Möjligheter inom IT-området (distans från utlandet)

Min sambo håller på och funderar på vad hon ska hitta på framöver. Hon jobbar idag som språklärare och har gjort det ganska länge nu. Framöver kommer vi enligt plan att flytta utomlands ett par år. Då vore en möjlighet för hennes del att vidareutbilda sig. Hon skulle förstås kunna göra det inom utbildningsområdet men hon har också funderingar rörande IT. Jag skriver till forumet för att jag tror att det kan finnas personer här med mer avancerad kunskap om hur IT-branschen fungerar och vilka nischer/möjligheter som finns där.

Min sambo hade 5,0 i gymnasiebetyg och var under skoltiden särskilt duktig på “öststatsmatte”. Matte i svensk tappning är något snällare och mesigare. Hennes far slutade nyligen sitt jobb som fysiker på vetenskapsakademin. Nu har hon inte hållit på med matte och fysik på en massa år men hon har iallafall något att falla tillbaka på.

Jag har en idé om att “tillämpad IT” borde vara en framtidsnisch mer generellt. Det finns en steteotyp bild av en programmmerare som en kille med glasögon som är lite tjock, dricker joltcola och sitter och duttar med någon väldigt teknisk kod. Med tillämpad IT som yrke menar jag istället anliga personer som är ekonomer, jurister, lärare eller något annat . Man har jobbat tillräckligt länge inom sitt yrke för att kunna det hyggligt väl. Sedan skaffar man sig en påbyggnadsutbildning inom IT och börjar jobba inom roller där man behöver “riktigt kunnande” plus IT. I fallet lärare skulle det kunna handla om att jobba för ett företag som tar fram IT-baserade läromedel men det finns säkert helt andra nischer som jag inte har koll på också.

Vad tror ni mer allmänt om den här idén? Finns det särskilda utbuildningar eller inriktningar som vore särskilt relevanta att utforska om man vill hitta sådana här möjligheter. Poängen skulle alltså vara att inte primärt gå från att vara lärare till att vara programmerare utan att kunna kombinera de kompetenserna i någon form. Finns det några särskilda företag som borde vara särskilt relevanta i det här sammanhanget? Vår tanke är som sagt att leva utomlands en hel del så att kunna jobba på distans skulle bli en central parameter.

Produktägare och systemvetare ska du titta på.

En del större techföretag har idag heltidsanställda mattelärare man kan fråga om hjälp när man inte förstår vissa technical papers.

När det gäller “riktigt kunnande” burkar det finnas en armada av pärmbärare då dom är lättare att få tag på och svårare att bli av med än spetskompetens.

Det är möjligt att den här frågan och “kategorin” är ett fenomen som ligger före sin tid. Om det vore mer självklart vad jag pratade om skulle snobberiet som kringgärdar mycket av IT-segmentet inte vara så uppenbart.

För en tid sedan deltog jag i upphandlingen av ett nytt delsystem inom verksamhetsstyrning på jobbet. Vi hade flera leverantörer på besök som fick demonstrera sina respektive system. Något jag särskilt noterade var att de flesta av leverantörerna skickade delegationer. Det fanns en säljare/generalist, en ekonom, en tekniknörd och i något fall ytterligare någon figur. Det var väldigt uppenbart att det saknades samlad kompetens. När jag ställde mina vanliga nördfrågor om olika specialfall som systemen borde klara var det uppenbart det behövdes flera personer för att ge vettiga heltäckande svar. En av leverantörerna skilde ut sig genom att de enbart hade en person som kunde allting. Det kändes väsentligt mycket bättre att föra dialog med en person som verkligen kunde allt än en delegation av personer som bara kunde olika delmoment. Nu är det inte just säljare som jag tror kan vara en lämplig roll utan snarare något som kombinerar IT och pedagogik.

En enkel väg framåt i sådana här frågor brukar vara att identifiera några olika företag med intressant verksamhet och fråga dem “Vilken profil ska jag ha för att jobba hos er?”. Frågan är bara i så fall vilka företag det skulle vara. Det skulle alltså enligt mitt tänk inte handla om rena IT-företag utan mer något typ Spotify, Storytel eller liknande. Jag menar inte just de företagen utan just något företag bundet till en specifik bransch där IT ändå är centralt.

Som företag är jag imponerad av EPTI - har ni kikat på dem? Jag skulle gärna jobba där om jag sökte en anställning. Jag har lyssnat på grundaren Arli två gånger och blir helt lyriskt varje gång. :star_struck:

Som generell utbildning tycker jag också systemvetare låter passande. Annars kan ni kika på jobbannonser eller konsultuppdrag och se vad som tilltalar henne.

