Olika faktorers utveckling på den amerikanska marknaden

Från JP Morgans “Guide to markets” per 31 mars 2021. Visar på hur svårt det är att försöka investera i “smart beta” och faktorer. Det här är dessutom på en enda marknad, det kan ju dessutom skilja mellan marknader. :slightly_smiling_face:

Lite osäker på vad argumentet är här, alla faktorer har ju t.ex. slagit S&P 500 på den tidsperioden? Meningen är ju inte att tajma faktorerna så att man alltid plockar den bästa, därför vet jag inte riktigt vad poängen är med sådana här illustrationer.

Tror inte faktorinvesterare förespråkar att investera i enbart en faktor (och välja ut den rätta), snarare att investera i flera faktorer och som kanske har låg korrelation, och därmed få högre avkastning än index.