Nyproduktion, bryta avtal, väsentligt ökning av avgiften

Hej!

fet text"de avgifter som ska betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än de som
angivits i förhandsavtalet och förhandstecknaren/na av denna anledning säger upp förhandsavtalet inom tre månader från den dag då förhandstecknaren/na fick kännedom om den högre avgiften."

Så du menar att din BRF tolkar “de avgifter” i stycket ovan från BrL, skulle inkludera en eventuelld höjd upplåtelseavgift + månadsavgift för att kunna anses som väsentlig? Jag blir å dina vägnar lika besviken och förbannad att detta inte är mer tydligt definierat i kontrakt eller lagstiftning.

Jag vet att flera personer som sitter med samma förhandskontrakt som jag, har skickat in hävningsförklaringar. Dock har ingen ännu fått återkoppling från BRF:en. När jag vet hur det går där, uppdaterar jag här för vägledning.

Slutligen så säger ändå min magkänsla att detta måste anses som väsentligt. En månadsavgift som går upp mer än 30% är ingenting som de flesta bara viftar bort, oavsett ekonomisk situation.
En markant eller väsentlig höjning av månadsavgiften, säker attraktionskraften och marknadsvärdet på bostaden. Så en höjning är i mitt tycke redan vid 10% väsentlig, av samma skäl som ovan - det påverkar marknadsvärdet och således värdet på din investering.

Vad har du fått för råd av juristerna som tror att du eventuellt kan få tufft att vinna ett mål som detta, och varför har de den åsikten?

Mvh

1 gillning

Hej!

Väldigt intressant att följa - håll oss gärna uppdaterade. Verkar vara väldigt problematiskt att frånträda. Kan det vara så att BRF är mer strikta och restrektiva p.g.a. rådande marknadsläge?
Min uppfattning är att förr så spekulerade många i nybyggen - signerade tidigt och sålde sedan av lägenheten nära tillträde till en fin vinst.
Marknaden för bostäder känns inte alls lika “het” som tidigare, därav BRF’s intresse i att hålla köparen kvar till sitt avtal. Då det inte alls är säkert att man får lägenheten såld vidare.

Lycka till de som kämpar med att lämna.

Mvh,

Hej, jag sitter själv i samma sits och uppskattar alls sorts av feedback från er.

Jag har en ökning med 10% av månadsavgiften. Har tagit kontakt med flertal jurister för att pejla läget och vissa säger att 10% är väsentlig högre och att det borde gå att driva detta vidare medan andra säger att det borde landa på minst 25% för att det ska vara väsentligt. Men som de flesta påpekat så finns det inget rättsfall/prejudikat att titta på.

Tipset jag har fått just nu är att vänta, man har ju 3 månader på sig att häva sitt avtal när man informerats om det, för att se om det dyker upp något rättsfall som blir någon sorts av vägvisare.

@nestor har du lust att kolla på denna ekonomiplan?

När du säger 10% ökning, menar du då 10% höjning utöver ”preliminär lägenhetssammanställning” på s. 4? Eller menar du 10% högre än de årsavgifter som presenteras i känslighetsanalysen på s. 6?

Det kan väl aldrig anses som en oskälig höjning om man inte överskrider känslighetsanalysens resultat? Sen därifrån är det väl en tolkningsfråga om 10, 20, 30 etc % höjning är rimlig? Det ligger väl i sakens natur att det finns en osäkerhet att binda ett par år i förväg, därav att känslighetsanalys måste upprättas och beaktas.

1 gillning

10% ökning av min månadsavgift som var överenskommen i förhandsavtalet.

Årsavgiften har gått från 63 020 till 69 348.

Trist läge!

Först och främst är jag ej jurist men har läst en del juridik. Generellt handlar det om att tolka lagar/regler och applicera detta i verkligheten. Självklart förändrar en 38% höjning av avgiften förutsättningarna. Värdet på bostaden sjunker en hel del (detta är lätt att bevisa då statistik från försäljningar är lättillgängliga. Allmänt känt att bostäder med lägre avgifter premierar ett högre värde. Nu vill dom ge dig en produkt med ett annat värde? För mig skulle det vara lika illa som om lägenheten hade blivit 10kvm mindre.

Vägen att gå juridiskt handlar alltså om att hävda att du inte får vad du betalar för, finns även möjlighet att sänka köpeskillingen så det passar aktuellt marknadspris vid signeringen av förhandsavtalet. Vi är dåliga på att ta strider i Sverige, bolagen bakom är väl medvetna om det och ingen kommer backa utan en tvist. Kommer man med frågan är det bara gå tillbaka och fullfölja.

Ett annat argument för att det är väsentligt är att det för flera inte ens kommer gå att tillträda då deras “oväsentliga” avgiftshöjningar gör att bankerna inte längre vill låna ut pengar.

