Lysa i Finland och Danmark?

Jag märkte precis att Lysa nu är tillgängligt i Finland och Danmark. Det har funnits åtminstone sedan 8 april, men jag hade missat det fram till nu. Så jag skriver detta ifall någon annan intresserad också missat det.

Skatteupplägget är enligt nationella regler.

2 gillningar

Nej, tyvärr. Det där stämmer inte. När man gräver lite så skriver Lysa att ombalansering resulterar i att skatten realiseras. Både när man själv ändrar fördelning och när Lysa ombalanserar automatiskt. De rapporterar in allt till skatteverket så det borde komma på deklarationen automatiskt.

Källa: https://www.fin.lysa.com/tax-information

Skatten i Danmark verkar fungera annorlunda. Mer info om Danmarks skatt finns här: https://www.dk.lysa.com/tax-information

1 gillning

Jag borde förstås läst igenom det hela lite mer noggrant. Tack för förtydligandet. Jag justerar mitt inledande inlägg för att undvika förvirring.

Jag medger att jag hade hoppats de skulle få till en bättre lösning på ombalansering. Nu innebär ombalansering en onödig skattekostnad. Eftersom mitt månadssparande i aktiefonder redan är relativt brett och billigare än lysa så kommer jag nog inte att pröva Lysa.

För en mer defensiv portfölj med större ränteandel kan det nog vara en bra ide. Det är svårare att själv skapa räntedel än aktiedel.

Den princip jag använder för ombalansering är att justera inflöden/månadssparande om någon kategori börjar märkbart hamna över eller under min målfördelning. Tycker nog att Lysa borde valt en sådan princip i Finland. Eller gett möjlighet att stänga av ombalanseringen.

Hej Daniel!
Tack för dina synpunkter, jag tar med mig dem och vill bara göra följande förtydligande:
Syftet med ombalanseringarna är att säkerställa att kunden bibehåller rätt risknivå över tid. De automatiska ombalanseringarna (som kan trigga en skatteeffekt) sker endast då man har en avvikelse på mer än 3 procentenheter från vald målfördelning under fem bankdagar. Varje insättning som görs investeras för att komma så nära målfördelningen som möjligt. Insättningar/månadssparande justerar alltså balansen löpande, utan att någon ombalansering av befintligt innehav sker.

Hör gärna av dig till oss om du har tankar och idéer, vi pratar jättegärna med våra kunder och är väldigt intresserade av att höra vad våra kunder på nya marknader tycker om Lysa!

Vänligen, Astrid på Lysa

4 gillningar

Tack för att ni läser och svarar! :slight_smile:
Konkurensen är ju mindre i Finland, så det borde finnas marknadsandelar att plocka för er. Dessutom har de flesta banker bara sina egna fonder med extra stora kostnader.

Bra att insättningarna anpassas för att komma nära målfördelningen. På sikt borde det bli en märkbar minskning av skatteeffekter.

Vidare är det förstås svårt att uppskatta vad skatteffekterna blir på lång sikt eftersom effekterna ökar om underliggande tillgångar sticker iväg åt olika håll (vilket är svårt att förutsäga). Om man börjar med en större engångsinsättning ökar “risken” att det blir mer ombalansering. Det är en extra kostnad som kanske inte alla tänker på. Även om det framgår på er hemsida med några klick. Den kommer inte heller att synas på portföljutvecklingen (utan enbart i deklarationen). Jag antar att man inte kan se skattekostnader av utförd ombalansering förrän deklarationen dyker upp.

Om man själv väljer att göra en ombalansering efter några år från t.ex. 100/0 till 50/50 så vore det bra om det framgår att det blir en skattekostnad även om kapitalet fortfarande är investerat.

2 gillningar

Jag har tre frågor också.

Är det korrekt att ni inte har homebias Finland, utan det det handlar om 19% Europa där andelen Euro och andelen Finland är enligt marknadsvikt?

Räntedelen är alltså minst 50% i Euro. Vad är målsättningen i USD? Fonderna verkar alla handlas i Euro, men två av dem är globala (totalt 29%). Av de 29% antar jag en stor del är USD?

