Lekhinken

Hej!

Jag har ganska nyligen satt upp min ekonomi kring fyra hinkar…

Har dock ett dilemma då jag sen tidigare äger några aktier (i lekhinken då de är spelulationsaktier) som har ökat i värde ganska mycket senaste året. Teorin säger ju att lekhinken ska var 10% av passiva. Nu är den snarare 20ggr större…

Jag månadssparar 7500kr fördelat i buffert och mellan. Så det kommer ta ett par år innan den passiva börjar fyllas på ordentligt.

Hur ska jag tänka? Vill inte sälja av aktierna nu utan tror de kan öka mycket över tid.
Ska jag räkna värdet på aktierna med inköpsvärdet istället för marknadsvärdet?

Just nu är det väl så att jag sitter med en för hög total risk med hela mitt kapital än vad som anses vara sunt enligt fyra hinkar…

Tack!

/Klas

Det är ingen vetenskaplig teori att lekhinken ska vara exakt 10%. Om man kan hitta tillräckligt med spänning på andra håll i sitt liv kan man gott och väl vara utan. Under goda tider är det lätt hänt att man överuppskattar sin egen förmåga och risken kan bli väldigt hög. Ibland kan man ha lite otur och oflyt och det går inte som man tänkt sig. Om det skulle hända är meningen att man inte ska förlora en alltför stor del av sina besparingar.

Grundprincipen är att man ska utgå ifrån inköpsvärdet. Är man skicklig eller har tur kan man ibland få en riktigt bra bonus. Och då får man använda sunt förnuft, som du själv var inne på.

Angående att man ska utgå ifrån inköpsvärdet stämmer väl inte?
Eftersom man ombalanserar hinkarna varje år så justerar man efter marknadsvärdet och inte inköpsvärdet?

Det stämmer Robin. Om man vill behålla lekhinkens storlek som 10% av hela det investerade kapitalet, då ska man ombalansera årligen och utgå ifrån marknadsvärdet.

Om lekhinken genererar bra avkastningen kan man minska risken genom att omplacera ”överskottet” till tryggare placeringar i de andra hinkarna. Vilket kan vara en bra idé.

Men det kan bli lite problematiskt om har endast högriskaktier och kryprovalutor i sin lekhink. Om man har otur kan det gå riktigt illa, och om man då utgår ifrån marknadsvärdet och ombalanserar årligen kan lekhinken med tiden äta upp en stor del av de övriga investeringarna.

Det var just det här sistnämnda som var tanken bakom när jag skrev att man ska utgå ifrån inköpsvärdet.

Nu är jag lite osäker på vad ska man utgå ifrån. Sunt förnuft, kanske?