Nyproduktion, bryta avtal, väsentligt ökning av avgiften

Hej, vi skrev förhandsavtal på en nyproduktion bostadsrättsradhus för över ett år sedan, vi ska skriva på upplåtelseavtal 2023 Januari.

I kalkylen har man räkna med att föreningen ska ha snittränta på 2.1% för sina lån.
Mäklaren meddelar att vi kommer ha förhöjda månadsavgifter pga den höga räntan vi fått.

Om vi får en snittränta på 3.1% skulle
månadsavgiften höjas med 23.1% och om snitträntan skulle vara 4.1% skulle månadsavgiften öka med 46.3%.

Min fråga är följande.
Har vi möjlighet att frånträda förhandskontraktet pågrund av denna ökningen av månadsavgiften?
Får vi tillbaka förskottsbetalningar?
Vem vänder man sig till för att driva frågan vidare?

1 gillning

Välkommen till forumet @NilsEk. Jag kan tyvärr inte svara på ovan, men pingar in @Nestor och @Skogstomten som jag tror brukar ha bra koll på det här…

Lusläs också avtalet. De har säkert tagit höjd för mycket, men allt är kanske ändå inte hugget i sten.

…och välkommen hit, trots tråkigt första ärende.

2 gillningar

Hittade följande från en vecka sedan: https://lawline.se/answers/hava-forhandsavtal-vid-kop-av-nyproduktion-vad-utgor-vasentlig-hojning

Det var otroligt luddigt tycker jag så vi får hoppas att någon annan kan klargöra detta!

Den klausul som finns i ert avtal som låter förhandstecknaren frånträda avtalet vid en väsentlig höjning av avgiften är en bestämmelse som också finns i 5 kap. 8 § 1 st. 3 p. BrL. Därför kan man hämta ledning i det som sägs i förarbetena till detta lagrum.

Det krävs för det första att man häver inom tre månader från det att man fått reda på avgiftshöjningen. Avtalet kan medge en längre frist än detta men om inget har angetts om detta i avtalet får 3 månader anses vara fristen.

Vidare krävs det som du nämner i din fråga att höjningen är väsentlig. Exakt vad detta innebär går dessvärre inte att säga i procent eller exakta summor, vilket konstaterades redan i förarbetena till den ursprungliga bostadsrättslagen (se Prop. 1971:12 s. 42, jämfört med departementschefens uttalande på s. 84). Det måste göras en bedömning i det enskilda fallet.

Man har uttalat att huvudregeln får anses vara att avtalet gäller, detta på grund av hänsyn till de andra medlemmarna i föreningen eftersom de drabbas av frånträdandet.

Det är som du ser ingen självklar fråga, och rättsläget är dessvärre oklart. I grund och botten handlar det om en diskussion där endast en domstol kan säga vad som är rätt eller fel. Utifrån de uttalanden och överväganden som jag lagt till grund för min bedömning skulle jag dock säga att 30% är en höjning som bör ligga bortom gränsen för vad som kan anses rimligt att acceptera, särskilt om höjningen beror på saker inom motpartens kontroll.

3 gillningar

Det vore intressant att se den Ekonomiska Plan som köparna har fått. Står det angivet en analys som visar vad som händer om räntan går upp med en, två eller tre procent, så är jag inte alls säker på att avtalet kan hävas.

7 gillningar

Lite tveksam till hur det här funkar, men ska se om jag minns rätt, jag köpte nyproduktion för ett gäng år sen och det var 3 saker jag skrev på totalt tror jag, och om jag minns rätt så va det såhär:

  1. Köpeavtal (Betala en liten summa, typ 25.000)
  2. Förhandsavtal (Lite större summa, typ 100.000?)
  3. Upplåtelseavtal (Hela slutsumman)

I läget att jag hade skrivit på köpeavtalet så kunde jag bryta det och få tillbaks 18’ av dessa 25’.

Om jag vill minnas rätt här så efter förhandsavtalet va påskrivet så var det bindande men man kunde nog bryta det, men då blev man nog av med hela slanten.

Verkar ju dock finnas lite specialregler som @Saihtam hittat gällande specifikt detta.

Kontakta mäklaren direkt!

Alla papper för nyproduktion jag har sett har alltid haft någon form av tabell som visar detta. Vet dock inte om det räcker att visa i avtalet “vad som händer med avgiften vid X ränta”. Utan det måste nog stå något mer konkret att “Om räntan hålls inom dom här gränserna så kan ni inte göra något”.

