Optimera föräldrapenningen vid långtidsledighet

Hej, jag har en ekonomifråga gällande SGI/FP och hur man hanterar det optimalt vid långtidsledighet.

Vi fick barn på sommaren 2020 och valde att mamman var hemma 100% och jag var hemma 50% (och jobbade 50%) i 1,5år utan att ta ut föräldrapenning (låga utgifter och sparat kapital).
(Vi ville spara så många FP-dagar som möjligt, och skyddade därför inte vår SGI)

Innan barnet föddes så försökte vi läsa på alla regler och kollade med bekanta osv, nu när vi tänkt börja jobba mer igen och även plocka ut föräldrapenning så får vi blandade svar.
Jag spenderade förmiddagen med att ringa till tre olika handläggare på försäkringskassan, men de var inte speciellt kunniga.

Enligt FKs hemsida så ska föräldrapenningen vara skyddad i två år från födelsedatumet. Detta borde ju rimligen innebära att nu när vi vill öka vår arbetsgrad men även plocka ut föräldrapenningsdagar så kan vi göra detta till samma värde som om vi gjorde det dag 2 efter födelsen.
Men handläggarna på FK visste inte om att FP kunde vara skyddad i två år, de hävdar ett år (precis som SGI). De hävdar att om vi går upp i arbete så ska SGI räknas om utifrån våra nya förutsättningar.

Då undrar jag om det är ekonomiskt vinning i att vi från vårt AB delar ut lön till oss så vi kommer upp i det tak som gäller. Ska vi göra det för 2021 (kan lägga lön för december 2021 fortfarande) eller ska vi lägga det i januari 2022?
Vilka siffror baseras SGI på? Ibland står det att det baseras på föregående 6mån, ibland vad vi deklarerat senaste 12mån, ibland ska det vara framtida 6mån.

Min bruttoinkomst 2020 var 326k, 2021 var den 303k. Halva 2020 jobbade jag 50% och hela 2021 jobbade jag 50%.
Min sambos bruttoinkomst 2020 var 407k, 2021 var den 312k. (lön utbetalad från vårt AB när hon var mamma ledig).
Vi tar normalt inte ut lön från vårt AB utan den får vi från våra respektive arbetsgivare.

Vårt mål nu är att min sambo ska jobba 40% och ta 60% FP-dagar, jag ska jobba 60% och ta 40% FP-dagar. Vi vill såklart få ut så bra föräldrapenning som möjligt.

Tack till de som orkat läsa hela inlägget och hoppas ni kan ge svar på alla eller delar av frågorna.

1 gillning

Var har du läst 2år? Jag skulle säga som handläggaren att det är skyddat 1 år för det är vad jag hittat.

”När ditt barn fyller ett år”
Försäkringskassan

Hur den räknas ut har inte jag heller blivit klok på men min tolkning är att det är FK som beslutar utifrån de uppgifter man lämnar och den ”utredning” de gör. Dvs ffa kollar historik.

Jag gissar på att ni behöver etablera ett SGI genom att antingen börja få en lön eller anmäla föräldrapenning bakåt (ifall det går så långt bak). Du som jobbat 50% behöver 2,5 dag i veckan och din fru 5 dagar i veckan men det har du säkert koll på redan.

Ni saknar ju alltså egentligen bara en halv dag för att fortsätta med detta upplägg fast skydda SGI. Eftersom veckan har 7 dagar och det endast krävs 5 för att skydda.

Det star sahar pa FKs hemsida.

“Föräldrapenningen är skyddad under barnets första två år. Det betyder att även om du får en sänkt SGI, för att du till exempel går ner i arbetstid, kan du få samma föräldrapenning som tidigare om du tar föräldraledigt igen innan barnet fyllt två år.”

Alltså föräldrapenningen, men inte SGI? Så andra ersättningar påverkas fortfarande om ni skulle behöva använda någon annan.

Ja, vi är medvetna om att VAB och Sjukpenning blir påverkat.
Men det var föräldrapenningen vi är/var måna om. Som nu FK (iaf deras handläggare vi pratat med) menar på att vi behöver göra en ny SGI prövning som blir grundande för den FP vi ska ta ut.

Vet inte hur man ska tänka för att det ska bli optimalt. Vi kommer ju få behöva få upp vår SGI mer iaf när barnet fyllt 2 år.
Ska man lika gärna göra det nu då för att även få upp VAB och sjukpenningen?

Jag slutar hos min nuvarande arbetsgivare sista Januari, och börjar hos en ny (med högre lön) den första Mars. Men vi ska ju fortfarande inte jobba 100% (tid) nån av oss på ett bra tag.
Men vi har ju möjlighet att betala ut lön för mellanskillnaden med vad vi får hos våra arbetsgivare och maxtaket för SGI.

Så här fattar jag det som att det blir en ny SGI om ni inte skyddat den efter ett år. Dock får man samma ersättning år ett och två oavsett om man har skyddat SGI eller inte, den beräknas om år tre.

Sen har jag aldrig fattat det här med att spara väldigt många dagar, vi har tagit ut dem och förvaltat pengarna själva istället för att de ska vara hos FK, jobba deltid kan man ju göra sen ändå när de blir större

Vi får olika svar beroende på vilka handläggare vi pratar med på FK.
Att det blir ny SGI om man inte skyddar den förstår vi, men det är ju inte logiskt att man får använda sig av FP för att skydda sin SGI efter barnet blivit ett år, men man får inte efter 1,5år använda sig av FP för att bygga upp sin SGI om man tex jobbar 60% och tar 40% FP. Då räknas bara arbetet.

Nu löser det sig för oss, jag börjar nytt jobb samtidigt som jag vill ta ut FP och enligt FK så beräknas det en ny SGI för mig då som baserar sig på min nya lön 6mån framåt i tiden.
Min sambo får ny SGI när hon efter barnet fyllt två går upp lite mer i arbete, så då matchar vi bara lönerna från arbetsgivarna och toppar upp vad som behövs med lön från vårt AB.

Är det svårt för dig att förstå att dom flesta arbetsgivarna inte går med på deltidsarbete mer än det lagstadgade 75%. Vi har nu möjligheten att vara hemma (växelvis) tills vår dotter fyller fyra år.
Dvs, vi kan jobba 60% respektive 40% om vi vill i 2,5år till. Sen har vi ytterligare vars 96 dagar att använda tills hon blir 12.
Den friheten värderar vi långt mer än pengarna, vilket vi har ändå.

Jo det är klart om man vill vara hemma så mycket vilket jag inte tror är så vanligt så får man så klart spara, det var inte meningen och provocera, jag menar bara att man inte ska vara för rädd och ta ut dagar då man som sagt får jobba 75% utan att ha några dagar kvar. Det gäller i synnerhet om man har fler barn. Jag kan också tillägga att våra barn har börjat förskolan när de var 1,5-2 år och de har vi upplevt utvecklande för dem, vi har också då jobbat deltid så det inte blev så långa dagar för dem.

FK är inte alltid så logiska, jag tyckte det var skönt när FP var slut så man slapp och ha göra med dem förut nu med VAB