1 gillning

Hur lyder skrivelsen du hänvisar till i förhandsavtalet exakt? (Jag har inte sett ett sådant villkor förut).

I förhandsavtal brukar det stå ”beräknad årsavgift”, vilket för mig implicerar att årsavgiften kan ändras. Som jag skrev ovan känns det i min värld rimligt att man får räkna med att avgiften åtminstone kan ändras så mycket som känslighetsanalysen visar. Och det är mer än 10%.

Vilka är det som utgör/representerar BRF:en när det gäller något som inte är färdigbyggt och inflyttat ännu? Är det inte i praktiken byggherren eller personer som kan antas vara närstående/vänligt inställda till denna som är BRF:en (iaf styrelsen)? Då lär väl svaren vara därefter tänker jag.

Hej Adam! Precis samma resonemang från bolaget vi köpt av med avgifterna. En jurist hade kikat på deras definition av väsentligt högre avgifter och tyckt att det var ett väldigt konsigt sätt att beräkna på. Vi har köpt av obos. Vilken byggherre har du?

Hej, dem kan inte lämna några garantier men anser själva att det är en väsentligt höjning

Stort tack för tipsen!

Det är byggherren, vad tänker du?

Att dem gör allt i sin makt att motverka att man bryter avtal?

Ja, något i den stilen. Sen kan man väl iof fundera på om en “riktig styrelse” skulle ge något annat svar, då det rimligtvis är rätt dåligt även för en riktig BRF med bostäder som inte är sålda men som man ändå har lån för. Men min poäng, eller iaf tanke, är att man i detta fall kanske mer ska se BRF:en som en motpart och tolka svaren därefter.

Jag sitter i samma sits - min årsavgift har ökat med 23 %.

Min skrivelse lyder:

”De beräknade avgifterna för Lägenheten (insats och upplåtelseavgift) samt årsavgift, grundas på ovan angiven kalkyl över kostnaderna för projektet. Avgifterna kan komma att ändras. Om avgifterna blir väsentligt högre än vad som anges i förhandsavtalet har Förhandstecknaren enligt Bostadsrättslagen (SFS 1991:614) kap 5 § 8 första stycket p 3 rätt att säga upp avtalet inom tre månader från det att Förhandstecknaren fick reda på den högre avgiften”

Min lekmannabedömning av ordet “väsentlig” i samband med siffrorna är:

10% är inte väsentligt. Det är en tusenlapp om avgiften är 10k. Det får många hyresgäster räkna med och när man drar till butiken och veckohandlar är det lätt 10% dyrare än för ett år sedan. Att driva något sådant tror jag #killgissning, är helt meningslöst.

38% är i min värd väsentligt. Från 10k till nästan 14k t ex, eller nämnda matkasse som går från en tusenlapp till 1400. Så jag tillhör nog de som tycker att 25% möjligen ger skäl att driva frågan.

Sedan vänder jag mig spontant mot ordbruket att man investerar i ett boende, om man med det menar som en finansiell tillgång. Boende köper man för att bo i. Stiger värdet så är ju det trevligt, men de som med snåla marginaler signerat avtal för att kränga med vinst inom ett år efter inflytt kan jag tycka får skylla sig själva. (Därmed inte sagt att det stämmer med någon i tråden.) Man behöver alltid marginaler i bostadsaffärer.

4 gillningar

Inflationen ligger på ca 10%.

Jag ser inte hur du ska motivera att 10% på årsbasis är en väsentlig höjning då det enbart motsvarar inflationen just nu.

2 gillningar

Som jag skrev tidigare i den här tråden var det en artikel i SVT om just ett sådant här fall. Där hade avgiften höjts med cirka 35% och det ansåg domstolen inte vara en väsentlig höjning. Gränsen för var den ligger gav de dock inte besked om, mer än att det ligger över 35%.

1 gillning

I min mening är riskfördelningen mellan konsument och bostadsutvecklare skevt om nu bostadsutvecklare tycker att konsumenten ska stå för hela smällen av räntehöjningar och höga elpriser etc… speciellt när förutsättningarna var goda när avtalet skrevs på samt med vilka indata kalkylen beräknats med.

En avgiftshöjning på 10 % borde dock i alla lägen vara att betrakta som väsentlig. Även en lägre höjning skulle kunna vara väsentlig. Men ju lägre den är desto större blir risken att domstolen vid en prövning skulle bedöma avgiftshöjningen som icke-väsentlig.

Jag citerar från länken. Borde och skulle kunna låter för mig vara klockrent fall av ”vågar du ta chansen att driva fallet tar vi gärna dina pengar för att försöka, men vi tror inte du kommer vinna”.

Vilket någon har gjort och förlorat, trots att deras höjning var 35%.

Målnummer?