Det där är en extremt föråldrad stereotyp. Inom IT-branschen idag så arbetar alla nästan uteslutande i team, där man måste kunna samarbeta dels med andra programmere men även med andra personer inom organisationen och i viss mån även kunder/användare.

Jag tror det finns en risk att det du kallar “tillämpad IT” kan bli lite för mjukt, alltså att man fastnar på en roll där man är t.ex. ekonom men “kan lite IT”, eller blir någon slags projektkordinator. Hård kunskap eller expertkunskap värderas ofta högre. Om hon verkligen är duktig på “öststatsmatte” så tycker jag hon ska köra på en utbildning där hon kan kalla sig för programmerare eller mjukvaruingenjör. Hon behöver absolut inte oroa sig för att det blir för nördigt eller stereotypisk, det finns massor av olika roller inom IT-branschen, och det är få utvecklare som arbetar med väldigt teknisk kod. Det finns massor av problem att lösa inom en mjukvaruorgansiation som inte är att skriva kod, allt från vad som ska byggas (produktledning, kravställning, prata med kunder och användare) till hur det ska byggas (kod, arkitektur, processer, teamstruktur).

Det gör det verkligen, men värderas denna samlade kunskap högt? I min erfarenhet så blir det snarare att man ses som någon som inte är expert på varken tillämpningen eller det tekniska.

1 gillning

Det är några som nämnt systemvetenskap. Jobbar själv inom IT och har datavetenskaplig utbildning. Det är mer matematik och passar nog bättre till någon med “öststatsmatte” om det är något hon är intresserad av. De väldigt starka trender som syns just nu (förutom rena utvecklare) är en väldigt stark efterfråga på IT-säkerhet (inte så relevant att ha matematik här) och maskininlärning. I detta område är matematik mycket viktigt. Om jag skulle tipsa på något vore helt enkelt att försöka ta en kandidat inom datavetenskap och se till att läsa statistik. Kandidat räcker gott och väl då lönemässigt är det ingen som helst fördel av att ta en magister.

Detta är något som utan tvekan det kommer finnas möjligheter för henne att jobba inom och med en väldigt god lön dessutom.

1 gillning

Jag förstår helt hur du tänker, och konceptet låter klokt - det finns ett faktiskt affärsvärde i att ha domänkunskap.

Men rent konkret är det inte en särskilt bra ide. Det är mycket lättare (och tar mycket kortare tid) för en utvecklare att få bred domänkunskap än det är för en person med domänkunskap att lära sig att bli en utvecklare.

Däremot finns det roller såsom produktägare, projektledare m.m där domänkunskap är mycket värdefullt samtidigt som det är viktigt att personen har åtminstone lite koll på tekniken - din sambo kan absolut försöka att bli en sådan person.

Jag tror du missuppfattat helt vad utveckling innebär, och dessutom är det rätt nedvärderande att påstå att IT inte skulle vara “riktigt kunnande”. Generellt sett så är det utveckling som är det riktiga kunnandet (som kräver tusentals timmande att uppnå). Domänkunskaper kan du tillgodogöra dig mycket snabbare.

Det känns som att du har någon slags ide om att utvecklare bara är lata töntar som då och då byter ut sladden på en skrivare när de känner för att göra något…

Tror problemet är att du förmodligen blandar ihop it-support med utveckling. De har mycket lite gemensamt, kräver helt olika kunskaper och har helt olika lönebilder. Precis som att livcykeln av ett hus behöver arkitekter, byggarbetare, byggnadsledare, finansiörer och städare byggs moderna tekniska lösningar med hjälp av arkitekter, programmerare, projektledare, produktägare, finansiörer och it-support. Men det är alla relativt olika roller från varandra.

Va? Vad pratar du om?!

Både Spotify och Storytel är till 99% teknikföretag.

3 gillningar

Skulle nog också slå ett slag för maskininlärning, ”data scientist” (analys, statistik etc) eller liknande då jag skulle hävda att det generellt ställer högre krav på matematikkunskaper och lägre krav på programmeringskunskaper samt har en mer utbredd användning av språk med lägre inlärningströskel (subjektivt) som t.ex. Python.

Håller helt med. Jag jobbar på ett bolag som precis som Spotify består av 99% teknik och där är utvecklarna riktigt intelligenta människor.

