Minpension.se

Hej! På minpension.se finns ett val där man kan välja “förväntad avkastning” när man ska se sin framtida pension. Den är satt på 2.1% (standard) som default men jag har för mig att man brukar räkna på 8% på lång sikt? Tilläggas bör kanske att jag har AP7 Såfa och flyttat allt i pensionsväg som är flyttbart till globala indexfonder och är 43 år idag.

Hej Mattias!

Vet inte exakt hur dom räknar, men allmänna pensionen kan man inte räkna med 8%.
Där är det räknat att det ska följa inflationen + lite till vad jag har för mig, så det kan vara detta som dom har räknat med default?

Inkomstpensionen lite drygt 2% i avkastning sen med ppm och Ap7 Såfa ca 8%. Egna val med tjänstepension osv räknar jag kanske lite lågt när jag gör egna beräkningar…jag räknar med 5% avkastning där. Man får gå in och räkna lite själv på de olika avkastningarna, beräknad pension är ju iofs en hyfsad sannolik sådan.

Alla seriösa som jobbar med prognoser har sagt att de skall följa Finansinspektions tryggande grunder och Pensionsmyndighetens standard för prognoser: https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---broschyrer---faktablad/förstå-din-pension/gör-en-pensionsprognos/Standard%2Bför%2Bpensionsprognose.pdf och https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2019/tryggandegrunderna-ranta-och-avkastningsskatt--antaganden-for-2020/

De som är seriösa i pensionsbranschen följer FI’s tryggandegrunder samt Pensionsmyndighetens Standard för Prognoser. Min Pension räknar med 2.1% över inflationen som default. Det viktiga är att alla gör likadant som default så man inte börjar konkurrera med olika antaganden. Sedan kan man simulera olika antaganden själv.

 

Mer information på FI Tryggandegrundanderna: https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2019/tryggandegrunderna-ranta-och-avkastningsskatt--antaganden-for-2020/

Pensionsmyndighetens Standard för Pensionsprognoser: https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---broschyrer---faktablad/förstå-din-pension/gör-en-pensionsprognos/Standard%2Bför%2Bpensionsprognose.pdf

Inne på minPension.se finns det en funktion som heter “Så har vi räknat” där ni kan se de olika antaganden som finns för varje prognos.

När jag var liten kunde jag få 25 öre av min mamma för att köpa godis. Idag finns inte ens 25öringen kvar.

För 30 år sedan kunde ett par med låga inkomster och begränsad egen insats bygga sig en villa i ett storstadsområde. Försök med detta idag!

Vad vill jag ha sagt med detta? Jo, att lägga in en hög avkastning i modellen leder till att man får en skev uppfattning om hur stor pensionen egentligen blir.

Den som för 30 år sedan tjänade 10 000 kr per månad och gjorde en pensionsprognos som visade att hen skulle få en pension på 14 000 kr blev förmodligen själaglad. Nu 30 år senare upptäcker hen att pensionen är bedrövlig.

Stor försiktighet tillrådes.

 

Enligt Minpension ska den beräknade pension vid tex 65års ålder motsvara den summen med den dagen inflation.
Så det ska vara en riktig summa.

Hoppas ni förstår!:wink:

1 gillning