Ombalansering vs. cut your losses short

Hej!

En sak jag har funderat på en del senaste tiden är två råd som brukar ges. Så även på denna blogg/community.

Mitt “problem” är att dessa två råden tycks vara direkt motstridiga och går inte att kombinera. Eller?

Å ena sidan det självklara i att ombalansera. Att sälja dyrt och köpa billigt. När fördelningen glidit (inte nödvändigtvis enbart bara räntefonder/aktiefonder utan även om en viss aktiefond glider jämfört med en annan i portföljen), så säljer du av den som gått bäst med vinst, och köper den som nu “reas ut” relativt den andra. Har svenska aktiefonder överpresterat säljs dessa, och kanske placeras i globala eller tillväxtmarknadsfonder och så vidare. Jag tror ingen här kommer säga emot detta.

Å andra sidan talas det också om begreppet “Cut your losses short”. Dvs om något går dåligt så är det en dum idé att ha kvar. Sälj eller minska innehavet i det som går dåligt, ta förlusten, och investera i något annat. Följ alltså inte med det sjunkande skeppet ner, och satsa absolut inte ytterligare pengar i vad det nu är som sjunkit mycket. Detta koncept tolkar jag är samma som “Låt vinnarna löpa”. Här skriver Jan att ett stort misstag han gjort är att hålla kvar för länge i något som går dåligt: https://rikatillsammans.se/misstag-som-jag-har-gjort-med-mina-pengar-och-forlorat-pa/

MEN: att ombalansera innebär ju att sälja det som går upp, och ha kvar eller t.o.m. öka sin investering i det som går dåligt (för det är “billigt” nu). Att ombalansera är att konsekvent sälja av vinnarna och köpa förlorarna, medan “Cut your losses short” innebär att göra tvärt om i någon form av momentum-strategi.

Har jag missuppfattat något? Eller är det kanske en skillnad på fonder och investeringar i enskilda aktier / alternativa saker som faktiskt kan bli värda 0? Dvs, fonder ökar ibland, och minskar ibland. Ibland går USA bättre, ibland tillväxt, ibland t.ex. Sverige. Så att ombalansera när dessa alternerar i att gå bra leder till bättre avkastning. Medan investeringar i enskilda aktier så är det inte alls lika sannolikt att denna alternering kommer ske. Det som går upp kommer inte alls säkert gå ner, och det som går ner kommer inte alls säkert att gå upp? Alltså, fonder ombalanserar man, och enskilda investeringar i aktier gör du tvärt om och behåller vinnarna och säljer förlorarna?

Vad som är bäst vet man så klart bara i efterhand, så det här är inte en fråga av vilken av metoderna som är bäst eller att det skulle gå att veta på förhand. Självklart kan folk tycka olika, precis som aktivt förvaltat vs. indexfonder. Det är bara en mer filosofisk fundering kring hur båda dessa råd kan ges från en och samma “aktör”. Lika osannolikt som att någon både tycker att indexfonder OCH aktivt förvaltade spetsfonder är bäst samtidigt.

Något att fundera på i hängmattan, och alla synpunkter och inspel uppskattas :slight_smile:

Hej Erik,

Hade liknade tankegångar som du, när det avser fonder och funderat på detta dubbla budskap.Kombinera ombalansering och ”Cut your losses short” i samma portfölj blir nog knepigt.

Så vad gör man då för att slippa “ligga sömnlös”? Det enda rätta för mig var att skapa fler portföljer.

Delade helt enkelt upp mina investeringar i tre portföljer med skiftande strategier.

Vill man komma åt “Cut your losses short” så kan (G)TAA-strategier vara en idé. Här låter man vinnarna löpa och går in och ur tillgångar efter vad det glidande medelvärdet signalerar. Och här kan man även ha branschfonder/aktivt förvaltade fonder med i laguppställningen som man väljer fonder ur. Avgifterna spelar inte lika stor roll då de bara är aktuella när fonden förtjänar att platsa i portföljen( dvs när den har positivt momentum) Meningen med dessa strategier är helt enkelt att inte sjunka för djupt ut i nedgångar och historiskt har det fungerat. Men jag vill höja en varningens finger ändå för det fungerade inte i Corona-raset eftersom det gick alldeles för fort ner. Men så länge marknaden är trögrörlig ( vilket den oftast är) så gör strategin sitt jobb.

Så jag valde helt enkelt att dela upp mina portföljer i en GTAA Agg 3, en TAA och en modifierad Golden Butterfly och använder således både ombalansering och försöker uppnå “Cut your losses short”

Kommer jag tjäna något på detta ?

Ingen aning. men jag slipper åtminstone fundera vidare på denna frågeställning och kanske tar en tupplur i hängmattan…

 

 

 

Jag antar att “Cut your losses short” gäller aktier och inte fonder. Jag har läst ganska mycket litteratur om fonder och har inte sett att någon rekommenderar det för fonder.

Tanken med tillgångsfördelning i olika fonder är väl att man sätter upp en slags lämplig representation av världens aktie- och räntemarknader, med avsikt att hålla den fördelning resten av livet.

Enklaste varianten är kanske en enda globalfond, som då ensam representerar världens aktiemarknader. Eller en enda blandfond, som själv sköter rebalanseringen.

Nästa steg i enkelhet är väl en fond-i-fond, som har placerat sina medel i ett antal aktiefonder och räntefonder. Här sköter förvaltaren rebalanseringen åt dig.

Men du givetvis sköta det själv till lägre kostnad.

Det är skillnad på om din portfölj består av 5 aktier, 5 aktiefonder eller flera tillgångsslag som aktiefonder, guld, långa räntor och korta räntor.

Enklast anser jag är att ombalansera en gång per år så får man en balans mellan att låta vinnarna löpa och undvika att få en alltför stor risk samt ombalanseringskostnader och arbete. Enkelt, effektivt, billigt…

Det viktigaste när du investerar är vad du tror om framtiden. Vad du betalade för aktien/fonden vid köpet är irrelevant. Det är en “sunk cost”.

Tror du att din aktie ska öka i värde så ska du givetvis inte sälja oavsett om du gjort en vinst eller förlust sedan köpet. Dock ska man såklart alltid vara lite kritisk. Det är lätt hänt att man tänker att en aktie som man själv förlorat pengar i “borde” vara värd det man betalade för den.

Och givetvis, tror du att en annan aktie kommer gå bättre än den du äger så finns det ju ingen mening med att sitta kvar med den du har nu.

Jag har 6 fonder alla indexfonder från global storbolag ,småbolag, Sverige fond ,tillväxt och Asien gör aldrig nån ,ombalansering, men investerar regelbundet samma summa i varje fond oavsett hur det går på börsen ,corona kraschen,har inte påverkat mig så mkt,det blev en liten minskning från vinsten som har redan återhämtats ,och jag kommer att fortsätta på samma sett några år till ,jag tror på den enkla sättet att investera utan att bli för komplicerad och obegripligt,att börja med att ombalansera ,sälja eller köpa det är bara krångligt och tidskrävande ,tycker jag.