Ränta och inflation kan väl inte förutses av varken säljaren eller köparen och ligger utanför partnernas kontroll, så jag tror det blir tufft att häva avtal för dessa externa skäl. Alla som har bolån eller belånad BRF kommer drabbas av det nya läget tidigare eller senare beroende på när bundna lån löper ut.

Jag skulle kanske försöka att sälja på ritning beroende på hur prisläget ser ut just nu om ni inte vill ha radhuset längre.

När du betalade in dina 25 000 kr var det säkert inte ett köpeavtal. Då hade du inte kunnat hoppa av. Det var i stället ett bokningsavtal, där du fick din plats i kön, men samtidigt kunde hoppa av mot en smärre avgift.

2 gillningar

Ja det kan va så att det hette något annat!
Det var 6 år sen så minnet sviker! :slight_smile: Vet bara att efter något avtal där i mitten så fick man inte längre ångra sig utan att det kostade skjortan.

Helt rätt! Jag gjorde kommentareren bara för att poängtera att det inte är några problem att hoppa av från första avtalet.

1 gillning

Du kan väl lägga ut Ekonomisk Plan så får vi titta på den.

Bara nyfiken: Om det går att häva med anledning av att räntorna stiger, innebär det att föreningen egentligen borde varit immun mot räntehöjningar? Eller att någon extern part betalar all ränta över dagens ränta i ersättning?

Vad det handlar om är ju inte om någon annan skall betala föreningens räntor. Det handlar istället om ifall projektet kommer att genomföras eller ej.

I den Ekonomiska Planen brukar det finnas en säkerhetsmarginal för räntehöjningar. Hur stor den är, är omöjligt att säga förrän man sett den faktiska handlingen.

Jag har full förståelse om en köpare “vänder på alla stenar” som läget ser ut just nu.

1 gillning

Har för mej att jag läst om ett rättsfall i Stockholm där en kvinna ville frånträda sitt avtal på en bostadsrätt där det blev ett domslut att det inte är möjligt.
Var dock sent i processen, när bygget var påbörjat och specifik lägenhet köpt och handpenningen var betald.
Har för mej att Byggaren var NCC.
Tyvärr tror jag att kontrakten är så utformade, annars skulle det vara ytterst tveksamt till om det skulle gå att bygga BRFer.

Utan att veta exakt hur erat kontrakt är utformat eller vad det innehåller vill jag nog påstå att det ser mörkt ut.
På min ort så börjar det säljas bostadsrätter där köpare i eran situation säljer innan inflyttning på grund av att avtalen är bindande.
Det brukar också finnas klausuler att man inte får sälja vidare för högre belopp än inköpspriset för att undvika spekulationsköp.

Dock en tråkig situation ni hamnat i och många med er.

Finns det någon gräns för hur mycket lån en byggaren får lägga i en brf i ett nyprodsprojekt?

Det finns väl ingen regel i bostadsrättslagen som säger detta.

Däremot skall det framgå i den ekonomiska planen hur föreningens balansräkning är upplagd i form av medlemsinsatser och lån för föreningen.

Jag undrar om föreningens ekonomiska plan är skyldig att redovisa räntekänslighet? Ur lagtexten
" Planen skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet"
Finns det praxis ?

Tror tyvärr man behöver lusläsa avtalet och behöver vara jurist inom området för att kunna säga vad som gäller i ett specifikt fall och i lite mer speciella tider som det är idag.

Hej! En i samma sits här. Har sagt till byggherren att vi vill frånträda men de var som misstänkt negativa till det. I lagrådremissen till dagens lag föreslogs att 10% skulle innebära väsentlig höjning men det avslogs med argument att en precisering i lag inte är möjlig.

Någon som vet mer om detta eller kanske lyckats frånträda förhandsavtal själv?

När jag satt i en liknande situation med en väldigt lång försening kom jag fram till att det går inte. Det måste vara minst 1 års försening för att komma i fråga och dessutom beroende på vad som står i avtalet. Fanns en hel del rättsfall när jag sökte runt och några hade lyckats komma ur kontraktet, medan de allra flesta satt kvar och tvingades slutföra köpet.

Tack för svar! Tror tyvärr det kommer bli så för oss också så får vi hyra ut bostaden istället. Ändå sjukt att så många tvingas kvarstå trots att det enligt lag ska finnas tillfällen då man får frånträda.