Ny rapport från Pensionsmyndigheten kring pension, pensionärernas ekonomiska standard var 82% av 20-64 åringar år 2019

Pensionsmyndigheten har släppt en ny rapport kring situationen för dagens pensionärer samt lite allmän makrodata på förmögenheter samt inkomst för median Svensken per åldersgrupp,

Hela rapporten finns är,

Fin bild på inkomster från olika källor,

Relativt ojämnstälde pensioner, många som fortfarande arbetar upp till ca 70 års ålder som förklarar skillnaden.

I genomsnitt har en 65 årig pensionär samma disponibel inkomst som en 29-åring, vid 70 års ålder har man samma disponibel inkomst som en 24-åring.

Nettoförmögenhet skattat utifrån deklarerad kapitalinkomst, men ändå intressant siffror.

Kanska tydlig tendens att disponibel inkomst sjunker med ökande ålder,

De viktigaste iakttagelserna i rapporten är:
• Pensionärernas ekonomi är generellt sett god i förhållande till befolkningens ekonomi i stort. Pensionsmyndighetens bedömning att pensionärernas ekonomi generellt sett är god innebär dock inte att den ekonomiska situationen är god för alla pensionärer.
• Pensionärernas ekonomiska standard, det vill säga då hänsyn tas till hushållssammansättningen, var 82 procent av 20 till 64-åringarnas standard under 2019.
• Pensionärernas individuella disponibla inkomster var under samma år 66 procent av 20 till 64-åringarnas.
• Förmögenheten var sex gånger högre bland pensionärerna än inom åldersgruppen 20 till 64 år.
• Pensionärer är på motsvarande vis som övriga befolkningen en heterogen grupp och det finns en betydande spridning av såväl inkomster som förmögenheterna bland pensionärerna.
• Sammanboende pensionärerna har en högre disponibel inkomst och högre ekonomisk standard än ensamstående pensionärer.
• Kvinnor har genomgående lägre inkomster och förmögenheter än män, detta gäller särskilt äldre ensamstående kvinnor.
• En genomsnittlig pensionär har en tillräcklig samlad inkomst, inklusive till exempel bostadstillägg, för åtminstone två tredjedelar av de genomsnittliga utgifterna de förväntas ha. För den femtedel av pensionärerna med lägst inkomster, drygt 375 000 pensionärer, rör det sig dock om högst runt en tusenlapp som ska täcka den sista tredjedelen av utgifter.

Ps, Medianförmögenheten vid 65 års ålder för ensamstående var 0 kr år 2019, troligen fler som behöver ta del av @janbolmeson råd.

Den skattade genomsnittliga nettoförmögenheten, utöver den egna bostaden, bland pensionärerna var 117 000 kronor under 2019. Det är sex gånger så hög förmögenhet som finns i åldersgruppen 20 till 64 år. Förmögenheterna är inte jämt fördelade utan koncentrerade dels till den majoritet som äger sin bostad och dels till de högre percentilgrupperna. Ensamstående pensionärer har genomgående lägre förmögenhet än sammanboende. Medianförmögenheten för en ensamstående kvinna eller man vid 65 års ålder är noll kronor. Den sammanboende kvinnan och mannen har dock en medianförmögenhet på 215 000 kronor respektive 193 000 kronor. Rapporten visar också att den rikaste femtedelen av 65-åringarna som äger sin bostad, drygt 16 100 personer, hade en nettoförmögenhet över 1,5 miljon kronor utöver bostaden. Bland 80-åringarna som äger sin bostad hade den rikaste femtedelen, cirka 9 200 personer, en förmögenhet över 1,2 miljoner kronor utöver bostaden. Samtidigt skattas att hälften av alla pensionärer inte har någon finansiell förmögenhet alls, inom alla åldersgrupper och oavsett boendeform.