Som referens, vi har team av utvecklare på 3 kontinenter och 10+ länder och lägsta nivån är hög.

Jag har jobbat som utvecklare i över 10 år och på senare tid har jag märkt att fler och fler “vanliga” människor börjar som utvecklare efter en 1-3 årig YK/KY utbildning. Det nya fabriksjobbet lockar dem och i grunden har många av dem ingen bakgrund med datorer, hårdvara, nätverk eller annat allmänt kunnande inom området.

Ofta behövs instruktioner om hur man kopplar in datorn och grundläggande genomgång hur utvecklingsmiljön hänger ihop.

De har heller inget geniuint intresse för tekniken, på sin höjd följer de ett Youtube klipp eller en tutorial med 10 enklare steg. Att läsa en teknisk specifikation, läsa om en standard eller annan dokumentation är inte självklart eftersom de inte gått en kurs i just det aktuella ämnet.

Om en mer abstrakt frågeställning dyker upp lutar de sig tillbaka och låter “senior utvecklare” jobba fram ett lösningsförslag till dem. Om det inte går att googla fram ett svar eller hitta en copy-paste lösning på stackoverflow anses problemet vara omöjligt att lösa.

Jag kanske låter bitter, förstår att företag nuförtiden letar med ljus och lykta efter utvecklarresurser, men jag anser att det är enorm skillnad på riktiga utvecklare och vanliga plebbar. Datavetenskap är ett speciellt område som inte passar alla människor.

Kan tillägga att jag behandlar alltid mina kollegor med respekt oavsett, förstår om ni tror annat utifrån det jag skriver.

Den viktigaste meriterna hos nya utvecklare är ödmjukhet, självgående i problemlösning och att de enormt envisna. Vidare även andra färdigheter som att jobba inom ett team, bidra och diskutera lösningar på alla 1000 problem som uppstår varje dag :sweat_smile:

5 gillningar

Runt millennieskiftet skulle ”alla” arbeta med IT. Jag träffade på en hel del omskolade lärare, officerare, ekonomer och ingenjörer från andra discipliner.

Så vitt jag kan bedöma var deras tidigare arbetslivserfarenheter inte värda speciellt mycket. Dom började alla på noll. Officerarna trodde själva att de var givna ledare och framtida chefer pga att de varit löjtnant i armén, men så fungerar det inte.

De som var allmänt duktiga och hade ett genuint intresse blev snabbt produktiva och fortsatte i branschen. Rätt många försvann från branschen i krisen som följde kort därefter.

Jag har arbetat med folk vars uppgift varit att tillföra ett användarsperspektiv på produkten. Och i vissa fall delta i utbildning av kunder. Dessa personer hade ingen som helst bakgrund inom IT och det är tveksamt om det hade tillfört något.

Jag tycker absolut att din fru ska omskola sig till ”något inom IT” om hon verkligen är intresserad. Spannet på utbildningar är stort. Från några veckors distansutbildningar till fem år på universitetet. Jag började tidigt 90-tal med 5 hp Pascal som programmering i bagaget, men med gott om hp i andra klassiska ingenjörsämnen. Det kommer nya programspråk och tekniker hela tiden. Att hålla sig uppdaterad och relevant kräver att man är genuint intresserad. Det är dessutom en förutsättning för att man ska trivas i längden.

Jag vill till att börja med tacka för alla initierade svar. Flera olika områden har tagits upp som jag ser som intressanta. Några reflektioner kommer här:

  1. Det jag kallade för “tillämpad IT” borde nog delas upp i två ben -
    A) specialiserad IT med höga krav på domänkunskap
    B) synergier med befintliga yrkeserfarenheter

När det gäller A) så är det sannolikt något som ligger före sin tid. Min personliga idé är att det sannolikt har nära samband med utvecklingen inom AI. När kvalificerade uppgifter som idag utförs av en mänsklig lärare, psykolog, läkare eller något liknande ska utföras av en dator/robot behövs kunskaper som ligger bortom rent kodande. Det görs helt säkert en massa sådant på laboratorier hos Google, Microsoft och andra. Dock har det inte nått den grad av kommersialisering att det finns många normala företag som utvecklar sådana produkter för en massmarknad. Det kommer på sikt men vi är inte där än. Givetvis kommer dessa verktyg inte att göra att lärare eller psykologer blir överflödiga men olika standardmoment som idag utförs manuellt skulle kunna tas över av en dator. Det skulle kunna sänka kostnader och göra yrket mer intressant. De mer rutinartade uppgifterna är ju inte så utmanande men det faktum att de behöver utföras ofta ger en potential att spara pengar.

