Placeringsstrategi för 2021 och framåt - hälsa, ny teknik, klimatomställning och liknande

Skulle vara intressant att få lite kommentarer kring nedanstående funderingar

Placeringsstrategi för 2021-

Av tidigare placeringsstrategi som mest varit mot enskilda aktier inom området nystartade svenska fastighetsbolag, tror jag det bästa nu är uttömt. Därför behöver vi byta strategi mot nya områden.
Dessa har jag begränsad kunskap att hantera själv så hjälpmedlet blir fonder inklusive ETF:er. ETF:er är börshandlade fonder med låga avgifter. Ofta passivt förvaltade och indexnära.

Grundläggande placeringsfakta: Hög avkastning kräver risktagande. Det absolut grundläggande är att balansera dessa mot varandra och att minimera risken. Detta är svårt. För 8 av 10 placerare hade det bästa varit att placera mot aktiemarknaden i stort med hjälp av en fond med lägsta möjliga avgift.
Andra fakta är att småbolag och tillväxtområden avkastat bättre än helheten. Fondens avgift ska vara låg (<0,5%) särskilt om man sparar på lång sikt. Placerings horisonten är också viktig. Om hela sparkapitalet behövs inom 3 år måste risktagandet minimeras. Det gäller inte för oss. Vi kommer att
prioritera god avkastning med ett genomtänkt och kontrollerat risktagande. Jag vill dessutom spänna mina krafter över genomsnittets. Förra 3-årsperioden dubblades kapitalet.

Avkastningsmål: 30% tillväxt totalt över 3 år

Fokusområden: Hållbar energi, Klimatomställning, Hälsovård, Ny Teknik och Tillväxtmarknader. Där val kan göras ska små och medelstora bolag prioriteras. De tre första områdena har varit i ropet några år och skulle kunna ses som uttömda. Det tror inte jag. Covid och Biden eldar på dem och ger dem nytt bränsle. Restart av ekonomi efter covid ska ske med grön prägel och Biden kan få USA med
på tåget, som kan leda till en positiv dominoeffekt. Ny teknik, små bolag och tillväxtmarknader haröver tid (>5 år) alltid avkastat bättre, men kortsiktigt ökar risken.

Begränsning av risktagandet: Nummer ett kommer vara att ha en ansenlig summa i kontanter så att vi i princip är oberoende av kapitalet som utsätts för risk. Nästa princip blir att välja stabila förvaltare med gott trackrecord 5 år tillbaka, duktiga medarbetare och helst låga avgifter. Sedan gäller att
sprida risken över alla områdena, också geografiskt och gärna med flera förvaltare inom samma område. Säkert också några alternativ med en bredare inriktning, även utanför våra fokusområden.

Exempel på Fondval:
Handelsb Hållb Energi, Nordea Klimatfond, Schroder Gl Clmt Chg
Handelsb Hälsovård, Nordea Em Stars, Schroder Gl Energy Tr
iShares Gl Clean Energy, Lyxor ETF New Energy, Cworldwide Healthc
JPM Gl Healthcare, Didner&G Small Cap, Enter Småbolag
Carnegie Micro Cap, AMF Småbolag, Swedbank Ny Teknik
TIN Ny Teknik, Länsförsäkr Tillväxt, Spiltan Investmentb

2 gillningar

Välkommen till forumet!

Du kanske bör fundera på att du tar stor dålig risk med aktiv förvaltning (följer ej forskningen) samtidigt som du vill ha mycket i kontanter vilket sänker din bra risk (mängd pengar på börsen).

2 gillningar

Jag tycker du resonerar vettigt. Ska du uppnå hög avkastning måste du satsa på aktiva fonder. De områden/branscher som du är inne på är OK.

Om du satsar på en fond inom:
Energi, Småbolag, Läkemedel, Teknik och lägger till Tillväxtmarknad. 20 % i varje har du en god differentiering.

Kolla vilka fonder som gått bra historiskt, inte bara senaste veckan utan på lite längre sikt. Det är enkelt att filtrera på områdena på Avanzas fondsida. Där får du också överblick över fondavgifter och shapekvot som kan vara bra att veta när man väljer fond.

Lycka till!

Man ska satsa på rena högrisk aktier om man vill uppnå hög avkastning kortsiktigt😁

OK @Kurt, om du vill helt motbevisa forskningen så kan du även spela på kasino och om du lyckas några gånger så har du motbevisat hela kasinobranschens affärsmodel. För det verkar vara inställningen till forskning om aktiv förvaltning.

1 gillning

Jättenyfiken på hur du jobbar här med informationen kring förvaltare och deras medarbetare? Alla förvaltare låter som guds gåva till oss investerare, och Morningstar-rating tittar ju bara bakåt.

Jag är inte intresserad av kasino. Det finns säkert bloggar som behandlar det, om du är intresserad.

Vill man ha hög avkastning från sitt fondsparande så är indexfonder inget bra val.

1 gillning

Ideen i sin enkelhet är att jag har valt, som jag uppskattar, bra investeringsfokus. Områden som är fortsatt expansiva. Då tror jag på momentumeffekten och förvaltare som lyckats väl senaste året kommer fortsätta att göra det, särskilt om de också lyckats längre bakåt. Sedan garderar jag valet genom att ta kanske två andra duktiga förvaltare inom samma fokusområde.
Lasse

3 gillningar
1 gillning

Tack för dina inlägg, men jag ser att Du missar att jag inte jagar Outperforming bolag i sig. Jag analyserar vilka områden som har en god tillväxtpotential och satsar på dessa.
Om området är expansivt minskar jag risken att förvaltarna går bort sig.