4 gillningar

Jag tycker att detta är svårt att relatera till något. Vad är bra och vad är dålig pension? Hur hög borde den vara? >50% av sin tidigare lön? 120% av sin tidigare lön? (“guldkant”)

Mest intressant tycker jag dock är att pensionerna som procent av yngre befolkningens inkomst varken ökat eller minskat märkbart sedan 2004, så att säga att pensionärerna har blivit fattigare (i genomsnitt) verkar vara direkt falskt.

1 gillning

Hur är det ens möjligt att (minst) hälften av alla ensamstående 65 åringar inte har några sparpengar?

Hur kan så många spendera varenda spänn?

1 gillning

Ingen aning, men det finns en möjlighet att de har pengar på 0% ränte konton. Såna konton skulle ”missas” utifrån hur pensionsmyndigheten mäter förmögenhet :man_shrugging:.

2 gillningar

Ja som du skriver får man ta siffrorna med en skopa salt. Det var väl också förmögenhet utöver fastigheter etc., så man kan fortfarande sitta på obelånad villa och miljoner på sparkonto och ändå visas som 0 kr i datan ovan?

Rapporten bekräftar den bild som kommit fram i flera undersökningar nämligen att pensionärerna som kollektiv har en god ekonomisk ställning.

Några reflektioner från pensionsekonomer:

1 gillning

Det lär vara få politiker som vill ta den meningen i sin mun innan valet. Snacka om att sänka sina möjligheter inför valet. :grinning:

1 gillning

Man får dock inte missta medelvärdet för att vara representativt för hela gruppen. Fattigpensionärer som tidigare varit haft tunga men lågavlönade arbeten har få möjligheter att förbättra sin situation på egen hand.

2 gillningar

Absolut är det så. Men min uppfattning är att om en politiker säger “Pensionärerna som kollektiv har en god ekonomisk ställning” så spelar det ingen roll vilka resonemang och förtydliganden som kommer efter det. Pensionärsorganisationerna är starka och hugger på minsta lilla uttalande som antyder att pensionärer har det bra.

Med en foten i en hink med isvatten och den andra i skållhet har man det i genomsnitt ganska bra.

Absolut, därför de skickar fram pensionsmyndigheten istället för att säga det,

Pensionsmyndigheten har ett informationsuppdrag där vi ska öka förståelsen för pensionssystemet. För att skapa en rättvisande bild av pensioner och pensionssystemet så ska vi tillhandahålla en faktabaserad bild av systemet och dess effekter. Oavsett vilka beslut som fattas om pensionssystemet behöver de vara välgrundade, det är vi skyldiga nuvarande och kommande pensionärer och förvärvsaktiva, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr.

Skulle tro att pensionsorganisationernas kritik mot Alectas rapport även gäller för denna rapport,

Pensionärernas medianinkomster är klart bättre än vad som tidigare varit känt, har
tjänstepensionsföretaget Alecta hävdar i en rapport. Det är sant att vissa pensionärer har
en bra total pension och goda inkomster av annat slag, men det gäller långtifrån alla. Vad
Alecta låter bli att berätta är att pensionärernas medianinkomster säger lite om hur vårt
allmänna pensionssystem fungerar.

Det är väl här kriget kommer stå med att pensionsmyndigheten med flera hänvisar att total ersättningen med allmän pension, tjänstepension och bostadsbidrag är okej medans pensionärsorganisationerna pekar på att den allmäna pensionen är låg och övriga ersättningar ska ses som en bonus utöver en bra allmän pension.

Undra om något parti mer än V och möjligen S kommer ta i denna fråga under valrörelsen.

Lyssnade på plånboken i P1 i julas om fattigpensionärer. Nu var det ju extremfall som togs upp där men dessa människor hade 0 intresse av pensionen. De förutsatte att staten skulle fixa i princip allt och de verkade inte läst något överhuvudtaget.

Jag tycker att det ligger lite på en själv att åtminstone ta reda på grunderna. Visst nu har vi lite enklare att få tag på info. Men det fanns bibliotek, rådgivare etc förr.

2 gillningar

Avsnittet i fråga,

1 gillning