Referenserna till Storytel och Spotify var lite slarviga från min sida. Iom att de sysslar med reproducering och distribution av befintlig materia så är de helt naturligt rena teknikföretag. Om Storytel istället skulle ta fram en AI-författare eller Spotify en AI-musiker som istället skapar ny materia så skulle det sannolikt kräva mer kompetens inom det jag kallade för tillämpad IT. Jag betraktar alltså inte detta som Science Fiction utan som något som säkert kommer. Sedan kanske inte det “tar över” vanliga musikers och författares roller men det finns en massa enklare saker som kunde skötas av en dator. Det finns mycket text och ljud som är kommersiellt relevant utan att ha någon verkshöjd alls.

När det gäller B) så kan det finnas sådana synergier dels inom IT-segmentet i form av uppgifter där t.ex. pedagogik är värdefullt. Det kan också finnas uppdrag hos olika aktörer inom olika branscher där viss domänkunskap underlättar. Det är däremot inte givet att det ska finnas mer generiska roller där synergierna är “inbyggda” utan man får försöka hitta dem mer löpande. Det är heller inte givet att det finns någon ekonomisk vinning av domänkunskaperna utan de eventuella vinsterna som de kan föra med sig är sannolikt icke-monetära.

Det jag menade med “riktigt kunnande” var inte menat främst som någon sorts motsats specifikt till IT. Jag jobbar själv inom ekonomi och i en stödjande funktion till kärnverksamheten. IT är en annan stödjande funktion. Jag kan rent subjektivt tycka att det är något lite fint med mer traditionella yrken, särskilt kopplat till lång erfarenhet. Själva utbildningen behöver inte vara så märkvärdig men när någon jobbat i 30 år inom ett område och är riktigt bra på det så väcker det en respekt hos mig. Sedan är inte alla som jobbat i många år duktiga på det sätt jag menar här. Jag har lite svårt att se att man som ekonom, jurist, tekniker eller något liknande mer “instrumentellt” yrke skulle nå den här förfinande nivån av passion i utförandet som hör samman med vissa roller och lång erfarenhet. Sedan kan jag förstås ha fel men min generella bild ser ut så. Jag kan absolut bli väldigt skicklig på det jag gör men det får aldrig den där extra dimensionen som hos en erfaren lärare, läkare, hantverkare eller liknande.

  1. Min sambo är lite över 40 år idag. Vi räknar med att inom två år flytta utomlands. Jag kommer då att få en diplomattjänst och hon bli medföljande. Som medföljande kan hon göra vad hon har lust med och får ett skattefritt bidrag på 10-12 tkr per månad. Vi kommer att bo i ett land med låg kostnadsnivå och inte ha några boendekostnader. Internettillgång eller prestanda kommer inte att vara ett problem.
    Vi räknar med att vara borta från Sverige i minst fem år men det kan bli mer. När vi kommer hem kommer hon att vara lite under 50 år. Hon kan också bli klar med utbildningen i förtid och i så fall ha önskemål om att hitta ett “svenskt” jobb på 100% distans från utlandet.

När jag pratar med henne om de här sakerna så är hennes önskemål främst:
A. Att ha en bra arbetsgivare med bra villkor. Där hon jobbar idag har de en personalpolitik av karaktären Slit och Släng. Tre av hennes kollegor har fått sparken på konstiga och/eller förnedrande sätt den senaste månaden.
B. Att ha tjänstepension enligt svenska villkor. Iom att hon började jobba i Sverige som vuxen är pensionsfrågan komplex och central. Iom att intjäningen till tjänstepension upphör vid en viss ålder (ofta 65) skulle hon där och då (om inte förr) behöva starta eget för att komma runt den faktorn.
C. Att kunna åka utomlands igen. Under den första utlandsvistelsen blir fokus utbildning. Om vi skulle åka utomlands igen skulle hon behöva jobba heltid på distans från utlandet. Vi kommer inte att välja något land där det finns problem med internettillgång eller prestanda.

Iom att hon kommer att börja i ett nytt yrke vid förhållandevis hög ålder så tror jag att det bästa är att satsa högt. Jag menar då att skaffa sig en riktig robust utbildning som gör henne efterfrågad även om hon har “fel ålder”. Hon räknar inte med att kunna göra någon storstilad karriär men jag tror samtidigt att det är fel att utesluta något. Det ligger om inte annat ett värde i att fritt kunna välja uppdrag och arbetsgivare. Det behöver inte ge högre lön men det kan ge ett roligare liv.

