Obeskattade reserver och överkursfonder

Hur hänger obeskattade reserver och överkursfonder ihop? Bidrar båda till en ökad likviditet i företaget?

En överskattad reserv är när du skjuter skatten framför dig exempelvis via en periodiseringsfond. Likviditeten ökar men förr eller senare skall skatten ändå betalas. Den uppskjutna skatten kallas för latent skatteskuld.

En överkursfond kan exempelvis uppstå på

följande sätt: Du äger ett AB med aktiekapital 100 000 kr. Bolaget går bra men behöver kapital. Du hittar en person som är villig att bli delägare till 50 procent. Eftersom det inte är rimligt att hen drar nytta av det mervärde som finns i bolaget görs följande konstruktion. Mervärdet beräknas till 50 000 kr. Hen betalar in 100 000 kr som aktiekapital och 50 000 kr blir inbetalning till en överkursfond. Detta stärker givetvis likviditeten.