När anses man ha slagit indexet man jämför sig med?

Ponera att man har en egen investeringsstrategi.
Samtidigt är målet att man ska slå till exempel en väldigt bred global indexfond.

Anta att strategin tar en högre risk, medvetet, än indexfonden.

Min fråga är, när kan man anses ha slagit indexet?
Hur många år i rad eller hur stor andel av åren under X år ska man ha slagit index (och givetvis ha bättre avkastning totalt under perioden)?

Vet att man inte kan jämför klementiner och apelsiner men undrar ändå …

Frågan kan jämföras med situationen för aktivt förvaltade fonder. När anser man att den fonden är bättre än sitt index? 5 år? 10 år? 30 år?

Sharpe-Ratio? Treynor Ratio?

@salladen

Har inga, hypotetisk fråga.
Antar du menade Treynor :wink:

1 gillning

Jag tänker på det så här som kanske är felaktigt.

Det finns ett alternativ “global indexfond” som kommer ge mig en bra (=marknadens) avkastning över tid med en hög sannolikhet utan någon som helst ansträngning.

Alla andra strategier som jag företar mig bör därför ge en högre avkastning annars finns det ju ingen anledning att lägga tid på strategin, eller hur?

Jag tänker på det lite som med att driva eget vs att vara anställd. Min - också kontroversiella - tes är att om du har ett eget bolag, men tjänar mindre och jobbar mer då ska du ju inte ha ett bolag. Vad är poängen med det? Då är det ju bättre att välja “indexfond” i form av arbetet.

Efter 25 år har det för mig resulterat i en investeringsstrategi som ser ut som följer i mycket grova drag:

  • Ganska mycket likvida medel - både som buffert, emotionell säkerhet (“sova gott om natten”) men framförallt som optionsvärde. Det tenderar i mitt liv dyka upp bra affärer från tid till annan och då är det bra att ha tillgängliga resurser.

  • Indexfonder / fondrobot - majoriteten av portföljerna är indexbaserade.

  • Investeringar som uttnyttjar en marknadsineffektivitet - ett stort tema i RikaTillsammans-communityn på Patreon under hösten var investeringar som utnyttjar att marknaden är ineffektiv, ofta till följd av regulatoriska krav eller problem med informationsspridning. Ofta kring onoterat eller olika typer av specialexponeringar.

    Här investerar jag också en hel del. Spontant är ett onoterat svenskt bolag inte jämförbart med en globalfond. Det är verkligen äpplen och päron. Men utifrån värdet / strategi så är de jämförbara eftersom jag ska ha en, i genomsnitt högre, avkastning i denna del mot indexfonderna då riskpremien är högre.

Utöver ovan har jag lite lekhinksinvesteringar och sådant, men det är på marginalen i förhållande till ovan. Så, jo, jag tycker att det är jämförbart och även om det kanske är forskningsmässigt fel, så försöker jag titta på det utifrån ett 5 års perspektiv. Det är för mig hanterbart emotionellt och rationellt. Längre än så klarar jag inte av personligen.

När man uppnåt tillräcklig statistisk signifikans på något mått av riskjusterad avkastning.

Vad som är tillräcklig statistisk signifikans får man ställa upp själv. Likaså vilket mått av riskjusterad avkastning man använder.

Därmed kan man inte sätta ett specifikt antal år utan det beror på bl.a. på vilket index och fond o.s.v.

1 gillning