige Indexnära byter index och förvaltare

När skulle man byta enligt dig då? Man kan inte invänta bättre dagar.

  1. Ingen vill ha fonden för den är dålig, omoralisk, tråkig? då borde man ändra.
  2. Det sköter sig själv genom läders olika lagar. vilka företag som får existera och inte
  3. Det blir en ny lag på fonder att de måste ha en viss standar på sig enligt Klimatet.

jag är ny, men min bild va att väldigt många tyckte om denna fond som den va.

Jag har LF till mitt lönekonto och typ efter varje gång jag haft något att göra med dem så har jag blivit ofrivilligt bombarderad med enkäter som bl.a. frågar hur viktigt ESG är för mig. Gissar att en hel del av deras kunder har svarat att det är “superviktigt” och att de därför ser detta som ett helt naturligt steg för bolagets framtida utveckling.

2 gillningar

Med risk för att det här är en total idiotfråga ställer jag den ändå. Hoppas ni som förespråkar hållbara investeringar kan vara snälla och förklara på ett pedagogiskt sätt.

Hur i hela fridens namn påverkar ett aktieinnehav miljön och klimatet?

Jag förstår den moraliska invändningen att man inte vill tjäna pengar på sådant som inte går i linje med ens värderingar men att dra det så långt som att säga att man genom ägandet av en aktie eller aktiefond påverkar klimatet…är det inte att extrapolera lite för långt?

Försöker illustrera med ett exempel:
Olja AB har X antal aktier. Jag köper en aktie och äger den i 10 år. Köpet är en transaktion på en andrahandsmarknad där jag köper en ägarandel av en nuvarande ägare, dvs jag utförde ingen transaktion med Olja AB. Aktien jag äger, skulle i det fall jag inte köpt den, ägts av någon annan. Vem som äger aktien har noll inverkan på den mängd olja som tas upp av bolaget. Det styrs av efterfrågan på bolagetsprodukt, pris, produktionskostnad osv.

Jag menar att alla utsläpp i grunden drivs av konsumtion. Det som driver utsläppen från fossila energikällor är användandet av dessa inte ägandet av bolaget som råkar utvinna råvaran. Om en bil körs på bensin är det den som köper bensinen som orsakar utsläppen i hela kedjan från att oljan tas upp, raffineras, transporteras och slutligen förbränns i motorn.

Förenklar jag för långt och är jag för fundamentalistisk i min syn?

Vill vara tydlig här med att jag är för hänsyn till ESG-aspekter vid investeringar men det är på moraliska grunder och inte för att jag tror att det påverkar företagens verksamheter.

4 gillningar

Något som förvånar mig är att ESG inte marknadsförs lika hårt inom räntebärande instrument. Där kan man ju styra så att ens pengar används till “bra” genom att rikta dem mot exempelvis gröna investeringar.

Här är svar från Länsförsäkringar som tyvärr inte hade tid att svara mer just nu:

  1. Fonden kommer fortfarande att ha samma globala inriktning. Fondbolagets exkluderingslista/Policy kommer att vara oförändrad. Indexet som Blackrock utgår ifrån idag är MSCI World vilket har ca 1.600 innehav och det nya indexet kommer ha cirka 1.500 innehav (då med våra borttagna exkluderingar). Kriterierna är också satta så att Paris Aligned indexet ungefär kommer att ha samma sektorfördelning som tidigare (med våra exkluderingar)

  2. Morningstar är den indexleverantör som tar fram indexet åt oss och ger oss Paris Aligned. CO2-avtrycket sänks med initialt 50 procent – därefter med 7 procent årligen. Vi kommer att följa upp detta enligt gällande regelverk för hållbarhetsuppföljning.

  3. Skattehemvist kommer inte att ändras, utan det kommer fortsätta vara Sverige

  4. Underliggande innehaven kommer att ägas av fonden som juridisk person precis som tidigare

  5. Fonden kommer att ha samma låga avgift på 0,20% som tidigare. Det blir ingen skillnad

  6. Vi har för avsikt at få en lägre Tracking error i framtiden mot dess nya jämförelseindex.

  7. Morningstar

15 gillningar

Du tänker rätt. Det finns väldigt lite underlag för att hållbara investeringar hjälper med något. Dock har det ett samband med sämre risk-return

När många vill ha en aktie går priset upp. När få vill ha den går priset ned.

Exkludering av bolag har liten effekt. Behövs att väldigt många ska exkludera den (se t.ex. vad som hände med Rysslands börs när alla sålde).

Att övervikta lösningsbolag har större effekt. Då får bolagen mer kapital än vad den effektiva marknaden hade gett dem.

Att donera till miljöorganisationer har visat sig ha ännu större effekt.

6 gillningar

"När många vill ha en aktie går priset upp. När få vill ha den går priset ned.

Exkludering av bolag har liten effekt. Behövs att väldigt många ska exkludera den (se t.ex. vad som hände med Rysslands börs när alla sålde)."

Det förstår jag. Det jag inte förstår är hur aktiekursen påverkar bolagens verksamhet och hur det driver mot en hållbar utveckling

2 gillningar

Faan, jag är uppenbar forum noob. Fattar inte hur jag citerar från ditt tidigare inlägg @Johann

1 gillning

När aktiepriser skenar är alla på företaget glada. Nyrekryteringar och uppköp.

När aktiepriset dyker säger man upp folk. Man investerar mindre. Folk lämnar frivilligt pga lägre cashbonusar och att aktieprogram inte är lika lockande.

1 gillning

Blir riktigt bra :heart_eyes::wink::grin::+1:

För mig som sitter på iPhone och Firefox så dyker en citat-funktion upp när man markerar text.

2 gillningar

Nu är jag kanske ute och cyklar, men om ett företag vill ta in kapital kan man kanske göra det lättare via en nyemission aktier om kursen står högt än om den står lågt? Det vore kanske också ett sätt som aktiekursen påverkar ett företags utvecklingsmöjligheter.

2 gillningar

Kommer Länsförsäkringar använda sina aktier i fonderna för att påverka företagen?

Om ja, hur säkerställer man att aktierna inte blir kidnappad av aktivister?

Det här förstår inte jag helt, är jag dum?

Dom ska nu utgå från ett nytt index med 1500 bolag istället för MSCI World som har 1600? 100 stycken kapas för att skapa Paris Aligned.

Sedan ska samma exkluderingslista och policy sättas på detta nya index?

Edit: efter en liten titt på mscis hemsida på indexet så ser det ju faktiskt rätt bra ut. Fortfarande brett och globalt, sprungit lite hårdare under covid och fallit lite hårdare 2022.

Det är väl alldeles uppenbart. Går ett aktiebolag bra stiger kursen och det är lätt att göra en nyemission. Går företaget dåligt blir effekten den motsatta.

Varför denna hets kring att byta?

Varför inte bara behålla och avvakta? Man kan väl jämföra med alternativ hur de går, på några veckor eller månader kan väl knappast den nya fonden åka ner i källaren. Rim och reson istället för fundamentalism!

1 gillning

Att inte tåla vissa mindre avvikelser mot något man anser vara en ideal situation. Det kan ju även vara till det bättre.

1 gillning

Nej, det är till det sämre om man fokuserar på processen och vill ha marknadsvikt då man betraktar marknadsvikt som det med störst sannolikhet att ge bra avkastning.

Utfallet (på kort sikt) tillför ingen information.

4 gillningar