  1. Går det att läsa en hel utbildning inom IT på distans från utlandet? Finns det program som funkar så eller vore det bästa att bygga en egen examen med distanskurser? Normalt erbjuder ambassader möjlighet att genomföra tentor på distans så det är främst labinslag, praktik eller moment med obligatorisk fysisk närvaro som skulle utgöra hinder.

  2. Vore det bästa att anpassa utbildningens längd till utlandsvistelsens längd eller är det rimligt att kunna hitta bra jobbmöjligheter på distans från utlandet? Hon skulle naturligtvis kunna ta ett lokalt jobb för att komma in i branschen men det är de facto andra lönenivåer där. En kompis jobbar som senior utvecklare i öst och har en hön på en bit över 20 tkr. Jag tror att det är hans nettolön och han tjänar alltså bra med lokala mått. Han bor i ett stort fint hus, kör en fin bil och har hembiträde. Hembiträdet tjänar 20-25 kr i timmen. Det är normal marknadsmässig ersättning och inget slaveri. Min kompis har funderat över att flytta till väst men är orolig över att behöva acceptera en enklare livsstil. Det är inget fel med den tillvaron men för min sambo är främsta prio att skaffa sig svenska inkomster och svensk pension.

Min sambo har alltså en svensk medellön idag men ganska dåliga arbetsvillkor. Hon jobbar inom en del av utbildningssektorn där B-villkor är generellt gällande. Hennes utsikter att förbättra sin situation utan att skaffa sig ytterligare utbildning ser dåliga ut. Vårt grundscenario var att hon skulle läsa in ämnesbehörighet i matematik för att kunna söka andra jobb inom utbildningssektorn. Med det i bagaget skulle hon kunna välja en bättre arbetsgivare och direkt få en lön på 42-43 tkr i månaden. Alternativet att utbilda sig inom IT ska alltså ställas mot detta. Jag tänker spontant att möjligheterna till distansarbete borde vara en styrka i IT-alternativet, i synnerhet med några års erfarenhet i bagaget. Det finns arbete som “distanslärare” också men det är ändå en smalare nisch och inte en roll där man kan ställa riktiga krav.

Jag noterar att en del här på forumet har en väldigt “ekonomistisk” syn på arbete där det självklara målet i tillvaron verkar vara att få en så hög timlön som möjligt. Jag uppfattar det tankesättet som själlöst och andefattigt. Jag jobbar själv inom internationellt bistånd som är en sektor med låga löner. Trots det skaffar sig folk avancerade examina och underkastar sig närmast absurda förhållanden för att få jobba med detta. Det handlar alltså inte om någon lönemaximering utan om att prioritera på helt andra sätt. Jag har inte gått den vanliga vägen via alla dessa umbäranden och har en klart marknadsmässig lön. Enligt måttstocken inom branschen är jag extremt privilegierad. Det är svårt att säga vad som är rätt och fel när det gäller sådana här saker men jag tycker iallafall att det är värt att framhålla att möjligheten att själv välja arbetsgivare är en faktor som har ett värde, även om arbetsgivaren i fråga inte erbjuder maxade löner.

Min upplevelse av forumet är annorlunda där man oftast poängterar vikten av att ha stimulerande arbeten. När någon frågar hur man kan öka sin lön så blir ju frågan däremot av mer ekonomisk karaktär.

Men för att svara på din fråga, jag tror det är svårt att utbilda sig till en fördel i ett kommande område. Det tenderar att vara så att framstående personer i närliggande områden har enklast att se kommande behov och driva den typen av förändring av den enkla anledningen att erfarenhet och praktisk kompetens ger ett enormt försprång över teoretisk kompetens.

Om vi tar AI och Quant så är alla våra team uppdelade på två kompetenser, data scientist (som förstår behovet) och utvecklare (som skriver koden). Quant är ju bara beräkningar och AI är mestadels logik och regler.

2 gillningar

Är inte riktigt med på frågan här. Som jag skrev så var idén om “tillämpad IT” initialt spontan och inget jag analyserat närmare. När jag nu tänkt över det hela är min bild att det handlar om två olika frågor. I fallet med min sambo är det synergier som vore intressanta, alltså i meningen att hitta uppdrag eller roller inom IT där hennes tidigare erfarenhet kan vara relevant. Jag tror inte att det behöver vara svårt men jag tror inte att det har något samband med valen gällande IT-utbildning eller kan förväntas ge några tydliga ekonomiska fördelar.