Finns det en risk att ni framöver byter ut aktiedelar? Det skulle isåfall kunna innebära lite oväntade skattekostnader för oss sparare.

1 gillning

Hej Daniel!

Jag tar med mig detta och ska se över hur vi kan göra detta så tydligt som möjligt för våra kunder. Vi vill självklart inte att sådana saktteffekter ska komma som en överraskning i deklarationen.

Det är helt korrekt att vi inte har home bias i Finland för tillfället. Men det är något vi kommer se över längre fram.

För Lysa Global Fixed Income är målsättningen att hålla en så stor andel som möjligt i EUR och vi kommer endast handla USD-denominerade fonder om dessa ger en exponering som vi inte kan få till motsvarande kostnad i EUR. Det är alltså låg sannolihet att vi kommer ha betydande exponering mot USD i fonden. De två globala fonderna som utgör ca 30% fonden består precis som du skriver av en stor andel amerikanska obligationer (ca 40%). Båda dessa fonder är hedgeade till EUR av Vanguard vilket minimerar exponering mot USD men ger samtigit en global diversifiering i ränteportföljen.

Vi kommer inte att göra några förändringar i aktiedelen på det sättet att vi investerar dina pengar i någon annan aktiefond än “Lysa Aktier”, däremot är det möjligt att vi i framtiden gör vissa förändringar i fondens underliggande innehav. Eftersom eventuella förändringar sker “inom fonden” ska det inte få några skattekonsekvenser för dig som sparare.

Vänligen, Astrid på Lysa

3 gillningar

Tack för ett informativt svar.

Nackdelen med ombalansering utan ISK-regler är att det blir en skattkostnad över tid eftersom aktiedelen generellt går bättre. Så man får värdera den kostnaden mot fördelen att risknivån behålls. En 100/0 portfölj löser problemet, men då får man sköta risknivå själv.

Angående homebias tänker jag själv att era argument att använda det borde vara liknande mellan Sverige och Finland. Jag vill minnas att ni har 20% för Sverige. Valutasituationen är dock uppenbarligen annorlunda. En homebias för Finland kan ju bli lite olika beroende på om man tänker Finland eller Euro. För min egen del spelar det ingen roll om Lysa har homebias Finland eller inte. För många andra sparare kanske det är bra att det saknas eftersom många kan ha andra inhemska investeringar.

Bra förklaring på hur fonddelen fungerar. Då finns det ingen sådan risk.

1 gillning

Jag blev lite nyfiken och började räkna på saken.

Edit: Det verkar som om beräkningen blev fel och behöver uppdateras för att ge rätt siffror.

Om man har en 60/40 portfölj. Förväntad avkastning är 7% på aktiedelen och 1,5% på räntedelen.
Om man gör en engångsinsättning på 1000 euro blir den förväntade avkastning efter tre år på aktiedelen 135 euro och räntedelen 18 euro. Totalsumman blir 1153 euro. Aktiedelen är då cirka 63,5%. Jag antar att ombalanseringen görs när målandelen diffar med 3% procentenheter (och inte när skillnaden i procentenheter går över 3%). Men det borde inte ha så stor betydelse eftersom det huvudsakligen påverkar försäljningsintervallet. Målsumman för aktiedelen blir 692 euro. Det sker en försäljning av aktier värda 43 euro för att nå rätt värde. Med 30% kapitalskatt kostar det 13 euro på tre år. Förutsatt en avgift på 0,4% blir avgifterna per år mellan 4 och 4,6 euro. Skattekostnaden utslagen per år blir cirka 4 euro vilket innebär att årskostnaden inkl. ombalanseringsskatt går från cirka 0,4% till 0,8%.

Tänker jag fel eller blir skattekostnaden för ombalansering såhär hög?

Givetvis ska man ju betala skatt nån gång och även ISK skattas förstås, men skillnaden är att ombalansering triggar skatteeffekt. Jag har förstått att med kapitalinkomstskatt av denna typ bör man försöka flytta fram skatteinbetalningar så långt som möjligt för att tillåta pengarna arbeta i fred.

