Överföra kapital från pensionsförsäkring till kapitalförsäkring

Hej,
Jag har en pensionsförsäkring som jag själv kan påverka i vilka fonder försäkringens kapital skall investeras i. Den här försäkringen är avsedd att vara ett efterlevnadsskydd för min hustru för att hon skall kunna bo kvar i vår villa efter min bortgång. Vi funderar nu på att ta ut försäkringen under fem år och placera dem i andra alternativ exempelvis en kapitalförsäkring. Är det klokt eller finns det bättre alternativ?

Uttag ur pensionsförsäkringen är väl skattepliktig? I så fall kan det vara idé att periodisera uttagen så att du inte går över gränsen för statlig inkomstskatt.
Om du har tillgång till samma eller i alla fall hyfsat bra fonder ser jag ingen anledning att skynda på uttagen ur pensionsförsäkringen.

Tack för svar. Visst är utbetalningen skattepliktig så det gäller att periodisera så man undviker statlig inkomstskatt i allt för hög grad. Vitsen att ta ut pengarna nu är att man får tillgång till hela kapitalet inom fem år istället för att vänta tills dödsfallet är ett faktum och då starta utbetalningen.
Sätter man pengarna i en kapitalförsäkring får man fn 4% ränta vilket ju är betydligt mer än vad min bank är villiga att ge på ett sparkonto.

Hej Bertil, nu lämnar du visserligen ingen uppgift om ålder på dig själv eller din fysiska status och inte heller hur mycket kapital det rör sig om.
Dock verkar du ha koll på skattefrågan som givetvis är det mest grundläggande.

Nu är jag inte längre verksam i försäkringsbranschen och har därför inte full koll på vilka försäkringslösningar som är tillgängliga i nuläget men jag sålde massor av kapitalförsäkringar med ”dödsfallsbelopp” just för det ändamål du beskriver.
En sådan försäkring kräver givetvis normal hälsa (frisk) vid tecknandet.

Man kan beskriva en sådan kapitalförsäkring som en kombinerad spar- och livförsäkring.

Jag har själv 2 såna försäkringar till förmån för min hustru i ena fallet och en för ungarna.
Nu var jag väl i 45-årsåldern när jag tecknade dem vilket även gav mig möjlighet till avkortad inbetalningstid, sparandet skall betalas månatligen fram till 65 år medans försäkringstiden är satt till min 90-årsdag.
Sista 25 åren får således försäkringskapitalet ligga och tugga utan några ytterligare sparpremier.
Givetvis tuggar det avgifter som tas ut via fondandelarna men detta spelar mindre roll eftersom jag bedömer mina chanser att bli 90 år som mycket små.
Har jag bara den goda smaken att ”dö i tid” så utbetalar försäkringarna minst 800.000kr respektive 1.000.000kr oavsett vad försäkringarna är värda vid mitt frånfälle.
Problemet är om jag överlever min 90-årsdag för då är det fondvärdet som gäller.

Du nämner 4% vilket får mig att tro att du sneglar på Skandia och deras traditionella förvaltning?

Så varför inte börja med att ringa runt till de olika försäkringsbolagen och undersöka möjligheten att teckna Sparförsäkring med dödsfallsbelopp (K-försäkring) så finns det åtminstone något att ta ställning till vid sidan av en vanlig K-försäkring som utbetalar 101-105% av försäkringsvärdet vid ditt eventuella dödsfall.

Detta är ett relativt dyr lösning om man ser rent krasst till sparandet - men här är ju syftet att skydda exempelvis hustrun med en rejäl skattefri sudd och lyckas jag med mitt uppsåt att dö före 90 så fyller ju försäkringsbolaget upp värdet till det avtalade dödsfallsbeloppet 800K/1.000K och då spelade ju avgifterna ingen som helst roll.

Tack för ditt snabba och utförliga svar som jag uppskattar! Jag har haft förmånen att vara pensionär ganska länge. Sålde mitt lilla företag vid femtiosju års ålder och har haft några pensionsförsäkringar som tickat på sedan dess och givit mig möjlighet att liva ett gott liv sedan. Nu har jag hunnit bli myndig som pensionär och lite till. Har förhållande vis god hälsa och lyckades promenera 13 mil under juni.
Slantar för det dagliga livet har jag så det räcker men jag vill med mitt pensionsuttag garantera att min kära hustru skall kunna bo kvar i huset den dagen jag går bort.
Vad jag framför allt vill är att värdesäkra det pensionskapital som finns i min Skandialinkförsäkring.
Den möjligheten känns som begränsad i de fonder som Skandia har på sitt program. Det är lite tunt med defensiva placeringar som ger möjlighet att behålla intjänat kapital. Kanske blir det bättre nu efter räntehöjningarna?

1 gillning

Som första punkt på din att-göra-lista borde vara att kolla de nuvarande försäkringsvillkoren om det finns något som möjliggör byte av förvaltningsform från fond till Trad - Detta är visserligen vanligast i samband med utbetalningsstart men absolut värt att kolla.

Skandias Trad garanterar väl bara 80% inledningsvis så även där finns en viss ekonomisk fallhöjd - dock är den mer av teoretisk art.
Skandia sänkte återbäringsräntan till 3% idag (före avgifter och skatter) och har en konsolideringsgrad på 106% per sista maj.

Dock löser det inte den försäkringstekniska detaljen du inledningsvis beskrev, nämligen att du önskade kapitalet frigjort och färdigskattat så din hustru kunde disponera hela kapitalet efter behov och önskemål.

Har du och hustrun liknande ekonomiska förutsättningar när det gäller brytpunkten för statlig skatt så spelar det ju ingen roll om du skattar ut försäkringen nu till ca 50% beskattning eller om hon gör detsamma i anslutning till din bortgång.
(ovanstående om du i nuläget ligger nära en månadsinkomst på 51.500kr/mån eller går över med bred marginal om du startar nämnda pensionsförsäkring, i annat fall är det en icke-fråga)

Eftersom du mentalt är inställd på att den aktuella försäkringen och dess kapital är öronmärkt för din hustru men där det är du som för tillfället bär den latenta skatteskulden bör du sätta dig ner med hustrun och diskutera vad som ska prioriteras i första hand och vilka konsekvenser och val det medför i andra hand.

  • Frigöra kapitalet?
  • Hitta en sparform som är anpassad för din/hustruns behov och riskaptit?
  • Skatteoptimera?
  • Flytta försäkringen till annan försäkringsgivare i syfte att hitta någon alternativ lösning.

Sista punkten gällande flytt så kan det vara avgörande om försäkringen är tecknad Privat eller om den är en företagsägd tjänstepension via ditt företag.
Om jag inte minns fel så hade Skandia fri flytträtt på alla privattecknade försäkringar tidigare men samtidigt har väl ny lagstiftning kommit på området alldeles nyligen.

Lycka till!

1 gillning

Tack för dina kloka synpunkter som är till stor nytta för mig. Hustru och jag har pratat en hel del under helgen och imorgon kommer jag att ringa runt och höra vad olika bolag har att erbjuda!
Jag önskar dig en glad och trevlig sommar med många positiva överraskningar.

Bertil

2 gillningar