När det gäller de här frågorna om utbildning och arbete på distans från utlandet så är det fortsatt utestående frågor där jag hoppas kunna få mer vägledning.

När det gäller det jag skrev om “öststatsmatte” så tror jag att den korrekta bilden är att hon är struktrurerad och bra på att plugga. Man kan krasst sett vara bra på att plugga utan att nödvändigtvis vara något “geni” eller särskilt överpresterande inom jobb. Vissa har höga betyg och kan ta sig an krävande utbildningsprogram utan att bli utbrända eller bli överliggare med massor av omtentor. Hon har nog inget emot att det kan ingå en del matte men jag uppfattar det heller inte som något explicit mål att det skulle göra det. Att söka något program inom systemutveckling på 100% distans utan fysiska träffar vore åtminstone i teorin det ideala. Iom att hon har höga betyg kommer hon in överallt så det handlar mest om att hitta det bästa alternativet.

Då förstår jag fortfarande inte vad du menar. Det mesta inom nya områden pågår redan om man letar tillräckligt.

I USA finns det många online only kurser och universitet att söka sig till. Sverige är inte lika långt fram här.

Vad skulle poängen vara med “nya områden”? När man har hyggligt lång erfarenhet inom någonting är det ett tydligt “nerköp” att börja om med något nytt. Man tappar ofta i lön och får sämre villkor och arbetsuppgifter jämfört med vad man hade inom det område man hade lång erfarenhet av. Därför är det alltid optimalt att försöka hitta vägar att kombinera ny och befintlig kompetens. Det kanske inte ger en högre lön eller specifikt utformad roll men det ger definitivt högre status och eventuellt andra möjligheter. Det här gäller generellt och inte specifikt relaterat till IT.

Det vore teoretiskt möjligt att studera på plats i landet där vi kommer att bo men det leder till kursavgifter, en massa lokala inslag som inte är relevanta och eventuellt krångel när färdig examen sedan ska valideras i Sverige. Eftersom det är svensk arbetsmarknad och svenska arbetsgivare som är det självklara målet vore det mest naturliga att läsa allting på distans från Sverige.

Högskolan Dalarna är ett lärosäte särskilt inriktat på distansstudier inom olika områden. Vi hade särskilt tittat på dem när det gällde möjligheten att läsa in ämnesbehörighet i matematik. Dock vet jag inte hur möjligheterna ser ut när det gäller att läsa in en komplett examen. Ofta finns viss flexibilitet när det gäller uppsats etc. men själva kursblocken måste ju gå att hitta i digital form. Det vore inte helt nödvändigt att läsa ett program utan att plocka ihop enstaka kurser vore säkert ett fullgott alternativ. Så gjorde jag själv när jag pluggade för rätt länge sedan nu.

Det är nog här du är väldigt färgad av din egen erfarenhet. Den IT du beskriver som stödjande finns på i princip alla arbetsplatser och är ofta lite mjukare/enklare. Man konfigurerar något system, skriver något skript eller integration till ett befintligt system för att stödja verksamheten.

Specialiserad mjukvara skrivs på teknikbolag och där är IT hela kärnverksamheten. Visst kan man kalla Storytel för ett mediebolag där IT gör det möjligt för deras kunder att lyssna på böckerna från sin telefon. Men detta är en väldigt konstig och felaktig bild. Hela affärsidén bygger på tekniken och därför är IT Storytels kärnverksamhet.

Jag försöker inte argumentera för vad som är rätt eller fel, utan vill bara poängtera att din syn på IT känns skrev och gör att du drar fel slutsatser om möjligheterna inom IT.

1 gillning

Visst kan det vara så. Det finns företag som har ekonomi som kärnverksamhet också. Jag kanske underskattar möjligheterna i någon mening men det behöver inte vara hela världen. Jag tror att de bästa möjligheterna att kombinera gammal och ny kompetens finns inom företag och verksamheter som sysslar med den gamla kompetensen men där det också finns en IT-avdelning. Det är säkert inte det hottaste på marknaden men det kan vara ett trevligt ställe att vara på, särskilt om man ändå gillar sin befintliga kompetens och inte specifikt vill överge den.

Den arbetsplats jag jobbar på själv har ett ganska stort antal inhouse-konsulter från några av stora konsultbolagen. Vissa av dem sysslar med förvaltning men en del också med utveckling. De verkar ha hyggligt intressanta uppgifter där.