Problemet förvärras desto större aktiedelen blir och försvinner helt vid en 100/0 portfölj. Effekten minskas kraftigt vid månadssparande förutsatt att det är tillräckligt stort i förhållande till en eventuell engångsinsättning. Om man enbart månadssparar utan engångsinsättning borde det blir bättre.

Skalbarheten i mina beräkningar över tid och med andra belopp får någon kunnigare än mig avgöra.

1 gillning

Moi Daniel,

Skattekostnaden räknas för vinst per andeler i fonden du säljer, inte baserad på hela summan. Alltså om din aktiefond stiger 600€ -> 735€ och du säljer 43€, betalar du skatter bara för vinst på ca 6,5€, för att andelerna du säljer har stigit 18%. Du kan inte ”lyfta vinst” från en fond utan du säljer andeler som stiger eller sjunker i värde.

Kom ihåg också att det finns ”den skattefria tusenlappen” i Finland. Alltså om man säljer aktier/fonder etc upp till 1.000€ under ett kalendarår, blir det ingen skatteffekt. Jag har använt den för att byta fonder.

Men man måste vara noga med detta - om dina säljningar blir 1000.01€, betalar du skatte för varje vinnande euro och cent.

2 gillningar

Vad kostar gratis index fonder på Nordnet om man sparar och bor i Finland? :+1:

Okej, är det så är effekten förstås mindre. Bra att du kunde förtydliga.

Angående lågkostnadsfonderna finns Nordnets superfonder på samma sätt som i Sverige och billigaste globala indexfond är Nordnets egna och SPP Global. Den senare är grunden i mitt sparande.

Då borde man vara mer än nöjd med det upplägget på Nordnet. Svårt att få det billigare.:+1:

Så kan det vara. Men jag är ändå intresserad av hur väl Lysa fungerar i Finland med hänsyn till skatteregler och jag inser att det är komplext.

Hej, kan inte Lysa Finland göra en blandfond med fördelning 60/40 (vanlig mellanriskportfölj) där ombalansering sker inom fonden och därmed inte triggar skatteeffekt vid ombalansering?

Om skatteeffekten vid ombalansering är försumbar vore det intressant att få det redovisat på något sätt.

Seligson har en kapitalförvaltningsfond Pharos som i grunden är en 60/40 med avgift kring 0,5 %, men den skulle jag helst inte vilja ha eftersom fördelningen kan ändras av Seligson så att aktiedelen är allt mellan 40 % och 80 %.

Mvh Ville

2 gillningar

Team Lysa,

Det finns inget ISK för fondplaceringar i Finland, men det är möjligt att undvika omedelbara skatteffekter med tanke på ombalansering och taktisk allokering genom ett kapitaliseringsavtal, aka ”försäkringskuvert”.

Är det möjligt att skapa ett försäkringskuvert hos Lysa Finland? Tror att er produkt skulle vara en effektiv lösning t.ex. för att omvikta portföljen när man närmar sig att pensionera.

1 gillning

Hej!
I dagsläget är det tyvärr inte möjligt att skapa ett försäkringskuvert hos Lysa. Det är inte omöjligt att vi ser över fler alternativ för vår tjänst i Finland längre fram och jag tar gärna med mig det som ett önskemål.

Lysa är fortfarande en ny tjänst i Finland och alla tankar och idéer om hur vi kan bli bättre för våra finska kunder tar vi väldigt gärna emot!

Vänligen, Astrid på Lysa

Hej Ville!
Jag vågar inte uttala mig om det är något som kan bli aktuellt längre fram. Men jag tar mer än gärna med mig det som ett önskemål för framtiden!

Som det ser ut idag består en portfölj av två olika fonder: en aktiefond och en räntefond. Det är då när en avvikelse på 3 procentenheter uppstår under fem bankdagar mellan dessa två, i befintligt innehav, som de automatiska ombalanseringarna kan komma att ske och det är då det utgör en skatteffekt. Men som vi nämnde tidigare hjälper även insättningar till att balansera kontot löpande då varje investering görs för att komma så när vald målfördelning som möjligt. Vilket då kan göra att ombalansering av befintligt innehav inte alltid krävs.

Vänligen, Astrid på Lysa

1 gillning