Lysa & Länsförsäkringar global indexnära?

Hej!

Jag har idag 200k på lysa.
finns det någon mening med att köpa en del Länsförsäkringar global indexnära också.
tänker då det är mindre Sverige och lägre avgift.
gillar lysa så vill ha det i vilket fall ?

Mitt tips är att välja en ren USA Indexfond så länge du har Lysa. Då får du bra spridning via lysa, och en lite högre del USA i portföljen.

Välj 100 % i LF global indexnära. Den ger högre avkastning till lägre risk än LYSA.

Är det inte pga att LF har 65% USA och LYSA bara har 50%? Och att USA har gått bra senaste åren? Hur bra verkar USA må nu?

Det är lätt med imperativ, men preteritum och futurum är skitsvårt, jag brukar också blanda ihop dem.

Ju mer USA desto högre avkastning och lägre risk, är det så du menar? Och ska man skippa småbolag eftersom volatiliteten är högre, trots att den förväntade avkastningen på sikt är högre? Och är det pga. valutarisken du inte vill ha Sverige och tillväxtländer?

GG, det finns 50% USA i Lysa Aktier A, men eftersom det alltid ingår 20% Sverige (endast stora bolag) hos Lysa innebär det att andelen USA blir bara 40%.

I Lysas hållbara investeringsalternativ finns det ca 55% USA. Men varken globala småbolag eller tillväxtländer ingår.

Vad innebär att flytta “en del” av portföljen?

Antag att Lysa kostar 0.4% och LF global 0.2%. Flyttar du hälften av ditt sparande till LF global får du en genomsnittlig kostnad på 0.3%. Du sparar 0.1%. På 200k tjänar du alltså 200kr/år. Det förutsätter att du flyttar hälften. Flyttar du mindre andel sparar du mindre.

Min slutsats är att det inte är värt jobbet med två plattformar för att få ner avgiften. Jag hade hållit mig till en av dom.

(Vilken plattform som ger högst avkastning är en annan fråga som jag hoppas vi slipper dra i denna tråd också.)

USA kommer att vara ledande i den globala ekonomin framöver också. Om det börjar gå sämre där så hjälper det inte med småbolag, Sverige eller tillväxtmarknader. Dessutom är risken och volatiliteten större för dessa begränsade marknader. Satsa på LF Global. Det är ingen nackdel att det är 65 % USA.

Jag kör 50-50 Lysa bred och Lysa hållbar. Då blir de lite mer USA.