Obligationsfonder

Är det ngn som känner till obligationsfonder som inte innehåller en massa gamla obligationer som avkastar 1% ytterligare ett antal år. Nu vill man in i en fond där räntorna på obligationerna ligger på uppåt 4%, för att få maximal utväxling om räntorna sjunker och bra ränta under tiden.

1 gillning

Penningmarknadsfonder brukar ha kortare löptider. En blandning av Storebrand Kortränta och Spiltan Räntefond Sverige kanske? Men jag tror egentligen mer på vanliga sparkonton. Finns fasträntekonton nu på 4,2 % med noll risk.

1 gillning

Tanken var att försöka hitta en fond där obligationerna är “färska” och därmed har hög ränta och lång återstående löptid. Då får man en bra ränta under tiden och dessutom bra kursökning om nu räntorna går ner igen inom ngt år.

Tror det är svårt att hitta en lång räntefond med endast nya innehav. De byts ut löpande för hålla snittdurationen på plats. I så fall är det nog bättre att sitta i en kort räntefond eller sparkonto ett tag till tills de långa räntefonderna har hunnit förnya sina innehav och bli av med de äldsta innehaven för att sedan växla över till dessa.

1 gillning

Det kommer garanterat vara inprisat…

3 gillningar

Tror du har missförstått hur fonderna prissätts. Du tjänar inget på att köpa en fond som har massa nya långa obligationer, för den fonden kommer vara mycket dyrare än en fond som har massa kassa 1%-räntor.

Huruvida du betalar 100 kr för en obligation som ger tillbaka 200 kr om 20 år eller 60 kr för en obligation som ger 120 kr om 20 år spelar liksom ingen roll, du dubblar pengarna oavsett.

(Åtminstone i en någorlunda effektiv marknad)

5 gillningar

Detta stämmer, ser dock två problem för vederbörande att köpa en fond med många långa 1% obligationer även om priset är lägre:

  1. Hen investerar en del av sitt kapital i något hen egentligen inte vill ha.
  2. Hen missar en del av ett åtråvärt prislyft om räntorna sänks kraftigt.

Alternativet är att köpa en nystartad lång räntefond eller köpa obligationer direkt för att försöka uppnå förväntade resultat men också ta del av dess risker. Normalt är dock att köpa en obligations ETF typ TLT, vilket är vanligt bland investeringsproffs.

Pengen räntepapperna ger (kupongen?) är fast och bestämt i förväg. Priset är variabelt. Så priset förändras hela tiden så att kupong/pris=nuvarande ränta.

Det spelar alltså ingen roll när du köper om det är gamla eller nya räntepapper i fonden—den kostar samma som alla andra per avkastning.

4 gillningar

Du har missförstått hur obligationer fungerar. Priset på gamla obligationer går ner när marknadsräntan stiger, så att avkastningen för köparna blir lika stor som om de hade köpt en ny obligation.

1 gillning

Men rimligen har väl värdet på de obligationerna gått ner rejält och allt vara inprisat i kursen för obligationsfonden? Det här tanker jag vore bra att klargöra generellt. Hela idén låter konstig.

Finns tom sedan igår rörligt på 4,10.
Men sedan ska ju skatten av där så mycket försvinner ju.

Jag kör just nu Lannebo Kort som taktar minst 4% efter avgift och skatt. Är väl också mer eller mindre “noll” risk.
Sedan använder jag i dagsläget kraftig belåning på fonden så räknar med runt 5% avkastning till extremt låg risk.

Det är redan prissatt i fonden. Det är därför obligationsfonder gått ner nu i räntehöjningen.

Förenklat. De innehav som gav 1% ränta är nu värderade i fonden till 4% ränta. Spelar ingen roll vilken ränta de hade när de köptes. Idag värderas de lägre motsvara 4% ränta. Det är den nivån du köper på nu :grinning:

Räntebärande obligationer handlas på en andrahandsmarknad. Ett exempel.

En obligation med 4 procents ränta handlas till 100 procent av nominellt värde. Avkastning 4 plus 4 likamed 8 procent på 2 år.

En obligation med 1 procents avkastning med 2 två år kvar innan den skall lösas in handlas till 94 procent av nominellt värde. 2 procents avkastning plus värdestegringen på två år på 6 procent ger också 8 procent.

Marknaden är givetvis så sofistikerad att den tar hänsyn till ränta på räntaeffekten, men exemplet är förenklat.

Du behöver, som så många skrivit, inte (!) jaga nyutgivna räntepapper.

1 gillning