Momentum för tillgångsklasser (NorQuant Multi Asset)

Hej!

Fonden NorQuant Multi Asset använder sig av av en investeringsstrategi där momentum för tillgångsklasser styr allokeringen. Tillgångsallokeringen varierar alltså beroende på marknadsförhållanden. Tillgångsklasserna som fonden använder är aktier, fastigheter, räntor och råvaror.

NorQuant:s backtest visar just denna dynamik i tillgångsallokeringen (på norska):

Beräkningar för tillgångsallokeringen påstås göras automatisk och ska inte påverkas av förvaltarens känslor eller egen tro.

Jag skulle vilja höra här på forumet om det finns några kloka tankar kring investeringsstrategin och fonden NorQuant Multi Asset. De försöker ju “tajma marknaden” men får också på samma sätt ner risken genom det så fonden borde vara mer lämpad för en investering på kortare sikt än en ren aktiefond? Enligt NorQuant:s backtester ska även även denna strategi löna sig på lång sikt.

3 gillningar

Tycker det rent spontant känns väldigt intressant. Avgiften känns överkomlig på SAVR samt att det är folk från norska oljefonden som ligger bakom. Hade varit intressant att höra @dr_kalkyl åsikt.

3 gillningar

Detta är intressant. Jag har läst någonstans att norska oljefonden använder faktor sedan en tid tillbaka (rätta mig om jag har fel). Tanken bakom är lätt att förstå och instämma i.

Det är det praktiska genomförandet som är det svåra och där många inte hittar fram och ger upp. Man kan ju göra det på ett oändligt antal sätt. Hur NorQuant gör vill de nog inte uppge i detalj så då får vi väl följa deras resultat och utvärdera efterhand.

1 gillning

Taktisk tillgångsallokering är ganska välkänt och accepterat att det fungerar. Sök på Dual momentum för att läsa om grunden till strategin.
Du kan läsa om det här.

1 gillning

Tyvärr visar dom ju själva hur deras fond är sämst på längre sikt även över en stökig period som Covidbotten:

Kanske bra om man vill ha något just när det är väldigt stökigt, har en kortare sparhorisont och vill minska risken på bekostnad av sämre avkastning?

Jodå, sett lite liknande saker förut men det har hela tiden blivit väldigt ointressant när de inte faktiskt kan förklara hur modellen fungerar. De nämner att de sett bra data för lookback-perioder om 6-12 månader osv; de har läst det som de flesta andra läst uppenbarligen.

Noterar att deras baktest endast sträcker sig från år 2005 och framåt, dvs det finns ingen test för hur den står sig i två olika men långdragna lågkonjunkturer. Det är något konstigt då de tillgångsklasser de pratar om att det investeras i definitivt har data från minst år 2000.

Ett problem med att bara ta med en lågkonjunktur är att alla dessa är olika varpå man gärna vill ha fler sådana datapunkter. Det är också viktigt då alla strategier är som djävligast när det är skakigt på marknaderna och inte när det mesta går upp (varpå man blint kan köpa risk och få fin avkastning ändå).

Men annars kan den nog vara ok, men det blir lite knasigt att gå in stort i något som man faktiskt inte vet hur det fungerar (!), varför det fungerar specifikt på ett sådant vis … osv osv osv. Det är dock inte unikt för den där fonden eller den typen av strategier utan gäller det mesta; man måste förstå hur det fungerar och med den här typen av saker hur det kan bli när det upplevs verkligen inte fungera i olika perioder.

Att generellt sett utgå från t ex Permanent Portfolio (dvs olika tillgångsklasser som tenderar att uppvisa mindre korrelation i olika ekonomiska klimat) och sedan applicera en faktor av tid har väldigt många gånger om visat sig inte vara den sämsta av idéer. Förutsatt att man tål det djäkelskap det för med sig att hålla på och flyta omkring mellan olika riskklasser då. :slight_smile:

2 gillningar

Ja, man kan göra det väldigt komplicerat för sig eller så kan man välja att istället förenkla. I grund och botten består dessa system kort och gott av att man köper det som går bättre relativt annat i det universum av potentiella tillgångar man har.

Världens enklaste exempel som utgår från en aggressiv Golden Butterfly,

Tillgångar:

Risk

Småbolag, Sverige
Fastigheter, global

Medel risk

Guld

Lägre risk

Kortare räntor
Längre räntor


Regler

En gång per månad,

  • Byt och håll de tre av tillgångarna som relativt de andra går bättre
  • Om du redan sitter med en av dessa håll kvar till nästa byte
  • Gör om de två sakerna ovan en gång per månad
  • Balansera om en gång per halvår (målvikt: 33% per tillgång) eller när något börjar dra iväg för mycket

Inte mer, inte mindre än ovan.

Om man förstått vad idén med ovan skulle vara kan man sedan gå vidare och t ex ha ett större universum, gå t ex till https://aztest.netlify.app/ och sedan:

  1. Välj listan “Golden Butterfly x2”
  2. Applicera samma regler som tidigare


En lista med fonder som går att sortera

Men visst kan man göra det mer komplicerat, det är bara svårt att förstå vitsen med det och det blir istället lätt lite … komiskt istället.

2 gillningar

Tack för alla intressanta svar. Det går såklart att måla upp det bra och välja en backtest-period som passar fonden bra. Förväntar mig inte att NorQuant multi asset krossar aktier de kommande 15 åren som den gjorde i backtesten, men förväntar mig i alla fall lägre max. drawdown.

Eftersom de håller inne på hur de gör i praktiken behöver man ju bygga förtroende för förvaltarna om en investering i fonden ska göras.