Sedan letar jag fondbolag som lyckats väl inom området på ett års sikt . Jag kollar att de har en investeringsstrategi jag tror på. Om den inte är tillräckligt tydlig, vilket händer, tittar jag på om jag kan sympatisera med de 5-10 största innehaven. Sedan väljer jag inte ett utan tre fondbolag som varit framgångsrika på ett och helst också 3-5 års sikt. Därmed har jag minskat risken att gå bort mig!

Sedan måste jag naturligtvis hålla koll på att tendenserna både för området och förvaltarna håller i sig.

Men det här är en strategi, med risk men en genomtänkt sådan, som jag tror ger mig möjlighet att prestera bättre än genomsnittet.

Lasse

1 gillning

Vad definierar vi som hög avkastning? 2-siffrig? :slight_smile:

Undrar om metoden för att se 1, 3, 5 år osv tillbaka är en bra metod för att se historiken när 2020 var ett så dåligt år för index? :thinking:
Hade gärna i Avanza sett varje års utveckling som staplar likt Länsförsäkringars fondinfo visar…

Småbolag är en känd faktor, tillväxtmarknader är relativt lågt värderade och grön investering trendigt. Så det är inte så konstigt val att satsa på dem.

Men… Om du ska överprestera mot genomsnittet kräver ju det att de flesta andra inte identifierat dessa som tillväxtområden. Det finns ju en risk att det redan är i inprisat.

Dessutom är det inte säkert att det går bra även om man gissar rätt på tillväxtområdena.
Internet förändrade världen. Men de flesta investeringarna i techbubblan var ändå en katastrof när tiden begick sig…

2 gillningar

Märklig fråga!

Värdering av avkastning är väl individuellt.

Avkastningen för medel Avanzaspararen var ca 10 % för 2020. Indexfonderna gav 2 - 3 %. Man får värdera avkastningen utifrån jämförelser som tex dessa.

Jag tycker att man nog får komma upp i några % högre än medel Avanzaspararen för att betrakta avkastningen för år 2020 som hög.

Utmaningen med en sådant antagande är ju att du förutsätter att marknaden inte har prisat in den tillväxtpotentialen.

Utmaningen här är - hur skiljer du färdighet vs slump? Det kan ju vara skickliga förvaltare som gjorde rätt men hade bara otur?

För att vara tydlig. Det forskningen säger är så här -

"Allt annat lika och lång tidshorisont får du en bättre riskjusterad avkastning ju mer diversifierad du är. "

All avvikelse - det vill säga koncentration (t.ex. viss bransch) introducerar en idiosynkratisk risk som du INTE får betalt för. Med andra ord din riskjusterade avkastning blir lägre. Det säger INGET om den absolut avkastningen. Genom att koncentrera ditt innehav så kommer rent tekniskt den potentiella utfallsrymden att öka - det vill säga tt du kan gå mer plus men du kan också gå mer minus.

Att göra så som beskrivs här i tråden går ju så klart att göra men man behöver vara medveten om att det är en spekulation. Sedan kan man ha en åsikt om det är en bra spekulation eller inte. Det som är min främst invändning är att det är något som alla andra aktörer på marknaden skulle ha missat. Vilket jag finner högst osannolikt. Tittar man tvärtom på det så är det dessa branscher som har gått bäst, just för att det förmodligen är inprisat.

För att citera småspararguiden:

Branchfonder tycker vi är ganska lätt att avfärda. För att det ska vara värt den högre avgiften krävs att den branschen du väljer är undervärderad. Dvs du ska vara bättre på att värdera framtida avkastning i en hel bransch än vad den samlade professionella finansexpertisen är.

Om du tycker att det är roligt att gambla lite kan du absolut göra det, men precis som med stora positioner i enskilda aktier är detta ett spel som kostar pengar.


6 gillningar

Jaha nu fattar jag. Tack! :pray:

Seb Hållbar Sverige indexnära ca. 13% avk 2020? Sverige småbolags indexfonder ännu bättre. Global indexfond sämre pga valuta effekt. Det går att hitta bra indexfonder :thinking:. Du gillar inte märkliga frågor? :joy:. Idag gick min portfölj upp med 43000kr i global indexfonden. :grin:. Du ser att man kan bli rik även på indexfonder Kurt.:+1::grin:

Du verkar nöjd med den avkastning du fått idag och det är väl jättebra. Vi får hoppas att det fortsätter så.

Samtidigt konstaterar jag att man kan ha väldigt olika perspektiv på vad som är bra avkastning för fonder.

109 fonder gav bättre avkastning senaste året än den indexfond som avkastade mest (Plus mikrobolag Sverige index).

509 fonder gav bättre avkastning senaste året än Länsförsäkringar global indexnära.

Uppgifterna är hämtade nyss från Avanzas fondutbud.

Det går inte göra den typen av jämförelser i min mening då det är att jämföra äpplen med päron. Enligt samma argumentation skulle jag kunna säga att det är väl superbra med Länsförsäkringar global som slog 3500 fonder förra året.

Det korrekta sättet att göra liknande jämförelser är så som t.ex. SPIVA gör dem.

Här finns data för en korrekt jämförelse mellan fonder i Sverige.

Det är okej @Kurt att du tror på aktiv förvaltning, att man kan välja fonder som gått bra historiskt. Det står ju var och en fritt att spekulera med sina pengar. Det är ju det som jag hela tiden återkommer till. Det enda jag försöker vara tydlig med är att man inte har något statistiskt eller forskningsmässigt stöd för den typen av strategier.

Kan de sedan överprestera? Absolut. Precis som nybörjaren kan slå pokerproffset i enskilda händer.

6 gillningar

Var och en blir lycklig på sin tro … eller kanske…var och en blir rik på sin tro… för att anknyta till en av kommentarerna ovan.